ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yard*, -yard-

yard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yard (n.) สนาม
yard (n.) หลา (ยาวเท่ากับ 3 ฟุต หรือ 0.9144 เมตร) See also: ระยะ 3 ฟุต
yard (n.) คานยาวพยุงใบเรือ
yard (n.) 100 ดอลลาร์ (แสลง)
yard (n.) ลานบ้าน See also: ลาน, สนาม, บริเวณบ้าน, สนามรอบบ้าน
yard (n.) สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร
yard (n.) ลานเอนกประสงค์
yard (n.) สถานที่เก็บรถไฟ
yard (n.) คอกปศุสัตว์ See also: เล้า, คอก
yard (n.) ทุ่งหญ้าฤดูหนาวของสัตว์จำพวกกวาง
yard (vt.) เอาสัตว์เข้าคอก
yard goods (n.) ผ้าหรือสิ่งที่ขายเป็นหลา Syn. cloth, dry goods
yardage (n.) หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา
yardage (n.) การใช้คอกปศุสัตว์สำหรับเก็บสัตว์ที่เลี้ยง
yardage (n.) ค่าบริการในการเก็บสัตว์ในคอก
yardarm (n.) ใบขวางบนเรือ
yardbird (n.) นักโทษ (คำไม่เป็นทางการ)
yardman (n.) ผู้ที่ทำงานตามสถานที่เก็บรถไฟหรือเก็บไม้
yardman (n.) คนดูแลสวน See also: คนสวน
yardmaster (n.) ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
yardmen (n.) เจ้าหน้าที่สนาม
yardstick (n.) ไม้หลา
yardstick (n.) มาตรฐานในการตัดสินคุณภาพ คุณค่า และความสำเร็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
yard(ยาร์ด) หลา,ลาน,สนาม,สนามที่มีรั้วล้อม,คอกปศุสัตว์,บริเวณใกล้สถานีรถไฟ vt. เอาเข้าคอก,ปล่อยไว้ในสนาม vi. อยู่รวมกัน
yard goodsสิ่งทอหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ขายเป็นหลา
yard measuren. หน่วยวัดเป็นหลา,ไม้วัดเป็นหลา
yard ropen. เชือกชักคานพยุงใบเรือ
yardage(ยาร์ด'ดิจฺ) n. การใช้ย่านสถานีรถไฟในการนำปศุสัตว์หรือลงจากรถไฟ,ค่าใช้บริการดังกล่าว,หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา
yardbird(ยาร์ด'เบิร์ด) n. ทหารเกณฑ์,นักโทษ
yardman(ยาร์ด'เมิน) n. ผู้ที่ทำงานตามสถานีรถไฟ ท่าเรือหรือสถานีจอดรถ pl. yardmen
yardmaster(ยาร์ด'มาสเทอะ) n. ผู้ดูแลย่านสถานีรถไฟทั้งหมด
yardstick(ยาร์ด'สทิค) n. ไม้หลา,หน่วยวัดมาตรฐาน,การทดสอบที่เป็นมาตรฐาน
yardwand(ยาร์ด'แวนดฺ) n. ไม้วัด,ไม้วัดเป็นหลา
English-Thai: Nontri Dictionary
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
yardstick(n) ไม้หลา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yard Trimming ขยะสวน เศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าและอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการทำสวนหลังบ้าน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้นสนาม (n.) yard
สนาม (n.) yard See also: lawn, turf, field, ground, playground
ข้างหลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Ops. หน้าบ้าน
คันชั่ง (n.) steelyard See also: beam, scale Syn. ตาชั่ง
ชานชาลา (n.) courtyard See also: yard, patio Syn. ลาน
ตร.ว. (clas.) square yard Syn. ตารางวา
ท้ายเรือน (n.) backyard Syn. หลังบ้าน
ที่ดินวัด (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground
ธรณีสงฆ์ (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground Syn. ที่ดินวัด
ผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable
พืชผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable Syn. ผักสวนครัว
ลานบ้าน (n.) courtyard See also: yard, lawn, ground
สุสาน (n.) graveyard See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, polyandrium, potter´s field Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ
หน้าบ้าน (n.) front yard Ops. หลังบ้าน
หลังบ้าน (n.) backyard See also: behind the house Syn. ข้างหลังบ้าน Ops. หน้าบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร
I want the kids in bed by nine, the dog fed, the yard watered, the gate locked.ให้ลูกเข้านอนสามทุ่ม ให้อาหารหมา รดน้ำสนามหญ้า ล็อคประตูรั้ว
Like the copper kettle in the yard back home.หน้าตาเหมือนกาต้มน้ำ
Once we get to the yard we ought to be all right.ถ้าไปถึงสนามได้ ก็คงไม่เท่าไร ตรงนั้นมีไม่เยอะ
After the fight, nobody stopped us going out in the yard to exercise.หลังจากการต่อสู้ไม่มีใครหยุดเรา ออกไปเที่ยวในบ้านก?
