ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

how

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *how*, -how-

how ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
how (adv.) เท่าไร See also: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร
how many (adv.) เท่าไร See also: กี่มากน้อย
how much (adv.) เท่าไร
how’s your father (sl.) การร่วมเพศ See also: การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์ Syn. sSextual intercourse
however (adv.) ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน See also: แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
however (conj.) อย่างไรก็ตาม See also: แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี
howitzer (n.) ปืนครก
howl (n.) การเห่าหอน See also: การคำราม, การหอน
howl (vi.) เห่าหอน See also: คำราม, หอน
howl down (phrv.) ทำให้เสียงดังเพราะโกรธหรือไม่เห็นด้วย Syn. hoot down
howling (adj.) ซึ่งคร่ำครวญ See also: ซึ่งร้องโหยหวน Syn. ululating
howsoever (adv.) อย่างไรก็ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
how-to(เฮา'ทู) adj. ซึ่งสอนหรืออธิบายวิธีการทำ
howdahn. กบบนหลังช้าง
howdie(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
howdy(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย
howe'er(เฮาแอร') adv.,conj. อย่างไรก็ตาม
however(เฮาเอฟ'เวอะ) adv. อย่างไรก็ตาม,แม้ว่า,ยังคง,แต่กระนั้นก็ดี,อย่างไร conj. อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless
howitzer(เฮา'วิทเซอะ) n. ปืนใหญ่กระบอกสั้นที่ใช้ยิงลูกกระสุนให้สูงโด่งลงสู่สนามเพลาะได้,ปืนครก, Syn. cannon
howl(เฮาลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
how(adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร
howdah(n) กูบบนหลังช้าง
however(adv) อย่างไรก็ดี,อย่างไรก็ตาม,กระนั้นก็ดี,แม้ว่า
howitzer(n) ปืนครก
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
howsoever(con) อย่างไรก็ตาม,อย่างไรก็ดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nothing to complain about (idm.) สบายดี (คำตอบของคำถาม How are you?
กำถั่ว (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands Syn. โปกำ
ปานใด (adv.) no matter how much See also: however much, whatever extent Syn. เพียงใด
รู้คิด (v.) know how to think wisely
รู้คิดรู้อ่าน (v.) know how to think wisely Syn. รู้จักคิด, รู้คิด
ฮวงจุ้ย (n.) Chinese belief of how to locate a building
โปกำ (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands
กระไร (adv.) how Syn. อย่างไร, เช่นไร, อะไร
ยังไง (ques.) how See also: what Syn. อย่างไร, เช่นไร
อย่างไร (ques.) how See also: what Syn. เช่นไร, ยังไง
อย่างไรเล่า (ques.) how See also: in what way
เช่นใด (ques.) how Syn. อย่างใด, อย่างไร
เช่นไร (ques.) how See also: what Syn. อย่างไร, ยังไง
เท่าใด (ques.) how See also: how much Syn. เท่าไร, กี่มากน้อย
ไง (adv.) how Syn. อย่างไร, ยังไง
เพียงใด (ques.) how (far, high, long) See also: how much, how many Syn. แค่ไหน, เท่าใด
เพียงไร (ques.) how (far, high, long) See also: how much, how many Syn. แค่ไหน, เท่าใด
แค่ไหน (ques.) how (far, high, long) See also: how much, how many Syn. เท่าใด
แค่ไหน (ques.) how (far, high, long) See also: how much, how many Syn. เท่าใด
ดีจริง (int.) How good! See also: How nice! Syn. ดีจัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no idea how to open thisฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
Oh, how niceโอ ดีจัง
He knows how to ride a bikeเขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
Can you tell me how to get to…?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
You have any idea how long it takes for...?คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
You know how hard it is to…คุณรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนที่จะ...
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
Do you know how to use that?คุณทราบวิธีใช้มันไหม
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
I shall never forget how kind you areฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณใจดีแค่ไหน
I've forgotten how to get to your houseฉันลืมทางไปบ้านคุณ
And you know how to work it?และคุณทราบวิธีใช้มันไหม?
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
Can you tell me how to get to the river?คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่แม่น้ำนี่ได้อย่างไร?
You know how much your degree means to meลูกรู้ไหมปริญญาของลูกมีความหมายต่อแม่แค่ไหน
So how was the cinema?หนังเรื่องนี้เป็นไงบ้าง?
I don't know how to cookฉันทำอาหารไม่เป็น
Let me show you how this worksขอฉันสาธิตให้คุณดูว่ามันทำงานอย่างไร
He had no idea how to respondเขาไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไร
What do you think, how do I look?คุณคิดว่าฉันเป็นไงบ้าง?
I don't know how much longer I can afford to stayฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้จ่ายเพื่อพักที่นี่ได้อีกนานแค่ไหน
I can teach you how I make themฉันสามารถสอนวิธีทำมันกับคุณได้
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
But how can my own people do this to each other?แต่ทำไมพวกเรากันเองทำสิ่งนี้ต่อกันได้
I understand you're a man that knows how to get thingsฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่รู้ว่าจะหาของต่างๆ มาได้อย่างไร
Do you know how long it takes for those to decompose?คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยสลาย
They wanna tell you how brilliant you areพวกเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณปราดเปรื่องแค่ไหน
That's just how we greet each otherนั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน
Sure you can, if you know how the system worksแน่นอนว่าคุณทำได้ถ้าคุณรู้ว่าระบบมันทำงานอย่างไร
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
The more I think about it, the more I see how bad a person I really am!ยิ่งฉันคิดเกี่ยวกับมันก็ยิ่งเห็นว่าตัวเองนั้นแย่เสียจริงๆ
Have you ever felt how hard it is to survive?เธอเคยรู้สึกไหมว่าการอยู่ให้รอดนั้นมันยากลำบากแค่ไหน
Could you find out how to get there?เธอนึกออกหรือยังว่าเราจะไปที่นั่นได้อย่างไร
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, how silly of me. I'm Snow White.โอ้วิธีโง่ของฉัน ฉันหิมะขาว
Well, how are you?เจ๋ง คุณเป็นยังไงบ้าง
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร
But I'd like to know how long he's going to stay here.แต่ฉันมีวิธี เขาจะอยู่ที่นี่
Well, well, how are you?เยี่ยม ดีครับ ท่านสบายดีไหมครับ
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง
Very successfully. How did you get in?ประสบผลสำเร็จมาก คุณเข้ามาได้อย่างไร
But how will I know?แต่ วิธีการที่เราจะรู้หรือไม่?
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว?
Well, how would you blokes like to make some real money?ด้วยวิธีการที่คุณจะคน ชอบที่จะทำให้บางเงินจริง?
Well, how is the great actor?ด้วยวิธีการที่เป็นนักแสดงที่ดี?
Oh... How awkward of me.โอ้ ฉันนี่ซุ่มซ่ามเสียจริง

how ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
[nài, ㄋㄞˋ, 柰] crab-apple; how can one help
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时事 / 時事] current trends; the present situation; how things are going
认识论[rèn shi lùn, ㄖㄣˋ ㄕ˙ ㄌㄨㄣˋ, 认识论 / 認識論] epistemology (in philosophy, the theory of how we know things)
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
亏得[kuī de, ㄎㄨㄟ ㄉㄜ˙, 亏得 / 虧得] fortunately; luckily; (sarcastic) fancy that, how fortunate!
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙, 你好吗 / 你好嗎] How are you?; Are you well?
多久[duō jiǔ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ, 多久] how long?
多大[duō dà, ㄉㄨㄛ ㄉㄚˋ, 多大] how big; how much; how old etc
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, 多少] how much; how many; which (number); as much as
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, 多么 / 多麼] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc)
[nài, ㄋㄞˋ, 奈] how can one help
[jǐ, ㄐㄧˇ, 几 / 幾] how much; how many; several; a few
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
认字[rèn zì, ㄖㄣˋ ㄗˋ, 认字 / 認字] literate; knowing how to read
[yù, ㄩˋ, 遇] meet with; how one is treated; an opportunity; surname Yu
这么[zhè me, ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙, 这么 / 這麼] so much; this much; how much?; this way; like this
几岁[jǐ suì, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˋ, 几岁 / 幾歲] some years; How many years?; How old are you? (familiar, or to child, equivalent to 多大 for older person)
光阴似箭[guāng yīn sì jiàn, ㄍㄨㄤ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ, 光阴似箭 / 光陰似箭] time flies like an arrow (成语 saw); How time flies!
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 不论 / 不論] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss
人情世故[rén qíng shì gù, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ, 人情世故] worldly wisdom; the ways of the world; to know how to get on in the world
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
无论如何[wú lùn rú hé, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, 无论如何 / 無論如何] anyhow; anyway; whatever
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 大爷 / 大爺] arrogant idler; self-centred show-off
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, 义演 / 義演] benefit performance; charity show
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
但是[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, 但是] but; however
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
可是[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ, 可是] but; however
眉毛胡子一把抓[méi mao hú zi yī bǎ zhuā, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 眉毛胡子一把抓 / 眉毛鬍子一把抓] careless; any-old-how, regardless of the specific task
南派螳蜋[nán pài táng láng, ㄋㄢˊ ㄆㄞˋ ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ, 南派螳蜋 / 南派螳螂] Chow Gar - "Southern Praying Mantis" - Martial Art
周润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, 周润发 / 周潤發] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason

how ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing?
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes
お元気ですか[おげんきですか, ogenkidesuka] (exp) how are you?
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?
ご機嫌いかがですか[ごきげんいかがですか, gokigen'ikagadesuka] (exp) (uk) How are you?
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how
ってゆうか;っていうか;っつーか;っつうか;つーか;てゆーか;ってか;てか[, tteyuuka ; tteiuka ; ttsu-ka ; ttsuuka ; tsu-ka ; teyu-ka ; tteka ; teka] (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean
どうしたら[, doushitara] (exp) how can (we, I, et al. do something)
どうしてる[, doushiteru] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going?
どうだい[, doudai] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going?
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
どうやったら[, douyattara] (exp) (See どうやって) how (can); by what means
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...?
と言うか[というか, toiuka] (exp,adv) (See ってゆうか) or perhaps I should say; or, how should I put it,....
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
[なに(P);なん(P), nani (P); nan (P)] (int,pn,adj-no) (1) what; (pref) (2) (なん only) (See 何か月) how many (some counter); (n) (3) (col) euph. for genitals or sex; (P)
何ぞ;奚[なんぞ;なにぞ;なぞ, nanzo ; nanizo ; nazo] (exp) (1) something; (exp,adj-no) (2) (uk) what; (adv) (3) why; how
何て[なんて, nante] (adj-f,adv) (1) how ..!; what ..!; (2) what (questioning); (P)
何回[なんかい, nankai] (n) how many times?; (P)
何度[なんど, nando] (n) how many times?; how often?; (P)
何遍[なんべん, nanben] (n) how many times; how often; (P)
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate)
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan
対処法[たいしょほう, taishohou] (n) coping method; approach; how to deal with (problem, etc.)
思い余る[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be
扱い方[あつかいかた, atsukaikata] (n) way with (an animal); how to handle
持ち方[もちかた, mochikata] (n) way one holds (one's writing brush); how to hold (chopsticks)
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened
殺陣師;立師[たてし, tateshi] (n) man who teaches actors or actresses how to use swords
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show)
データショウ[でーたしょう, de-tashou] data-show
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere?
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book)
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to
文書割付け処理[ぶんしょわりつけしょり, bunshowaritsukeshori] document layout process
文書割付け根[ぶんしょわりつけこん, bunshowaritsukekon] document layout root
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years

how ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce? FR: comment doit-on prononcer ?
อายุเท่าไร[xp] (āyu thaorai) EN: What age? ; How old? FR: Quel âge ?
ใช้เงินอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chai ngoen ) EN: know how to handle money FR:
ใช้เวลานานเท่าไหร่[xp] (chai wēlā n) EN: how long ? FR: combien de temps ?
ไฉน[pr.] (chanai) EN: how ; what ; why FR:
ช่างหน้าด้านเสียนี่กระไร[X] (chang nādān) EN: how shameless! FR:
เช่นใด[X] (chendai) EN: how FR:
เช่นไร[X] (chenrai) EN: how ; what FR:
ดังรือ[X] (dang-reū) EN: how ; why FR:
ดังฤๅ[X] (dang-reū) EN: how ; why FR:
ดีจัง[adj.] (dī jang) EN: how good! ; how nice! FR: merveilleux
ดีจริง[adj.] (dī jing ) EN: how good! ; how nice! FR: exquis ; délicieux
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: see how someone feels ; understand someone else's reaction FR:
ฮั่นแน่[X] (han naē) EN: Look at you! ; How about that! FR:
ฮวงจุ้ย[n.] (hūang jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building FR: feng-shui [m]
ใจร้ายจัง[xp] (jairāi jang) EN: You are wicked! ; How could you! FR:
จะไป...ยังไง[xp] (ja pai ... ) EN: how can I get to ... ? FR: comment puis-je me rendre à/au ... ?
จับมือ[v.] (japmeū) EN: teach how to do for the first time FR:
จับเส้น[v.] (japsen) EN: know how to please someone FR:
ไก่แก่แม่ปลาช่อน[n. (loc.)] (kaikaēmaēpl) EN: mature woman (who knows how to handle man) FR:
กาลัญญุตา[u] (kālanyutā) EN: the quality of one who knows the proper time ; knowing the proper time ; knowledge of how to choose and keep time FR:
กำถั่ว[X] (kamthūa) EN: gamble by betting on how many seeds are held in both hands FR:
แค่ไหน[adv.] (khaē nai) EN: how far ; how much ; to what extent FR: à quel point
เขียนไม่ถูก[v. exp.] (khīen mai t) EN: write wrong ; not to know how to write FR:
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk) EN: how do you feel ? FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
คุณสบายดีไหม[xp] (khun sabāi ) EN: how do you do ? FR: comment allez-vous ?
กี่[adv.] (kī) EN: how many ; how much FR: combien de
กี่บาท[x] (kī bāt) EN: How much? FR: Combien ?
กี่หน[X] (kī hon) EN: How many times? FR:
กี่คน[X] (kī khon) EN: how many people ; how many persons FR: combien de personnes
กี่ครั้ง[X] (kī khrang) EN: how many times FR: combien de fois
กี่ครั้งกี่หน[X] (kī khrang k) EN: how many times? FR: combien de fois ?
กี่มากน้อย[adv.] (kīmāknøi) EN: how much ; how many ; what amount FR:
กี่วัน[X] (kī wan) EN: How many days? FR: Combien de jours ?
ไกลแค่ไหน[X] (klai khaē n) EN: how far ...? FR:
ไกลเท่าไหร่[xp] (klai thaora) EN: how far? FR: à quelle distance ?
โก้จริง[X] (kō jing) EN: how grand! ; how smart! FR:
กระใด[X] (kradai) EN: what ; how FR:
กระไร[adv.] (krarai) EN: how ; what FR:
กระต่ายแก่แม่ปลาช่อน[n. (loc.)] (kratāikaēma) EN: mature woman (who knows how to handle man) FR:

how ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoausstellung {f}motor show
Kabarett {n}cabaret (show); (satirical) show
Viehausstellung {f}cattle show
chinesische Fruchtkonfitüre {f}chowchow
Chow-Chow {m} [zool.]chowchow
Filmvorführung {f}cinema show
Filmvorstellung {f}cinema showing
Weltzeituhr {f}clock showing times around the world
Delfinshow {f}; Delphinshow
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet
Hundeausstellung {f}dog show
Präsentations-Show {f}dog and pony show; dog and pony act [coll.]
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Funkausstellung {f}radio show
Spielshow {f}game show
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however
Gartenschau {f}horticultural show
Waldralle {f} [ornith.]Lord Howe Wood Rail
Mischgericht {n}chowder
Musterhaus {n}show house; model house
Pantomime {f}mime; dumb show; pantomime
Personalschleuse {f}personnel air shower
Kasperletheater {n}Punch and Judy (show)
Rüstzeug {n} (Wissen)requisite know-how
Revuegirl {n}showgirl
Reitturnier {n}riding event; horse show
Rotationsschleuse {f}rotation air shower
Durchscheinen {n}show through
Schaubudenbesitzer {m}show booth operator
Schauglas {n}show glass
Show {f} | die Show in Gang haltenshow | to keep the show rolling
Turnierpferd {n}show horse
Unterhaltungsindustrie {f}show business
Duschbad {n}shower bath
Duschgel {n}shower foam
Duschkabine {f}shower cubicle
Duschkopf {m}shower head
Duschraum {m}shower room
Duschvorhang {m}shower curtain
Duschwanne {f}shower tub; shower basin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า how
Back to top