ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embankment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embankment*, -embankment-

embankment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embankment (n.) การสร้างเขื่อนกั้น
embankment (n.) เขื่อน See also: ทำนบ Syn. bulwark, dam, dike
English-Thai: HOPE Dictionary
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน,มูลดิน,ตลิ่งทาง,การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank
English-Thai: Nontri Dictionary
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอ (n.) embankment See also: breakwater
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the chicken goes down the embankment... drops the book in front of the frog and the frog is like, "Readit!"เซ็งเป็ด! เลยอดดูข่าวม๊อบปะทะเดือดกับตำรวจเลย เขาว่ามีคนขาขาดด้วยล่ะ ตกลงมันโดนแก๊สน้ำตา หรือทำระเบิดตกใส่กันเองก็ไม่รู้เนอะ
Do you know the little harbor down by the embankment?รู้จักท่าเรือแถวเขื่อนไหมจ้ะ?
We black out. The car goes over the embankment.เราต่างหมดสติ รถพุ่งตกลงไปในเขื่อนดิน
I'm now driving down a railway embankment...ผมกำลังขับลงไปอุโมงค์ทางรถราง
Yeah, they were rear-ended, and their car went down an embankment.ใช่แล้ว พวกเขาถูกรถชนท้าย และรถของพวกเขาก็ตกลงไปในเขื่อน
Just stay close to the embankment!เพียงแค่อยู่ใกล้ชิดกับธนาคารคน

embankment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bà, ㄅㄚˋ, 坝 / 壩] dam; dike; embankment
堤防[dī fáng, ㄉㄧ ㄈㄤˊ, 堤防] dike; embankment; levee
堤岸[dī àn, ㄉㄧ ㄢˋ, 堤岸] embankment; bank; levee
[lèi, ㄌㄟˋ, 埒] enclosure, dike, embankment

embankment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土堤[どでい, dodei] (n) (obsc) (See 土手・1) embankment made of earth; bank; levee
土塁[どるい, dorui] (n) earthen walls (of fortification); earthwork; embankment
堤を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp,v5k) to build an embankment
堤防を築く[ていぼうをきずく, teibouwokizuku] (exp,v5k) to construct an embankment
盛り土[もりつち;もりど, moritsuchi ; morido] (n) embankment (for road, railway, etc.); raising the ground level; fill
盛土[もりつち, moritsuchi] (n) embankment
土手[どて, dote] (n) (1) embankment; bank; (2) (abbr) (See どて焼き) beef sinew stewed in miso and mirin; (P)
[つつみ, tsutsumi] (n) bank; embankment; dike; (P)
堤防[ていぼう, teibou] (n,vs) bank; weir; embankment; levee; (P)
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n,vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill)
築堤[ちくてい, chikutei] (n,vs) embankment; bank

embankment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสร้างเขื่อนกั้น[n. exp.] (kān sāng kh) EN: embankment FR:
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: embankment ; dike ; dyke FR: digue [f]
เขื่อนหิน[n. exp.] (kheūoen hin) EN: embankment dam FR:
เขื่อนกั้นน้ำ[n. exp.] (kheūoen kan) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke ; breakwater FR: barrage [m] ; digue [f]
พูนดิน[n.] (phūndin) EN: embankment FR:
ตลิ่งทาง[n. exp.] (taling thān) EN: embankment FR:
ทำนบ[n.] (thamnop) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir FR: digue [f] ; levée de terre [f] ; barrage [m] ; déversoir [m]

embankment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahndamm {m}railroad embankment
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Straßendamm {m}road embankment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embankment
Back to top