The new chief screw had the yard painted... and I was back walking in circles again.สกรูหัวหน้าใหม่ ทาสีลานมี ... และฉันก็กลับ เดินในวงการอีกครั้ง
Can we put her out in the yard for a while?ปีเตอร์ พาเธอออกไปที่สวนแป๊บหนึ่งได้ไหม?
I exercised for an hour in the morning, poked around in the yard in the afternoon, visited with a girlfriend down the block in the evening.ตอนบ่ายลงไปเดินเรื่อยเปื่อยในสนาม ตอนเย็นแวะไปหาเพื่อนที่อยู่ถัดไปล็อคนึง
"It is with great distress that Scotland Yard announces that the Bank of England..."สก็อตแลนด์ยาร์ดเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้อง แจ้งให้ทราบว่าธนาคารอังกฤษถูกโจรกรรม"
Works down at the lumber yard with Fin.เขาทำงานที่โรงเลื่อยไม้ / กับฟิน
I work at the lumber yard with Fin.ผมทำงานที่โรงเลื่อยไม้ / กับฟิน
Well... divorced with a shit job at a lumber yard after being rejected from the Cromwell police force.ก็... นายออกจากงานที่โรงไม้ หลังจากเข้ากรมตำรวจไม่ได้

yard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
[bài, ㄅㄞˋ, 稗] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli
教堂墓地[jiào táng mù dì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 教堂墓地] churchyard
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
布匹[bù pǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧˇ, 布匹] cloth (by the yard)
中庭[zhōng tíng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, 中庭] courtyard
四合院[sì hé yuàn, ㄙˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ, 四合院] courtyard house (type of Chinese residence)
[chí, ㄔˊ, 墀] courtyard
大院[dà yuàn, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ, 大院] courtyard (surrounded by many buildings); compound; great institution
天井[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, 天井] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10
庭院[tíng yuàn, ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 庭院] courtyard
[yuàn, ㄩㄢˋ, 院] courtyard; institution
院子[yuàn zi, ㄩㄢˋ ㄗ˙, 院子] courtyard
造船厂[zào chuán chǎng, ㄗㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˇ, 造船厂 / 造船廠] dockyard; shipyard
农家庭院[nóng jiā tíng yuàn, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 农家庭院 / 農家庭院] farmyard
前庭[qián tíng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ, 前庭] front courtyard; vestibule
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 倒座儿 / 倒座兒] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's)
宅院[zhái yuàn, ㄓㄞˊ ㄩㄢˋ, 宅院] house; house with a courtyard
贮木场[zhù mù chǎng, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, 贮木场 / 貯木場] lumber yard
[chǎng, ㄔㄤˇ, 场 / 場] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams
外院[wài yuàn, ㄨㄞˋ ㄩㄢˋ, 外院] outer courtyard
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 廷] palace courtyard
雅丹地貌[yǎ dān dì mào, ㄧㄚˇ ㄉㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, 雅丹地貌] Yardang landform (formed by wind erosion)
尺度[chǐ dù, ㄔˇ ㄉㄨˋ, 尺度] scale; yardstick
苏格兰场[sū gé lán chǎng, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄔㄤˇ, 苏格兰场 / 蘇格蘭場] Scotland Yard
船坞[chuán wù, ㄔㄨㄢˊ ˋ, 船坞 / 船塢] shipyard
运动场[yùn dòng chǎng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄤˇ, 运动场 / 運動場] sports field; playground; exercise yard
