ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slab*, -slab-

slab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slab (n.) แผ่นหนา See also: แผ่นวัสดุหนา, แผ่นไม้หนา, แผ่นหินหนา Syn. bit, chunk, slice
slab (vt.) ทำให้เป็นแผ่น
slab (vt.) ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา See also: ปูด้วยแผ่นไม้หนา, ปูด้วยแผ่นไม้หนา
slab (vt.) เลื่อยไม้เป็นแผ่นหนา
slabber (vi.) ปล่อยน้ำลายไหล See also: ปล่อยให้อาหารร่วงจากปาก Syn. drip, dribble, salivate, slobber
English-Thai: HOPE Dictionary
slab(สแลบ) n. แผ่นแบนกว้างที่ค่อนข้างหนาที่ทำด้วยวัตถุแข็ง,แผ่นหนา,แผ่นไม้ซุงที่เลื่อยตามขวางและมีเปลือกติดอยู่รอบนอก vt. ทำให้เป็นแผ่น,ปูด้วยแผ่นดังกล่าว,เลื่อยไม้ซุงตามขวางออกมาเป็นแผ่นหนา, Syn. plank,slice
English-Thai: Nontri Dictionary
slab(n) แผ่นหิน,ปีกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slab castเฝือกแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slabsแผ่นพื้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีกไม้ (n.) slab See also: wood slab
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you wanna go pay your respects to a slab of granite put up by a stranger.นายอยากเคารพหินแกรนิต\ ที่คนอื่นเอามาวางไว้เหรอ? - นั่นมันไม่ใช่ประเด็น
By the time Larry walks back in here, he'll be toes up on the slab downstairs.กว่าแลรี่จะเดินกลับมาถึงที่นี่ he'll be toes up on the slab downstairs.
Ugly old slab of beef!ก้อนเนื้อเน่าๆอัปลักษณ์
It was sand storm slab that covered your tomb.อย่างเช่นแผ่นหินทราย ที่ใช้ปิดหลุมศพ
Ugh, Mike, you can't slab duct tape on everything anymore.ไมค์ คุณจะติดแผ่นกาว ไม่ได้อีกแล้วนะ
So, what you're saying is, there could be, you know, male parts all just embedded here in this big slab of concrete?คุณกำลังบอกว่า มันอยู่ตรงไหนได้บ้างนั่นเหรอ ชิ้นส่วนของเพศชาย ทั้งหมดฝังอยู่ตรงนี้ ในคอนกรีตหนาทึบตรงนี้
Okay, so let me guess-- you want the whole slab of concrete shipped back to the Jeffersonian, right?เอาล่ะ ขอให้ผมเดา คุณต้องการให้ส่วน ที่หนาทึบทั้งหมดนี้ ที่เป็นคอนกรีตหายท้องขึ้นมา แล้วนำไปที่เจฟเฟอร์โซเนี่ยน ใช่ไหม?
We have a concrete slab with a big grease stain in the middle.เรามีพื้นคอนกรีต ที่มีคราบกลางห้อง
Man, oh man. Chef put out a slab of meat, I swear it was bright orange.ทางนี้อีกนิด มาเร็วๆ
Every slab in the house is full.ทุกพื้นที่ในห้องเต็มหมดแล้ว
As with most electric cars, underneath here is a great big slab of batteries, and you can plug those into a socket at your house or your office and recharge them and then you have a range of 50 miles -เหมือนๆกับรถไฟฟ้าทั่วไป ข้างในรถจะเต็มไปด้วยแบตเตอร์รี่ และคุณสามารถเสียบปลั๊กได้ ตามบ้านและออฟฟิศของคุณ เมื่อชาร์จเต็มจะสามารถวิ่งได้ห้าสิบไมล์
It's nice not having a big slab of glass between us.มันเป็นเรื่องดีที่ไม่ได้มีอะไรมันกั้นระหว่างเรา

slab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, 楼板 / 樓板] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc)
扁坯[biǎn pī, ㄅㄧㄢˇ ㄆㄧ, 扁坯] slab
木板[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, 木板] slab; board; plank
板皮[bǎn pí, ㄅㄢˇ ㄆㄧˊ, 板皮] slab
石板[shí bǎn, ㄕˊ ㄅㄢˇ, 石板] slab; flagstone; slate
石片[shí piàn, ㄕˊ ㄆㄧㄢˋ, 石片] slab

slab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スラブ;スラヴ[, surabu ; suravu] (n) (1) Slav; Slavic; (2) (スラブ only) slab
ワッフルスラブ[, waffurusurabu] (n) waffle slab
一枚岩[いちまいいわ, ichimaiiwa] (n) monolith; large slab of rock; (P)
句碑[くひ, kuhi] (n) slab with a haiku cut on it
岩盤浴[がんばんよく, ganbanyoku] (n) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
岩盤風呂[がんばんぶろ, ganbanburo] (n) (See 岩盤浴) stone sauna; facility where one rests on towels laid on a slab of heated natural rock
豆板[まめいた, mameita] (n) candied bean slab
鋳片[ちゅうへん, chuuhen] (n) slab (e.g. in metal casting, smelting, etc.)
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling
平板[へいばん, heiban] (adj-na,n) slab; flat board; monotony; lithography
床板[ゆかいた;しょうばん, yukaita ; shouban] (n) (See 床の間) alcove slab; wooden board placed in a tokonoma; baseboard; base plate
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap

slab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผ่นหนา[n. exp.] (phaen nā) EN: slab FR:
ปีกไม้[n.] (pīkmāi) EN: slab FR:
ยาตั้ง[n. exp.] (yātang) EN: tobacco in the form of slabs FR:

slab ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenplatte {f}floor slab
Langlochplatte {f}horizontal core slab
Deckenplatte {f}top panel; structural slab
Marmorplatte {f}marble slab; marble top
Betonstraße {f}slab [Am.]
Dämmblock {m}slab insulation
Dämmplatte {f} mit Nut und Federslab with spigot and groove
Plattenwalze {f}slab roller
Plattenwand {f}slab wall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slab
Back to top