ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slouch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slouch*, -slouch-

slouch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slouch (vi.) การนั่ง ยืน หรือเดินหลังโกง See also: งอตัวอย่างเกียจคร้าน, นั่ง ยืน หรือเดินห่อตัว Syn. droop, stoop
slouch (vt.) งอตัว Syn. droop, stoop
slouch (n.) การนั่ง ยืน หรือเดินแบบงอตัว See also: การนั่ง ยืน หรือเดินแบบหลังโกง
slouch (n.) ท่างอตัว See also: ท่าหลังโกง
slouch (n.) คนเดินงุ่มง่าม See also: คนงุ่มง่าม Syn. dawdler, laggard, lingerer
slouch (n.) คนไม่เอาไหน See also: คนไร้สาระ, คนเกียจคร้าน Syn. idler, laggard, loafer, sluggard
slouch about (phrv.) ทำตัวไร้สาระ See also: ทำตัวขี้เกียจ Syn. slop about
slouch around (phrv.) ทำตัวไร้สาระ See also: ทำตัวขี้เกียจ Syn. slouch about
English-Thai: HOPE Dictionary
slouch(สลอชฺ) vi.,n. (การ) นั่งหรือยืนด้วยการงอตัว,เดินตัวงอ,ทำให้ลู่ต่ำลง,บุคคลที่ซุ่มซ่ามอุ้ยอ้าย,การลู่ต่ำลงมา,บุคคลที่ขี้เกียจหรือไม่มีประสิทธิภาพ., See also: sloucher n., Syn. shamble
English-Thai: Nontri Dictionary
slouch(vt) โค้ง,ทำตัวงอ,เดินงอตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's always one or two who slouch in the pockets.มักจะมี หนึ่งหรือ สองตัว ยังคงไม่อยากไปไหน
You ain't no slouch yourself.คุณเองก็ไม่เบาเลยล่ะ
And stop slouching.หยุดพูดเรื่องเหลวไหลซะที
Okay, next we'll work on slouching, eye- rolling and talking back to my dad.โอเค, ต่อไปเราจะทำงานกันอย่างเลาะเทอะ, หมุนตาและหันหลังกลับไปหาพ่อชั้น
Kate, you're slouching. Thank you, honey.เคท นั่งตรงๆซิ ดีมากที่รัก
Well, you're not xalya slouch, mr. Oxford.คุณไม่ใช่คนไม่เอาไหน พ่ออ๊อกซ์ฟอร์ด
You still slouch.เจ้ายังห่อไหล่อยู่เลย
I know, but I'm calling dibs on the Han Solo role before Jeff slouches into it by default.ฉันรู้ แต่ฉันทำแบบนั้นเพื่อให้ได้เล่นบท Han Solo ก่อนที่เจฟจะได้บทนั้นไปโดยอัติโนมัติ
Bump like acne, no doubt I put it down, never slouch.Bump like acne, no doubt I put it down, never slouch.
It is bad enough that you made a deal with the devil and then reneged, but the reason the Cherufe felt bold enough to seek vengeance now is because there is something much worse slouching towards us--แค่ตกลงกับปีศาจก็แย่แล้ว แต่นี่ยังผิดสัญญา แต่เหตุผลที่ เชอรูฟกล้ามาแก้แค้นตอนนี้
I slouch, my hair's too long, my tie's perpetually crooked.ผมตัวงอ ผมก็ยาวเกินไป เนคไทผมก็งอตลอดเวลา
When it comes to crisis, Lauren is no slouch.ถ้ามันวิกฤตจริงๆ ลอว์เรน ก็ไม่ใช่เล่นๆ นะ

slouch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前屈み[まえかがみ, maekagami] (n) slouch
不精者;無精者[ぶしょうもの, bushoumono] (adj-na,n) slouch; lazybones
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P)

slouch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะแบะ[v.] (chaebae) EN: sit idling away one's time ; be lethargic ; slouch FR: traîner à ne rien faire
เดินแฉะแบะ[v. exp.] (doēn chaeba) EN: slouch along FR:
ห่อตัว[v.] (høtūa) EN: slouch FR:
คนแฉะแบะ[n. exp.] (khon chaeba) EN: slouch FR: fainéant [m]
นั่งแฉะแบะ[v. exp.] (nang chaeba) EN: slouch FR:
งอตัว[v. exp.] (ngø tūa) EN: slouch FR:
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent

slouch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
latschig {adj} | latschiger | am latschigstenslouchy | slouchier | slouchiest
latschig {adv}slouchily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slouch
Back to top