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 砣] steelyard weight
[chěng, ㄔㄥˇ, 秤] steel yard; scales
[chèng, ㄔㄥˋ, 秤] steelyard
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, 秤砣] steelyard weight; standard weight
[chèng, ㄔㄥˋ, 称 / 稱] steelyard; variant form of 秤
秤锤[chèng chuí, ㄔㄥˋ ㄔㄨㄟˊ, 秤锤 / 稱錘] steelyard weights
葡萄园[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 葡萄园 / 葡萄園] vineyard
厂子[chǎng zi, ㄔㄤˇ ㄗ˙, 厂子 / 廠子] yard; depot

yard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスヤード[, sa-bisuya-do] (n) service yard
スコットランドヤード[, sukottorandoya-do] (n) Scotland Yard
ヤードセール[, ya-dose-ru] (n) yard sale
ヤール;ヤールド[, ya-ru ; ya-rudo] (n) (ヤール is an abbreviation of ヤールド) (See 碼・ヤード) yard (unit of distance) (dut
庇を貸して母屋を取られる[ひさしをかしておもやをとられる, hisashiwokashiteomoyawotorareru] (exp) (id) Give him an inch and he'll take an ell; Give him an inch and he'll take a yard
庭で作った野菜[にわでつくったやさい, niwadetsukuttayasai] (n) vegetables grown in one's yard
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
造船所[ぞうせんじょ;ぞうせんしょ, zousenjo ; zousensho] (n) shipyard; dock yard; shipbuilding yard
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby
コートヤード[, ko-toya-do] (n) courtyard
ストックヤード[, sutokkuya-do] (n) stockyard
バックヤード[, bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background
ヤーデージ[, ya-de-ji] (n) yardage
ヤードポンド法[ヤードポンドほう, ya-dopondo hou] (n) imperial units; yard-pound units
中庭[なかにわ, nakaniwa] (n) courtyard; quadrangle; middle court; (P)
前庭[ぜんてい, zentei] (n,adj-no) (1) front garden; front yard; (2) vestibule (of the ear); (P)
埋葬地[まいそうち, maisouchi] (n) burial place (ground); cemetery; graveyard
基軸[きじく, kijiku] (n) key; yardstick; criterion; standard; (P)
境内[けいだい, keidai] (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P)
墓園;墓苑[ぼえん, boen] (n) (See 霊園) cemetery; graveyard
墓地[ぼち(P);はかち, bochi (P); hakachi] (n) cemetery; graveyard; (P)
墓場[はかば, hakaba] (n) graveyard; cemetery
墓所[ぼしょ;はかしょ;はかどころ, bosho ; hakasho ; hakadokoro] (n) graveyard
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
天秤;天びん;天平(iK)[てんびん, tenbin] (n) (1) (balance) scales; (2) shoulder carrying pole; (3) steelyard
奥つ城所[おくつきどころ, okutsukidokoro] (n) (arch) graveyard; cemetery
帆綱[ほづな, hoduna] (n) halyard
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord
操車場[そうしゃじょう, soushajou] (n) switchyard
木場[きば, kiba] (n) lumberyard; (P)
校庭[こうてい, koutei] (n) schoolyard; campus; (P)
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P)
森閑とした[しんかんとした, shinkantoshita] (adj-f) still; quiet; silent as a graveyard
[ほ, ho] (n) unit of land measurement; 3.95 square yards; 3.31 square metres (meters)
海軍工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P)
[ひえ, hie] (n) barnyard millet (Echinochloa utilis); Japanese millet; sanwa millet
竿秤;棹秤[さおばかり, saobakari] (n) beam balance; steelyard
自宅裏[じたくうら, jitakuura] (n) behind one's home; one's backyard
葡萄園[ぶどうえん, budouen] (n) vineyard
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard

yard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อังคณะ[n.] (angkhana) EN: yard ; field FR:
หลา[n.] (lā) EN: yard FR: yard [m]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานบ้าน[n.] (lān bān) EN: yard FR: cour [f]
