ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blood*, -blood-

blood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blood (n.) เลือด See also: โลหิต
blood (n.) การนองเลือด See also: การเสียเลือดเนื้อ Syn. bloodshed
blood (vt.) นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก
blood (n.) สายเลือด See also: สายโลหิต Syn. family, kinship
blood (n.) ชายหนุ่ม
blood bank (n.) ธนาคารเลือด See also: คลังเลือด
blood cell (n.) เม็ดเลือด See also: เม็ดโลหิต
blood disease (n.) โรคโลหิตจางเพราะขาดวิตามิน B12 Syn. hemolytic anaemia
blood group (n.) หมู่เลือด
blood relation (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relative, sib
blood relative (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relation, sib
blood serum (n.) ซีรั่ม See also: เซรุ่ม, ของเหลวสีเหลืองอ่อนใสที่แยกออกจากเลือดที่จับเป็นก้อน Syn. antitoxin, immunotoxin, plasma
blood transfusion (n.) การให้เลือด
blood type (n.) หมู่เลือด
blood vessel (n.) หลอดเลือด
blood-curdling (adj.) สยองขวัญ
blood-related (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด See also: ซึ่งมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน Syn. akin
blood-soaked (adj.) เต็มไปด้วยเลือด See also: เลือดท่วม, นองไปด้วยเลือด, โชกเลือด Syn. blood-stained
blood-stained (adj.) เต็มไปด้วยเลือด See also: เลือดท่วม, นองไปด้วยเลือด, โชกเลือด Syn. blood-soaked
bloodbath (n.) การฆาตกรรมหมู่
bloodcurdling (adj.) น่าขนหัวลุก Syn. thrilling
bloodhound (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่งมีหูยาว
bloodless (adj.) ไร้เลือด
bloodletting (n.) การผ่าเอาเลือดออก
bloodline (n.) เชื้อสาย See also: สายสกุล, สายเลือด, สายโลหิต, สกุล, วงศ์ตระกูล
bloodlust (n.) การผ่าหลอดเลือดดำ
bloods and guts (sl.) ความวุ่นวาย See also: ความโกลาหล
bloodshed (n.) การฆ่าฟัน See also: การนองเลือด Syn. massacre, killing
bloodshot (adj.) ตาแดงก่ำเพราะเส้นเลือดฝอยแตก
bloodstain (n.) รอยเลือด
bloodstained (adj.) ซึ่งเป็นรอยเลือด
bloodstock (n.) ม้าพันธุ์ที่ใช้วิ่งแข่งขัน
bloodstream (n.) กระแสเลือด
bloodthirsty (adj.) เกี่ยวกับการฆาตกรรม See also: เกี่ยวกับการฆ่า Syn. homicidal
bloodthirsty (adj.) ซึ่งตะกละมาก See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด Syn. starving
bloodthirsty (adj.) นองเลือด See also: เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม Syn. cruel
bloody (adj.) กระหายเลือด Syn. sanguinary
bloody (adj.) เต็มไปด้วยเลือด
bloody-minded (adj.) ใจดำ
English-Thai: HOPE Dictionary
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood bankn. ธนาคารเลือด
blood bathn. การฆ่ากันอย่างอำมหิต,การฆาตกรรมหมู่
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
blood celln. เม็ดโลหิตแดงหรือเม็ดเลือดขาว
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด
blood groupn. กลุ่มเลือด
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
blood poisoningn. ภาวะโลหิตเป็นพิษ,septicemia
blood pressureความดันโลหิต,ความดันของเลือดที่มีต่อผนังภายในเส้นเลือด
blood redn. มีสีแดงเหมือนเลือด,แดงด้วยเลือด
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด,ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.
