ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*invader*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invader, -invader-

*invader* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invader (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider, trespasser Ops. defender
English-Thai: Nontri Dictionary
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รุกราน (n.) invader See also: attacker, raider, aggressor Syn. ผู้บุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The truth is that, while we Welsh like to believe that it was the mountains that beat the successive invaders it was, really, the weather that comes with mountains.ความจริงก็คือว่า... เราชาวเวลส์เชื่อว่า... ภูเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ชนะเหนือผู้บุกรุก
Well, if it's a home invader, don't tell them I'm on the toilet!ถ้าเป็นหัวขโมยปล้นบ้าน อย่าบอกเขาว่าแม่นั่งส้วมอยู่
Getting ready for our first moment in with invaders from outer space.เตรียมตัวใหพรอมสำหรับ ครังแรกทีจะสู... .. .....
An alien invader spends over $500 to fly across the universe to hide!มนุษยตางดาวผูลุกลานใชเงินมากกวา 500เหรียญ บินขามจักรวารย... ..... เพือมาซอน
These invaders from another universe can't be trusted.พวกมันเชื่อไม่ได้ คุณต้องเชื่อฉัน ฉันคือตัวคุณ
Well, typically home invaders have been inside their victims' homes prior to the attack.ปกติแล้ว ผู้บุกรุกมักจะเข้าบ้าน ของเหยื่อก่อนลงมือ
Looks like we got three home invaders, no sign of the fourth.ดูเหมือนผู้บุกรุกมี 3 คน ไม่เห็นคนที่ 4
Get down there and lead your people against the invaders who want to kill them.เน€เธ‹เธญเธฃเนŒเนเธกเธ™เธ”เธญเธ™ เน€เธˆเน‰เธฒเธˆเธฐเธŠเธนเธ˜เธ‡เธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธžเธฃเธฐเธญเธ‡เธ„เนŒ เธ—เธซเธฒเธฃ เธˆเธฑเธ”เธเธฃเธฐเธšเธงเธ™
You and Lucky found what the home invaders couldn't.คุณและลัคกี้เจอ ในสิ่งที่ผู้บุกรุกหาไม่เจอ
"Balon Greyjoy, Lord of the Iron Islands and invader of the North."เบลอน เกรย์จอย ลอร์ดแห่งหมู่เกาะเหล็ก และผู้รุกรานแคว้นเหนือ
No way. "space invaders." That's my game.ไม่จริง "Space Invaders" นั่นมันเกมฉันเลย
We've fought off invaders ever since.เราสู้กับผู้รุกราน rãsu·kábfu·rúkran มาตั้งแต่บัดนั้น matá·g tê'bádná·n

*invader* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, 侵略者] aggressors; invaders
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, 侵入者] intruder; invader

*invader* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベーダー[, inbe-da-] (n) invader
スペースインベーダー[, supe-suinbe-da-] (n) space invaders
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider
侵害者[しんがいしゃ, shingaisha] (n) invader; trespasser
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader
[こう, kou] (n) (obsc) invasion; invader
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader

*invader* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รุกราน[n. exp.] (phū rukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *invader*
Back to top