ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pallid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pallid, *pallid*,

-pallid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I admire your conviction, Silver, but your pallid complexion concerns me.ฉันชื่นชมปณิธานของนาย ซิลเวอร์ แต่สีหน้าซีดเซียวของนายทำให้ฉันห่วง

-pallid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
蒼白[そうはく, souhaku] (adj-na,n,adj-no) pale; pallid

-pallid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม่อย[adj.] (mǿi) EN: pale ; pallid ; wan FR: pâle ; blême ; blafard
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale ; gloomy ; pallid ; faded FR: pâle ; blafard ; fade
ผีเสื้อดงปีกใส[n. exp.] (phīseūa don) EN: Pallid Faun FR:
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าแกมเขียว[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Pallid Five-ring FR:
ผีเสื้อสีตาลจุดตาสีจาง[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Pallid Five-ring FR:
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
เหยี่ยวทุ่งสีจาง[n. exp.] (yīo thung s) EN: Pallid Harrier FR: Busard pâle [m] ; Busard blafard [m] ; Busard de Swainson [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pallid-
Back to top