ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูแคลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูแคลน*, -ดูแคลน-

ดูแคลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแคลน (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ดูแคลน (v.) insult See also: affront, disparage, denigrate Syn. สบประมาท, ดูหมิ่น, ดูถูก
ดูแคลน (v.) insult See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท
ดูแคลน (v.) insult See also: contempt, defame, slander, condemn, affront Syn. ดูถูก, สบประมาท, ดูหมิ่น, หยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด
English-Thai: Nontri Dictionary
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
snub (vt.) ดูแคลน See also: ดูหมิ่น, ดูถูก Syn. scorn, ignore, spurn
abusively (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. insolently Ops. complimentarily, resectfully
insulting (adj.) ซึ่งดูถูกดูแคลน See also: ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน Syn. abusive, insolent, offensive Ops. complimentary, respectful
insultingly (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. abusively, insolently Ops. complimentarily, resectfully
snub (n.) การดูแคลน See also: การดูถูก Syn. denial, dismissal, rejection Ops. acceptance, welcome
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง
Do not be fooled by its commonplace appearance.อย่าเพิ่งดูแคลนลักษณะดาดๆของมัน
I don't mean for this to be disrespectful.นี่ไม่ได้หมายความว่าผมดูหมิ่นดูแคลนคุณนะ
So Alma found herself married to a man who seemed to despise her.อัลม่าเลยได้รู้ว่า เธอได้แต่งงานกับ ผู้ชายคนที่ดูแคลนเธอตลอดเวลา
I was brought up to despise the Merryweather but later then I met you and that change everything...ฉันเคยดูแคลนพวกเมอรี่เวธเธอร์ แต่เมื่อได้พบเธอ ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป...
It's hard not to feel a little insulted by that.ก็เป็นการยากที่จะไม่ให้ถูกดูแคลนต่อเรื่องนี้
And now that I have... Whoa, hey, not so fast.ผมรู้จักคุณ คุณมีเรื่องที่ถูกดูแคลนไว้เยอะ ผมบอกให้
But i'm only here because of a brief addiction to pillsและฉันไม่ได้ดูถูกดูแคลนสถาบันแห่งนี้นะคะ
I mean, did you just come over here to insult me or what?หมายถึงนายทำแบบนี้ มาตรงนี้เพื่อมาพูดจา ดูแคลนฉันนั่นรึ?
I presume you've prepared new insults for today?วันนี้นายคงมีคำดูแคลนมาอีกแล้วสินะ
I trust you will not feel it reflects judgment upon you.หวังว่าท่านแม่คงไม่ถือว่านี่เป็นการดูแคลนท่านแม่
Wasting it on anything other than procreation is blasphemy.สูญเสียไปกับสิ่งอื่นใด ที่ไม่ใช่การให้กำเนิด ถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลน
You were insulting me, Dave. Repeatedly.ว่าเธอดูแคลนฉัน เดฟ ซ้ำไปซ้ำมา
And don't forget, he has every reason to despise Uther.และอย่าลืมว่า เขามีทุกเหตุผลที่จะดูแคลนอูเธอร์
Underestimated, look, I'm still around#ฉันดูแคลนมากเกินไป\\แต่ฉันก็ยังอยู่นี่ไง#
Never underestimate someone who's acting for their child.อย่าได้ดูแคลนคนที่ ทำเพื่อลูกเด็ดขาด
And yet you find it funny to ridicule and underestimate the human race?และคุณคิดว่าสิ่งที่คุณ กำลังทำมันน่าสนุกที่ได้เยาะเย้ย และดูแคลนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ใช่มั้ย
It wasn't me you spurned. It was my girls.ท่านมิได้ดูแคลนข้า แต่ลูกสาวข้าต่างหาก
I'm not trying to disrespect your struggle.ครูไม่ได้อยากดูแคลนปัญหาที่เธอเจอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูแคลน
Back to top