ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protagonist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protagonist*, -protagonist-

protagonist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protagonist (n.) ผู้แข่งขันสำคัญ
protagonist (n.) ตัวเอก See also: ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, ตัวชูโรง Syn. hero, heroine, warrior
English-Thai: HOPE Dictionary
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
protagonist(n) คนสำคัญ,ตัวละครสำคัญ,ตัวเอก,ตัวชูโรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protagonistตัวเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเอก (n.) protagonist See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ Ops. ตัวรอง, ตัวประกอบ
ตัวเอก (n.) protagonist See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ Ops. ตัวรอง, ตัวประกอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment,This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment,
I'm clearly the protagonist in your film.เห็นได้ชัดว่าฉันเป็นตัวเอก ในภาพยนตร์ของคุณ
You see yourself as a protagonist in some great tragedy.เธอคิดว่าตัวเองเป็นนางเอก ของโศกนาฏกรรมเอก
So capitalism and its principle protagonists and players corporate CEOs have been accorded unusual power and access.ดังนั้น ทุนนิยมและตัวแทนหลักของมัน กล่าวคือ ซีอีโอของบรรษัทต่าง ๆ จึงมีอำนาจและช่องทางอย่างไม่เคยมีมาก่อน
Rita, what do I mean when I say the author describes her protagonist's circumstances as "unrelenting"?ริต้า ครูต้องการสื่ออะไร เวลาครูบอกว่า นักเขียนบรรยายถึงตัวละครเอกว่า ไม่ลดละ
That's absurd. I know who I am. I'm the guy, the protagonist, the hero.มาร์กซ์ นี่ทุกคนไม่สนองตอบอารมณ์ฉันเลย
I thought of you because the protagonist's name was Dylan Hunter, of all things.ฉันนึกถึงนายเพราะ ตัวเอกมีชื่อว่าดีแลน ฮันเตอร์ เหมือนกันหมด
Well, as the protagonist, it makes sense that you'd want shots from my point of view.เอ่อ ในฐานะผู้สนับสนุน มันจะได้แน่ใจ ว่าคุณต้องการภาพถ่าย จากมุมมองของฉัน
Well, as the protagonist, it makes sense that you would want shots from my point of view.เอ่อ ในฐานะผู้สนับสนุน มันทำให้รู้สึกว่า คุณควรจะต้องการภาพถ่าย จากมุมมองของฉัน
Now, I'm sure you all remember the witches from MacBeth and the fairies and forests of a midsummer night's dream, but beyond having a sorcerer as a protagonist, the tempest considers the magical quality of love at first sight.เอาล่ะ ผมคิดว่าพวกคุณทุกคน จำเเม่มดจากก๊อตเเลนด์ได้ เเละเรื่องนางฟ้าเเละป่าไม้ ในความฝันกลางฤดูร้อน นอกเหนือไปจากการมี พ่อมดที่เป็นตัวเอกของเรื่อง
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.ไอเดียที่ว่าแกนนำในการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นส่วนผสมที่ประหลาดมากจากสองพรรคใหญ่ แถมด้วยความหมกมุ่น ในคำสอนของพระเจ้าแบบเต็มเปี่ยม

protagonist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 主人公] hero (of a novel or film); main protagonist
局中人[jú zhōng rén, ㄐㄩˊ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 局中人] participant; protagonist; a player (in this affair)

protagonist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主公[しゅこう, shukou] (n) (1) (arch) master; (2) (arch) main character; protagonist
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P)
立役;立て役[たてやく, tateyaku] (n) leading actor; protagonist
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P)
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P)

protagonist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายรุก[n. exp.] (fāi ruk) EN: attacker ; protagonist ; the party that takes the initiative FR:
ตัวเอก[n.] (tūa-ēk) EN: principal character ; protagonist FR: personnage principal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protagonist
Back to top