ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brash*, -brash-

brash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brash (adj.) ที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ See also: ที่ไม่ได้พิจารณา Syn. hasty, hotheaded, thoughtless Ops. thoughtful
brashly (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. impetuously, rashly
brashness (n.) ความกล้า See also: ความกล้าหาญ Syn. arrogance Ops. deference
English-Thai: HOPE Dictionary
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามหาว (v.) become brash See also: become rampant Syn. กำเริบ, กำเริบเสิบสาน, หยาบช้า Ops. สุภาพ, อ่อนโยน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somebody wants to send a big brash message, that's their business.ีลูกค้าผมต้องการส่งสารคำโตให้กับใครหลายๆ คน
Of course, sir. Fearless, arrogant, brash and gifted.แน่นอนครับ ไร้ความกลัว หยิ่งทะนง หุนหันพลันแล่น และมีพรสวรรค์
♪ Hate to be so cocky and brash# Hate to be so cocky and brash #
Grayson Global's brash new C.E.O.C.E.O. คนใหม่ผู้หุนหันพลันแล่นของเกรย์สัน โกลบอล
Fitzpatrick was right. They were brash fuckers.ฉันขับรถของคนอื่น เหมือนเป็นคนขับรถประจำทาง
Brash fuckers. "Oh, look at me, I don't own my own car.ทำเหมือนเป็นปีเตอร์ อุสตินอฟ คงไม่ได้ไปออก รายการพาร์กินสันเร็ว ๆ นี้หรอก
Brash, with just a hint of impishness.ดูร่าเริงและแฝงนัยแห่งความซุกซน
Brasher, how old's Cassidy?แบรสเชอร์ แคสสิดี้อายุเท่าไรแล้วหรอ
But before you get all bold and brash, take a look around and count the number of innocent victims that will die if you attempt to arrest me.ก่อนที่คุณจะ ทำสะเพร่าไป ลองมองไปรอบๆสิ และนับจำนวนคนบริสุทธ์ ที่จะต้องตาย

brash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent
溜飲[りゅういん, ryuuin] (n) water brash; sour stomach

brash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant FR: grossier ; vulgaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brash
Back to top