ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*madam*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น madam, -madam-

*madam* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
madam (n.) คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย) Syn. Mrs, madam, dame, mam
madam (n.) คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง Syn. matron, housemaster
madam (n.) แม่เล้า See also: คนคุมซ่องหญิง Syn. bawd, whore
madame (n.) คุณนาย See also: มาดาม
Madame Bovary (n.) ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly (n.) ตัวละครของ Puccini
English-Thai: HOPE Dictionary
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chamber of horrors (n.) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
mesdames (n.) คำนามพหูพจน์ของ madam See also: คุณนาย, มาดาม
คุณนาย (n.) madam See also: madame, lady Syn. คุณผู้หญิง Ops. คุณผู้ชาย
คุณนาย (n.) madam See also: madame, Mrs.
คุณผู้หญิง (n.) madam See also: madame, lady, mistress Ops. คุณผู้ชาย
ตราตั้ง (n.) (madam) of royal mandate See also: anything that prove a person, abilities, quality, or suitability
เจ้าข้า (int.) sir/madam
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Oh, you're dropped something, madamโอ คุณครับ คุณทำบางสิ่งตกไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
No, madam. He's never used the east wing before.ไม่ใช่ค่ะท่านไม่เคยใช้ปีกตะวันออกมาก่อน
If there's anything you want done, madam, you have only to tell me.ถ้าคุณผู้หญิงต้องการอะไร ก็บอกฉันนะคะ
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย
You will notice, madam, that I've left a blank space for the sauce.คุณคงเห็นเเล้วว่าฉันเว้นช่องว่างตรงเรื่องซอส
Pardon me, madam. Is there anything I can do for you?ขออภัยคะ คุณผู้หญิง มีอะไรให้ฉันรับใช้อีกมั้ยคะ
No, madam. Not since the death of Mrs. De Winter.ไม่ค่ะ ก็ตั้งเเต่คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไป
Yes, madam, it's just right.- ถูกเเล้วค่ะ คุณผู้หญิง
You're overwrought, madam. I've opened a window for you.คุณฟูมฟายมากเกินไปนะคะ คุณผู้หญิง ฉันเปิดหน้าต่างไว้ให้
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน

*madam* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夫人[fū ren, ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 夫人] lady; madam; Mrs.
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 杜莎夫人] Madame Tusseaud's (waxworks)
太太[tài tai, ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 太太] married woman; Mrs.; Madam; wife
蜡像馆[là xiàng guǎn, ㄌㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 蜡像馆 / 蠟像館] waxworks (e.g. Madame Tusseaud's)
女士[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, 女士] lady; madam

*madam* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
マダム[, madamu] (n) (1) madame (fre
マダムキラー[, madamukira-] (n) madam killer
奥さん[おくさん, okusan] (n) (hon) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P)
奥様[おくさま, okusama] (n) (pol) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P)
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P)
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure
御上;お上[おかみ, okami] (n) (1) (hon) Emperor; (2) (hon) authorities; government; (3) (also 女将) term used to refer to a woman running a restaurant, inn, etc.; landlady; (4) (hon) your wife; his wife; madam
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam
拝啓[はいけい, haikei] (n) (letters beginning with this typically end with 敬具) Dear (so and so); Dear Sir; Dear Madam; To Whom It May Concern; (P)
有閑マダム[ゆうかんマダム, yuukan madamu] (n) bourgeoise wife
未だ未だ[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet
謹啓[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 謹言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen
謹白[きんぱく, kinpaku] (n) (hon) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam
遣り手婆[やりてばば, yaritebaba] (n) brothel madam

*madam* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าข้า[X] (jao khā) EN: Sir! ; Madam! FR:
คุณครับ[xp] (khun khrap ) EN: Sir! ; Miss! ; Madam! FR: S'il vous plaît !
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūyin) EN: madam ; ma'am FR: madame
มาดาม [n.] (mādām) EN: madame FR: madame [f]
แม่เล้า[n.] (maēlao) EN: madam (of a house of prostitution) ; brothel keeper ; mama-san = mamasan FR: maquerelle (vulg) [f]
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs. FR: femme occidentale [f] ; madame
มาม่าซัง[n.] (māmāsang) EN: mama-san = mamasan ; madam FR: mamasan [f] ; maquerelle [f] ; mère maquerelle [f] ; chaperon [m] ; duègne [f]
นาง[n.] (nāng) EN: woman ; lady FR: dame [f] ; femme [f] ; madame [f]
นาง[n. prop.] (Nāng ) EN: Mrs FR: Madame ; Mme
เนียง[n.] (nīeng) EN: woman ; lady ; damsel ; girl FR: dame [f] ; femme [f] ; madame [f]
เรียนคุณนาย[n. exp.] (rīen khunnā) EN: Dear Madam FR: Chère Madame
สุภาพสตรี[n.] (suphāpsatrī) EN: lady ; gentlewoman (old) FR: dame [m] ; madame [f]
ท่านผู้หญิง[n.] (Thanphūying) EN: Madam ; First Lady ; Her Ladyship FR:
คับผม[X] (khaphom) EN: yes FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[adv.] (khrap phom) EN: yes FR: oui ; oui, monsieur/madame
น.ส. (นางสาว)[abv.] (nø.sø. (nān) EN: Miss FR: madame

*madam* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird
Dame {f}madam
Madames {m}madames

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *madam*
Back to top