ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teasing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teasing*, -teasing-

teasing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teasing (n.) การหยอกล้อ See also: การเล่นหัว, การล้อเล่น Syn. raillery
teasing (adj.) เจ้าชู้ See also: ชอบแทะโลม Syn. amorous, coquettish
teasing (n.) การล้อเลียน
teasing (n.) การหยอกเย้า (คำทางการ)
teasing (n.) การหยอกล้อ See also: การเย้าแหย่ Syn. making fun of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Stop teasing me!เลิกแซวฉันได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You kids, stop teasing that dog!ไอ้หนู เลิกยั่วหมาได้แล้ว!
Sonny, I'm gonna beat your ass, teasing my dog like that!ไอ้หนู ฉัยจะตีก้นพวกแก ที่มายั่วหมาฉันอย่างงั้น!
She's just teasing this half-wit.เธอไม่ชอบไอ้ทึ่มนี่หรอก
Mem sha, Louis is teasing me.Mem sha, Louis is teasing me.
I'd hidden because Olive Hornby was teasing me about my glasses.ฉันมาซ่อน เพราะโอลีฟ ฮอร์นบี้ล้อฉันเรี่องแว่นตา
It's alright, they're just teasing usมันก็แค่ยุเราเท่านั่นแหล่ะ
Still upset at me teasing you for not having a girlfriend? I do! She's right next to meยังน้อยใจที่ฉันล้อแกเรื่อง หาแฟนไม่ได้อยู่อีกเหรอ
Hitting and teasing each other.หาเรื่องแกล้งหนูตลอด
When you do it, I feel like you're teasing meแล้วทำไมฉันถึงเรียกเธออย่างนั้นไม่ได้ล่ะ
He's just teasing me because of my mistake at the Palace!องค์ชายแค่ล้อข้าเล่นเพราะ ความผิดของข้าที่วัง
I can't believe the way he was teasing her.ไม่อยากจะเชื่อเลย ท่าทางที่เขาหยอกล้อกับหล่อน
Come on, stop teasing me!มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ อย่าล้อฉันสิ

teasing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial)
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
揶揄い[からかい, karakai] (n) (uk) (See 揶揄う) banter; teasing; persiflage
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P)

teasing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ล้อ[adj.] (khīlø) EN: geaven to teasing FR: taquin
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly FR: faire le matamore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teasing
Back to top