เลหลา[n.] (lēlā) EN: yard FR: yard [m]
ป่าช้ารถ[n. exp.] (pāchā rot =) EN: scrapyard ; junkyard (Am.) ; wrecking yard FR: cimetière de voitures [m]
สนาม[n.] (sanām) EN: ground ; lawn ; field ; yard ; playground ; court FR: terrain [m] ; champ [m]
สนามหญ้า[n.] (sanām yā) EN: lawn ; yard ; turf FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]
สวน[n.] (sūan = suan) EN: garden ; park ; yard FR: jardin [m] ; parc [m]
ถั่วฝักยาว[n.] (thūafakyāo) EN: string bean ; yard long bean ; long bean ; cow-pea ; long green bean ; Vigna unguiculata FR: haricot vert [m] ; Vigna unguiculata
ถั่วฝักยาวแดง[n. exp.] (thūafakyāo ) EN: red yard long bean FR:
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīe) EN: railroad switching yard FR:
ยาร์ด[n.] (yāt) EN: yard FR:
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard ; norm ; criterion ; criteria ; yardstick FR: norme [f] ; standard [m]
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak) EN: halyard FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
กะกลางคืน[n. exp.] (ka klāngkhe) EN: night shift ; graveyard shift FR: équipe de nuit [f]
กัฐ[n.] (kat) EN: measuring stick ; yardstick FR:
กาษฐะ[n.] (kātsatha) EN: measuring stick ; yardstick FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
คันชั่ง[n.] (khanchang) EN: scale beam ; steelyard FR:
เครื่องชั่ง[n. exp.] (khreūang ch) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
ลานโรงเรียน[n.] (lān rōng rī) EN: schoolyard FR: cour d'école [f]
ลั่นทมขาว[n. exp.] (lanthom khā) EN: Evergreen Frangipani ; Graveyard Flower ; Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Jasmine ; White Frangipani FR:
ไม้วัด[n. exp.] (māi wat) EN: measuring stick ; yardstick ; leveling rod FR:
มาตร[n.] (māt) EN: measure ; yardstick ; scale FR:
ป่าช้า[n.] (pāchā = pac) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground FR: cimetière [m]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak s) EN: backyard garden ; home-grown vegetable FR: plante potagère [f]
ปุ๋ยคอก[n.] (puikhøk) EN: barnyard manure ; stable manure FR:
ไร่องุ่น[n. exp.] (rai a-ngun) EN: vineyard FR: vignoble [m] ; vigne [f]
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
ตาเต็ง[n.] (tāteng) EN: steelyard ; lever scales FR:
เต็ง[n.] (teng) EN: steelyard FR:
อู่[n.] (ū) EN: dock ; shipyard ; harbour ; harbor (Am.) FR: port [m]
อู่เรือ[n. exp.] (ū reūa) EN: dock ; dockyard ; shipyard ; boatyard ; boathouse FR: dock [m] ; cale sèche [f]
อู่ซ่อมเรือ[n. exp.] (ū sǿm reūa) EN: shipyard FR: chantier naval [m]
อู่ต่อเรือ[n. exp.] (ū tø reūa) EN: shipyard FR: chantier naval [m]
หญ้าข้าวนก[n. exp.] (yā khāonok) EN: barnyard grass FR:

yard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckerei {f}knacker's yard
Hinterhof {m}backyard
Layardmeisensänger {m} [ornith.]Layard's Tit Warbler
Layardbrillenvogel {m} [ornith.]Layard's White-eye
Layardweber {m} [ornith.]Layard's Black-headed Weaver
Layard-Schnabelwal {m} [zool.]strap-toothed whale; strap-toothed beaked whale; Layard's beaked whale (Mesoplodon layardii)
Holzplatz {m}lumberyard
Meterware {f}yard goods
Weingarten {m}vineyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yard
Back to top