ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pager*, -pager-

pager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pager (n.) วิทยุติดตามตัว See also: เพจ, เพจเจอร์ Syn. beeper
English-Thai: HOPE Dictionary
pager(แพจ'เจอะ) n. เครื่องเรียกขานชื่อคน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pagerวิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ beeper ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิทยุติดตามตัว (n.) pager Syn. เพจเจอร์, เพจ
วิทยุติดตามตัว (n.) pager
เครื่องวิทยุติดตามตัว (n.) pager Syn. วิทยุติดตามตัว, เพจเจอร์
เพจเจอร์ (n.) pager Syn. วิทยุติดตามตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next time I get a projectile vomiter, I could lose your pager number.คราวหน้า ฉันคงอ้วกพุ่งแน่ ฉันทำเบอร์เพจเธอหาย
But I wouldn't mind hearing how you got my pager number.ผมไม่ว่าอะไรหรอกนะ ถ้าคุณอยากจะบอกว่าได้เบอร์เพจผมมายังไง
How do you think she got your pager number?คุณไม่คิดเหรอว่าเธอได้เบอร์เพจ ของคุณมาได้ยังไง?
Anybody have Taub's pager number?ใครมีเบอร์ เพจเจอร์ของเทาป์บ้าง
It's impossible to describe the panic that comes over you en you're a surgeon and your pager goes off in the middle of the night.มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรยายได้ถึงความหวั่นวิตกที่มาสู่คุณ หากคุณเป็นศัลยแพทย์ และเพจก็ส่งเสียงดังกลางดึก
So why didn't he answer his pager or his cell phone?แล้วทำไมเขาไม่ตอบล่ะ เพจเอร์ หรือ มือถือก็ได้
And I found this pager in Walker's pocket.และฉันพบเพจเจอร์ในกระเป๋าของวอล์คเกอร์นี้
No, but his pager is.เปล่าหรอก เพจของเขาต่างหาก
Did you use my pager?คุณส่งมาทางเพจฉันรึป่าว?
And the night before. You're not answering your pager.ฉันเพจไป คุณก็ไม่โทรกลับ
At this time we'd like to ask that you discontinue the use of any electronic devices, pagers, cell phones, laptops, anything with a switch should now be in the off position.ท่านผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมือถือ โนทบุค วิทยุ กรุณาปิดการใช้งานด้วยค่ะ
Take out all cell phones and pagers and drop them on the floor.โยนโทรศัพท์มือถือกับเพจเจอร์ออกมาบนพื้น

pager ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼叫器[hū jiào qì, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 呼叫器] pager; beeper

pager ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ページャ[, pe-ja] (n) pager
ページャー[, pe-ja-] (n) {comp} pager
ペイジャー[, peija-] (n) {comp} pager
ベル友[ベルとも, beru tomo] (n) person with whom one communicates by pager
ポケットベル[, pokettoberu] (n) pager (wasei
ポケベル[, pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページャ[ぺーじゃ, pe-ja] pager
ページャー[ぺーじゃー, pe-ja-] pager
ペイジャー[ぺいじゃー, peija-] pager
ポケベル[ぽけべる, pokeberu] pager

pager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพจเจอร์[n.] (phētjoē) EN: pager ; beeper FR:
วิทยุติดตามตัว[n.] (witthayutit) EN: walkie-talkie ; handheld VHF radio ; wireless pager FR:
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propogate species FR: se propager
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
เผยแผ่[v.] (phoēiphaē) EN: spread ; propagate FR: propager ; répandre
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; propagate ; disseminate ; broadcast ; circulate ; publish ; publicize FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
ซ่าน[v.] (sān) EN: diffuse ; spread ; distribute FR: se répandre ; se propager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pager
Back to top