blood serumn. พลาสมาที่เอา fibrinogen ออก
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
blood sugarn. กลูโคสในเลือด,ปริมาณกลูโคสในเลือด
blood testn. การตรวจเลือด
blood transfusionn. การถ่ายเลือด,การให้เลือด
blood typen. กลุ่มเลือด = blood group
blood typen. กลุ่มเลือด
blood vesseln. เส้นโลหิต
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
blooded(บลัด'ดิด) adj. มีเลือด,เป็นพันธุ์ที่ดี
bloodguilty(บลัดกิล'ที) adj. มีความผิดฐานฆ่าคนตายหรือทำให้เกิดการนองเลือด
bloodhound(บลัด'เฮาดฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาวและดมกลิ่นเก่ง
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed
bloodline(บลัด'ไลน์) n. สายโลหิต,พันธุ์
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality
bloodmobile(บลัด'มะบีล) รถพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
bloodshot(adj. เห็นเส้นเลือด,แดงก่ำด้วยเลือด,แดงช้ำ
bloodstain(บลัด'สเทน) n. รอยเลือด,จุดที่เปื้อนเลือด
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel
bloodwormn. หนอนหรือไส้เดือนที่ใช้เป็นเหยื่อปลา
bloodwort(บลัด'เวิร์ท) n. พืชที่รากสีแดง
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
English-Thai: Nontri Dictionary
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
BLOOD blood cell(n) เม็ดเลือด
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
BLOOD blood test(n) การตรวจเลือด
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
blooded(adj) มีตระกูลสูง
bloodhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
bloodless(adj) ไม่มีเลือด,ซีด
bloodline(n) สายเลือด,พันธุ์
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
bloodshed(adj) เลือดออก
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือด
bloodstain(n) รอยเปื้อนเลือด,รอยเลือด
bloodstream(n) กระแสเลือด
bloodsucker(n) สัตว์ที่ดูดเลือด
bloodthirsty(adj) กระหายเลือด,โหดร้าย
bloody(adj) หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,กระหายเลือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blood bankคลังเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood groupหมู่เลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood pressure; haematopiesis; hematopiesisความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood relative clauseข้อกำหนดญาติทางสายเลือด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blood serumซีรัม, น้ำเหลืองของเลือด [มีความหมายเหมือนกับ serum ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bloodless๑. ไร้เลือด๒. ไม่เสียเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bloodshot(จักษุ.) กลัดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bloody ascitesมานเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloodเลือด [TU Subject Heading]
Blood Bank Refrigeratorsตู้เก็บเลือด [การแพทย์]
Blood cell countการนับเม็ดเลือด [TU Subject Heading]
Blood Delivery Unit, Extracorporealหน่วยนำเลือดออกนอกร่างกาย [การแพทย์]
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]
Blood Group Factorsปัจจัยเกี่ยวกับหมู่เลือด [การแพทย์]
Blood pressureความดันเลือด [TU Subject Heading]
Blood Pressure, Placental, Maternalความดันเลือดของรกด้านมารดา [การแพทย์]
Blood sugarน้ำตาลในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blood transfusionการถ่ายเลือด [TU Subject Heading]
Blood Typesหมู่เลือด [การแพทย์]
Blood Vesselsหลอดเลือด;หลอดโลหิต,สมอง;เส้นเลือด;เส้นโลหิต;เส้นเลือดเล็กๆ;ท่อเลือด [การแพทย์]
Bloodlessไม่มีเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Bloodlettingเลือด,การเอาออก;เจาะเลือดออก;เจาะเลือดออกเพื่อรักษา [การแพทย์]
Bloodstream Spreadingการกระจายผ่านระบบเลือด [การแพทย์]
Bloody Showมูกเลือด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความดันเลือดสูง (n.) high blood pressure See also: hypertension Syn. ความดันโลหิตสูง Ops. ความดันโลหิตต่ำ
ความดันโลหิตสูง (n.) high blood pressure See also: hypertension Ops. ความดันโลหิตต่ำ
ช้ำเลือดช้ำหนอง (v.) have a bruise with pus and blood in it See also: have a swelling with pus and blood in it
ตรวจเลือด (v.) have blood test See also: check blood
ร่วมสายโลหิต (adj.) of same blood relationship See also: of same blood lineage
เลือด (n.) blood Syn. โลหิต
โลหิต (n.) blood Syn. เลือด
คลังเลือด (n.) blood bank Syn. ธนาคารเลือด
ธนาคารเลือด (n.) blood bank
ลิ่ม (n.) blood clot Syn. ลิ่มเลือด
ลิ่มเลือด (n.) blood clot
โรคเลือด (n.) blood disease See also: blood disorder
กรุ๊ปเลือด (n.) blood groups
กลุ่มเลือด (n.) blood groups Syn. กรุ๊ปเลือด
ความดันเลือด (n.) blood pressure Syn. ความดันโลหิต
ความดันโลหิต (n.) blood pressure Syn. ความดันเลือด
สายโลหิต (n.) blood relation See also: blood lineage Syn. สายเลือด
การตรวจเลือด (n.) blood test Syn. พิสูจน์เลือด, วิเคราะห์เลือด
พิสูจน์เลือด (n.) blood test Syn. วิเคราะห์เลือด
วิเคราะห์เลือด (n.) blood test Syn. พิสูจน์เลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It chills my blood just to look at youแค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
The blood has dried, the tongues have fallen silent.จะหลงเหลือก็แต่เพียง เลือดที่แห้งกรัง กับเสียงคร่ำครวญที่สงบไปแล้ว
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ
Doesn't the blood rush to your head, sir?ได้มีรีบเร่งของเลือดไปยังหัวของคุณ ครับ?
