ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นุ่มนวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นุ่มนวล*, -นุ่มนวล-

นุ่มนวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นุ่มนวล (adj.) gentle See also: delicate, graceful, mild Ops. แข็งกระด้าง
นุ่มนวล (v.) be gentle See also: be delicate, be graceful Syn. อ่อนหวาน, อ่อนโยน, ละมุนละไม Ops. แข็งกระด้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
mincing(มิน'ซิง) adj. งดงาม,นุ่มนวล,มีมารยาท
English-Thai: Nontri Dictionary
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
graceful (adj.) นุ่มนวล See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม Syn. elaborate, exquisite, fine Ops. ungraceful
sleek (adj.) นุ่มนวล See also: สุภาพเรียบร้อย Syn. graceful, slender, slim Ops. ungraceful
agilely (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. elegantly, beautifully Ops. awkwardly
euphemism (n.) การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวลลดความรุนแรงลง
euphemism (n.) ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี่ยวกับความตาย, เพศ, ของเสียจากร่างกาย Syn. polite term, softened expression
gentleness (n.) ความนุ่มนวล See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง Syn. tenderness, carefulness
gracefully (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. agilely, elegantly, beautifully Ops. awkwardly
lip (vt.) เปล่งเสียงอย่างนุ่มนวล Syn. utter
polite term (n.) ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี่ยวกับความตาย, เพศ, ของเสียจากร่างกาย Syn. softened expression
soft-spoken (adj.) พูดนุ่มนวล
softened expression (n.) ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี่ยวกับความตาย, เพศ, ของเสียจากร่างกาย Syn. polite term
sweeten (vt.) ทำให้นุ่มนวล See also: ทำให้สงบ, ทำให้ยอมตาม, ทำให้อ่อนโยน Syn. appease, mollify, pacify
tenderness (n.) ความนุ่มนวล See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง Syn. carefulness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It wasn't everywhere--just on the smooth, shiny surfaces.ทุกที่จริงๆ ก็แค่ นุ่มนวล แค่ เปลือกนอก
Her eyes were dark brown and soft like she'd never hurt a soul.ตาของหล่อนสีน้ำตาลเข้มและ... นุ่มนวล เธอไม่เคยทำร้ายจิตใจใคร
Real freaking smooth.นุ่มนวลพิลึกเป็นบ้าเลย
Like the comfort of a loving touchนุ่มนวลเมื่อสัมผัสด้วยความรัก
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล
Such delicate hands.สัมผัสมันอย่างนุ่มนวล
I'm sure that Adam was an insensitive lover.ฉันว่าอดัมเป็นนักรัก ที่ไม่นุ่มนวล
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน
He was doing a year for contempt... and had this wonderful system for doing the garlic.และมีวิธีหั่นกระเทียมที่นุ่มนวล
You must be very, very gentle.คุณต้องนุ่มนวลให้มากนะ
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ
It's real action, yeah?หมุนได้นุ่มนวลจัง เยี่ยม ๆ ๆ ๆ
Make love as if you don't care. And fart whenever you wish.งั้นบทรักไม่ต้องนุ่มนวล ตดไม่ต้องอั้น
The smooth flavor of a chili is found on the outside part.รสอันนุ่มนวลของพริก อยู่ที่ภายยอก
Well Marc is very gentle. He You've got nothing to worry about.ไม่ต้องห่วงหรอก มาร์คเขานุ่มนวลน่ะ
Your sleeping face on Yume Islandฉับพลันเธอก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน ด้วยรอยยิ้มที่นุ่มนวล
They can be gentle hands, but they can be the hands from hell.มือเธอนุ่มนวล แต่บางทีก็เหมือนมาจากนรก.
Mac, can you do me a favor and give me something that's soft and smooth, yeah?แม็ค ช่วยหน่อย ขอเพลงที่แบบ นุ่มนวลชวนฝันหน่อยได้ไหม
Hold hands gently.จับมือกันนุ่มนวลหน่อยนะ
Is it gonna be a peck, or a French-kiss?จะต้องจูบแบบนุ่มนวล หรือเร่าร้อนดีล่ะคะ?
And here I thought you were getting soft.และเธอควรใช้วิธีนุ่มนวลด้วยสิ
Hold it right there, honey. You have to be gentle, all right?ใจเย็นๆ ที่รัก คุณต้องนุ่มนวลกว่านี้นะ
Thought I'd try a kinder tack.คิดว่าฉันจะลองวิธีนุ่มนวลดู
A stylish trimming of the hair? A soothing skin massage?เล็มผมให้เข้าที หรือนวดผิวให้นุ่มนวล
That's the best euphemism for getting the living crap kicked out of you that I've ever heard.นั่นเป็นคำพูดที่นุ่มนวลที่สุดแล้ว สำหรับการใช้ชีวิตอย่างไร้ค่า อย่างที่ผมเคยได้ยินหมอพูดมาแล้ว
She thought of how sincerely he apologized... and how meaningless his apologies were... and how she finally decided... to hit back.เธอคิดถึงวินาทีที่เค้าขอโทษเธออย่างนุ่มนวล และ คำขอโทษที่ไร้ค่าของเค้า และสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจ
Okay, how about I give it a try, gently?ก็ลองพูดแบบนุ่มนวลสิ
Hang on, this landing could get a little rough.ยึดไว้ การลงครั้งนี้อาจไม่นุ่มนวลเท่าไหร่
You were always gracefulเธอก้าวอย่างนุ่มนวลมากก
I'm going to lob this in nice and easy.ผมจะล้วงข้อมูลอย่างเรียบง่ายและนุ่มนวล
Is that a euphemism for not picking up the phone?นั่นเป็นคำกล่าวที่นุ่มนวล สำหรับการไม่รับโทรศัพท์เหรอ?
Gentle, like I know you can.อย่างนุ่มนวล เหมือนที่ฉันรู้ว่าคุณทำได้
To soften the blow?- เพื่อที่จะให้มันดูนุ่มนวลไม่ใช่เหรอ ?
It's just a euphemism for "get the hell out of here."มันเป็นแค่การใช้คำนุ่มนวลแทนการบอกว่า "ไสหัวไปซะ"
You'd do well to tread more softly with her.เจ้าควรดูแลเธอ ให้นุ่มนวลกว่านี้
There's nothing soft about her.ไม่มีอะไรต้องนุ่มนวลกับเธอ
He was tender, surprisingly so.พระองค์นุ่มนวลจนน่าแปลกใจ
Her skin was so soft, her lips were so sweet.ผิวของเธอช่างนุ่มนวล ริมฝีปากเธอหวานน่ม
There's nothing passive with my aggression.ไม่มีอะไรนุ่มนวลจากความก้าวร้าวของฉันหรอก

นุ่มนวล ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นุ่มนวล
Back to top