ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rocket-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rocket, *rocket*,

-rocket- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we use the Discovery as a booster rocket for the launch.เป็นจรวดบูสเตอร์สำหรับการ เปิดตัว
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง
They're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ...
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก
As the world watched, the rocket achoeved orbot om five momutes.อย่างที่โลกกำลังได้เห็น, จรวด จะเข้าสู่วงโคจรใน 5 นาที.
It's just... When I left home... I zoomed like a rocket here.ก็แค่ ตอนที่ผมจากบ้านมา รู้สึกเริงร่าเป็นพิเศษ แต่นายไม่เคยจากบ้านมาก่อนเลยใช่ใหม?
Then somebody got a lucky shot off with this rocket launcher here... and took out the sled.แต่ก็มีใครไม่รู้ทำบ่อนแตก กระเจิงซะก่อน รถรางโดนลูกหลงพัง พวกผู้คุมเลยเดินหน้า
You fuckers is crazy. Look at that guy, got a rocket launcher.มึงมันบ้า ดูไอ้นั้นสิ มันมีเครื่องยิงจรวด
You honestly think you're gonna find something more important than every single creature on Earth being led two by two inside a giant rocket ship?คุณคิดเหรอว่าคุณจะได้เจออะไร ที่มันสำคัญไปกว่านี้อีก ทุกสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดในโลกนี้ ต่างถูกคัดเลือกมาอย่างละคู่ แล้วนำขึ้นสู่เรือท่องอวกาศลำมหึมา
When the rocket reaches 100 kilometers, at the edge of space,เมื่อใดก็ตามที่จรวดทะยานขึ้นไปถึง 100 กิโลเมตรจากพื้นโลก
Welcome to Rocket burger. May I help you?ร๊อคเก็ตเบอร์เกอร์ยินดีต้อนรับค่ะ มีอะไรให้รับใช้คะ

-rocket- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)
火箭炮[huǒ jiàn pào, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄠˋ, 火箭炮] rocket artillery

-rocket- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラムダロケット[, ramudaroketto] (n) Lambda rocket
ロケットランチャー[, rokettorancha-] (n) rocket launcher
ロケット弾発射機[ロケットだんはっしゃき, roketto danhasshaki] (n) (obsc) rocket launcher
ロケット発射筒[ロケットはっしゃとう, roketto hasshatou] (n) rocket launcher
ロケット花火[ロケットはなび, roketto hanabi] (n) skyrocket; bottle rocket
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis)
飛燕草[ひえんそう;ヒエンソウ, hiensou ; hiensou] (n) (uk) rocket larkspur (Consolida ajacis)

-rocket- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; rocket ; fireworks FR: fusée [f]
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket FR: fusée [f]
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket FR: fusée spatiale [f]
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon) EN: rocket engine FR: moteur de fusée [m]
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]
ประเพณีบุญบั้งไฟ[n. exp.] (praphēnī bu) EN: fireworks festival ; Bang Fai rocket festival FR:
ร็อกเกต[n.] (rǿkkēt) EN: rocket ; roquette ; arugula FR: roquette [f]
สลัดร็อกเกต[n. exp.] (salat rǿkkē) EN: rocket salad FR:
ยิงจรวด[v. exp.] (ying jaruat) EN: launch a rocket FR: lancer une fusée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rocket-
Back to top