Doesn't the blood rush to your stomach?ได้ไม่รีบเร่งของเลือดไปยังกระเพาะ อาหารของคุณหรือไม่
My blood group is very unusual.กรุ๊ปเลือดของฉันคือเรื่องผิดปกติ มาก ดู
I feel sick. The blood is rushing....ฉันรู้สึกแย่ เลีอดกำลังไหล...
With blood running down arms, dripping from elbows.แขนและหยดจากข้อศอกของ คุณ ฉันไม่สนใจที่มีเลือดมันเป็น
I don't care whose blood it is. Stick it in your mate.คุณสามารถติดไว้ในคู่ของคุณ หากคุณต้องการ
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . ,\ Novercome โดยชัยชนะ...
The blood that was hemorrhaging is going back with the intake of liquids.เลือดที่ไหลออกมาจะ กลับเข้าไปด้วยยาที่กำลังดื่ม.

blood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
供血者[gōng xuè zhě, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 供血者] blood donor
凝血[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, 凝血] blood clot
失血[shī xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ, 失血] blood loss
失血性贫血[shī xuè xìng pín xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, 失血性贫血 / 失血性貧血] blood loss anemia
捐血者[juān xuè zhě, ㄐㄩㄢ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 捐血者] blood donor; also called 供血者
献血者[xiàn xuè zhě, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄜˇ, 献血者 / 獻血者] blood donor
碧血[bì xuè, ㄅㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, 碧血] blood shed in a just cause
血库[xuè kù, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨˋ, 血库 / 血庫] blood bank
血细胞[xuè xì bāo, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 血细胞 / 血細胞] blood cell
血型[xuè xíng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˊ, 血型] blood group; blood type
脉压[mài yā, ㄇㄞˋ ㄧㄚ, 脉压 / 脈壓] blood pressure
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 血压 / 血壓] blood pressure
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
验血[yàn xuè, ㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ, 验血 / 驗血] blood test
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type
血脉[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, 血脉 / 血脈] blood vessels
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
凝块[níng kuài, ㄋㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, 凝块 / 凝塊] clot; blood clot
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
血债[xuè zhài, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄞˋ, 血债 / 血債] debt of blood (after killing sb)
血账[xuè zhàng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄤˋ, 血账 / 血賬] debt of blood (after killing sb)
血竭[xuè jié, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 血竭] dragon's blood (bright red tree resin)
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, 血流漂杵] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath
红细胞[hóng xì bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 红细胞 / 紅細胞] erythrocyte; red blood cell
红血球[hóng xuè qiú, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, 红血球 / 紅血球] erythrocyte; red blood cell
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
血晕[xuè yūn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣ, 血晕 / 血暈] fainting for loss of blood (esp. after childbirth)
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
便血[biàn xiě, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 便血] having blood in one's stool
溶血[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, 溶血] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia)
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
血蓝素[xuè lán sù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ, 血蓝素 / 血藍素] hemocyanin (protein in the blood of molluscs etc with a respiratory function similar to hemoglobin)
高血压[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 高血压 / 高血壓] high blood pressure; hypertension
充血[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, 充血] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, 高血糖] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level
造血[zào xuè, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ, 造血] to make blood (function of bone marrow)
小吞噬细胞[xiǎo tūn shì xì bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 小吞噬细胞 / 小吞噬細胞] microphage (a type of white blood cell)
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type)
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 中性粒细胞 / 中性粒細胞] neutrophil (the most common type of white blood cell)

blood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes)
ステント[, sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.)
