ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

felon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *felon*, -felon-

felon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
felon (n.) อาชญากร See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด Syn. criminal, outlaw
felonious (adj.) เกี่ยวกับความชั่วร้าย See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง Syn. illegal, criminal Ops. lawful, legal
felonry (n.) กลุ่มผู้กระทำความผิดทางอาญา See also: กลุ่มอาชญากร
felony (n.) อาชญากรรม See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด Syn. crime, misdeed, misbehavior Ops. good, virtue
English-Thai: HOPE Dictionary
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
English-Thai: Nontri Dictionary
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
felon; whitlowตะมอย [มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Felonปลายนิ้ว,ตะมอย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลอดชีพ (adv.) lifelong See also: through one´s life, in one´s whole life, all one´s life Syn. ตลอดชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The guy's a multiple felon by his own admission.ไอบ้านั่นก็เลยก่ออาชญากรรม/โดยใช้สิทธิของตัวเอง
Someone has seen family members of the felon entering this houseSomeone has seen family members of the felon entering this house
You got in the face of a drug dealer before the police had arri-- you got in the face of a known felon while his 1-year-old child was still in the room?เธอเจอพ่อค้ายาก่อนที่ตำรวจจะมา เธอเจอหน้าคนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงที่รู้อยู่แล้ว ขณะที่เขาแค่ขวบเดียวต้องมานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนี้
This man is a felon with a body count. He brought it on himself.หมอนี่ฆ่าคนตายหลายศพ เขารนหาที่เอง
YES,AND I'M A CONVICTED FELON STILL ON PROBATION.ใช่ ชั้นเคยติดคุกมาก่อนและก็ยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา
I-i'm a felon who can't hold on to a job.ตอนนี้ผมเป็นไอ้ขี้คุกไม่มีงานทำ
Consorting with a known felon is a parole violation.คบค้ากับอาชญากรเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บน
We got a fingerprint hit from Carver's office on a longtime felon named Clifford Stuckey.เราได้รอยนิ้วมือจากที่ทำงานของคาร์เวอร์ ของอาชญากรสมัยก่อน ที่ชื่อคลิฟฟอร์ด สตั๊คกี้
You let a dangerous felon go last week in hopes that he would lead you to Wo Fat.อาทิตย์ที่แล้วคุณปล่อยคนร้ายออกไป เขาจะนำไปสู่ วู แฟต
A career felon smited in two?อาชญากรโดนผ่าเป็น 2 ซีกเนี่ยนะ
Yeah, sorry about that, but having a known felon speak for me doesn't qualify as a good character reference.ใช่ ขอโทษด้สนเรื่องนั้น แต่การที่ให้วายร้ายผู้มีชื่อเสียงให้การ เป็นพยานให้น่าจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย

felon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, 终身 / 終身] lifelong
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, 终身大事 / 終身大事] major turning point of lifelong import (esp. marriage)

felon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation
生別[せいべつ, seibetsu] (n,vs) lifelong separation
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P)
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv,n-t) all one's life; lifelong
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime
重罪[じゅうざい, juuzai] (n,adj-no) felony; serious crime

felon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตะมอย[n.] (tamøi) EN: whitlow ; felon FR: panaris [m] ; tourniole [f] (fam.)
อาชญากรรม [n.] (ātchayākam ) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรม[n.] (ātyākam = ā) EN: crime ; penal offense ; felony FR: crime [m] ; forfait [m]
คดีอุกฉกรรจ์[n. exp.] (khadī ukcha) EN: serious offence ; felony FR: infraction sérieuse [f]
คู่ชีวิต[n.] (khūchīwit) EN: constant partner ; lifelong companion ; soul mate ; life mate ; spouse FR:
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR: lutter toute la vie durant
ตลอดชีพ[adv.] (taløt chīp) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam FR: toute la vie
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR:
อุกฉกรรจ์[adj.] (ukchakan) EN: serious ; critical ; fatal ; brutal ; felonious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า felon
Back to top