ブラッドエリート[, buraddoeri-to] (n) blood elite; (P)
ブラッドバンク[, buraddobanku] (n) blood bank
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
上気[じょうき, jouki] (n,vs) dizziness; rush of blood to the head
人木石に非ず[ひとぼくせきにあらず, hitobokusekiniarazu] (exp) (id) Man is made of flesh and blood
低血圧[ていけつあつ, teiketsuatsu] (n) low blood pressure
低血糖[ていけっとう, teikettou] (n) low blood sugar; hypoglycemia
住血吸虫[じゅうけつきゅうちゅう, juuketsukyuuchuu] (n) blood fluke (any fluke of family Schistosomatidae); schistosome
供血者[きょうけつしゃ, kyouketsusha] (n) blood donor
六親眷属[ろくしんけんぞく, rokushinkenzoku] (n) all of one's relatives by blood and by marriage; one's kith and kin
凝血[ぎょうけつ, gyouketsu] (n,vs) blood clot; curdle
動脈血[どうみゃくけつ;どうみゃっけつ, doumyakuketsu ; doumyakketsu] (n) (See 静脈血) arterial blood
収縮期血圧[しゅうしゅくきけつあつ, shuushukukiketsuatsu] (n) systolic blood pressure
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood
増血[ぞうけつ, zouketsu] (n,vs) increase of blood
怒張[どちょう, dochou] (n,vs) overswelling (of a blood vessel); squaring one's shoulders
敗血症;肺血症(iK)[はいけつしょう, haiketsushou] (n) blood poisoning
日本住血吸虫[にほんじゅうけつきゅうちゅう, nihonjuuketsukyuuchuu] (n) Oriental blood fluke (Schistosoma japonicum)
日本住血吸虫病[にほんじゅうけつきゅうちゅうびょう, nihonjuuketsukyuuchuubyou] (n) (obsc) (See 日本住血吸虫症) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum)
日本住血吸虫症[にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう, nihonjuuketsukyuuchuushou] (n) (See 日本住血吸虫) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum)
最低血圧[さいていけつあつ, saiteiketsuatsu] (n) diastolic blood pressure; minimal blood pressure
最高血圧[さいこうけつあつ, saikouketsuatsu] (n) systolic blood pressure
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure)
検糖計[けんとうけい, kentoukei] (n) blood sugar meter
欝血;鬱血;うっ血[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis
気脈[きみゃく, kimyaku] (n) blood vessel; conspiracy; collusion
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
流血淋漓[りゅうけつりんり, ryuuketsurinri] (adj-t,adv-to) (See 鮮血淋漓) dripping with fresh blood
漿液;しょう液[しょうえき, shoueki] (n) juice; sap; blood serum
献血者[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) blood donor
献血車[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) mobile van where blood is collected from donors; bloodmobile
白血球[はっけっきゅう, hakkekkyuu] (n) leukocyte; leucocyte; white blood cell; (P)

blood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาเลือดกับปู[v.] (aoleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
บริจาคเลือด[v. exp.] (børijāk leū) EN: donate blood FR: donner du sang
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōh) EN: donate blood FR: donner du sang
ชาติวุฒิ[n.] (chāttiwut =) EN: good lineage ; good family ; good blood ; good birth ; good background FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
โชกเลือด[v. exp.] (chōk leūat) EN: covered with blood ; drenched in blood FR: couvert de sang
แดงเลือดนก[n. exp.] (daēng leūat) EN: boiled sappanwood ; tonic for enriching human blood FR:
ดวงจันทร์สีเลือด[n. exp.] (dūang jan s) EN: super blue blood moon FR: super lune bleue de sang [f]
ดูดเลือด[v. exp.] (dūt leūat) EN: suck blood FR: sucer le sang
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth FR:
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟอกเลือด[v. exp.] (føk leūat) EN: purify blood FR: purifier le sang
ฟอกโลหิต[v. exp.] (føk lōhit) EN: purify blood FR: purifier le sang
หาเลือดกับปู[v. (loc.)] (hāleūatkapp) EN: You can't get blood out of a turnip. FR:
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: blood cockle ; ark shell ; cockles FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
เจ้าชู้[n.] (jaochū) EN: lady's man ; beau ; gallant ; womanizer ; blood FR: petit maître [m] ; galant [m]
การบริจาคโลหิต[n. exp.] (kān børijāk) EN: blood donation FR: don de sang [m]
การให้เลือด[n. exp.] (kān hai leū) EN: blood transfusion FR: transfusion sanguine [f] ; don de sang [m]
การให้โลหิต[n. exp.] (kān hai lōh) EN: blood transfusion FR: transfusion sanguine [f] ; don de sang [m]
การเจาะเลือด[n. exp.] (kān jǿ leūa) EN: blood test FR:
การแข็งตัวของเลือด[n. exp.] (kān khaengt) EN: blood coagulation FR: coagulation du sang [f] ; coagulation sanguine [f]
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan) EN: blood relationship FR:
การถ่ายเลือด[n. exp.] (kān thāi le) EN: blood transfusion FR: transfusion sanguine [f]
เกาเหลาเลือดหมู[n. exp.] (kaolao leūa) EN: pork blood clear soup FR:
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood FR:
คลังเลือด[n. exp.] (khlang leūa) EN: blood bank FR: banque de sang [f]
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat) EN: sphygmomano meter ; blood pressure gauge FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
ความดันเลือด[n. exp.] (khwām dan l) EN: blood pressure FR: pression sanguine [f]
ความดันเลือดสูง[n. exp.] (khwām dan l) EN: high blood pressure FR:
ความดันโลหิต[n. prop.] (khwām dan l) EN: blood pressure FR: tension artérielle [f] ; tension [f]
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwām dan l) EN: high blood pressure ; hypertension FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความดันโลหิตต่ำ[n. exp.] (khwām dan l) EN: low blood pressure FR: tension (artérielle) minimale [f] ; tension (artérielle) inférieure [f]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen y) EN: blood relationship ; consanguinity FR:
กลุ่มเลือด[n. exp.] (klum leūat) EN: blood group FR: groupe sanguin [m]
ก้อนเลือด[n. exp.] (køn leūat) EN: blood clot FR:
กระหายเลือด[v. exp.] (krahāi leūa) EN: lust for blood ; crave for blood FR:
กระหัง[n.] (krahang) EN: offal and blood eating demon spirit ; evil spirit FR:
กรีดเลือด[v. exp.] (krīt leūat) EN: slash ; draw blood FR:
กรุ๊ปเลือด[n. exp.] (krup leūat) EN: blood group FR: groupe sanguin [m]
เลือด[n.] (leūat) EN: blood FR: sang [m]

blood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate
Blutrache {f}blood revenge; blood vengeance
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure
Hypotension {f}; niedriger Blutdruck [med.]hypotension; low blood pressure
Blutung {f}issue of blood
Blutverlust {m}loss of blood
Blutentnahme {f}taking of a blood sample
Blutdruckmessung {n} [med.]taking the blood pressure
Kaltblüter {m}cold blooded animal
Blutprobe {f}blood test
Blutprobe {f}; kleine Blutmengeblood sample
Blutspender {m}blood donor
Blutspendewesen {n}blood donor service
Blutspendezentrale {f}blood donor centre
Blutsverwandtschaft {f}blood relation
Blutvergiftung {f}blood poisoning
Blutzucker {m}blood sugar
Blutzuckerwert {m}blood sugar level
Durchblutung {f}blood flow; circulation
Rotwurst {n}blood sausage
Blutbild {n} [med.]blood picture
blaublütig {adj}blue-blooded
Kaltblütigkeit {f}cold bloodedness
kaltblütig {adj} | kaltblütiger | am kaltblütigstencold blooded; coldblooded | more cold blooded | most cold blooded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blood
Back to top