ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*glittering*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glittering, -glittering-

*glittering* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glittering (adj.) น่าประทับใจ See also: ซึ่งประสบความสำเร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรายแพรว (adj.) glittering See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing Syn. พราวแพรว
ร่วงรุ้ง (adj.) glittering See also: sparkling, brilliant
ระยาบ (adj.) glitteringly See also: sparkling Syn. ระยาบระยับ
ระยาบระยับ (adj.) glitteringly See also: sparkling
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับแวม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับแวม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adj.) glittering See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling Syn. แวววาว, แวววับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ
วาม (adj.) glittering See also: sparkling, twinkling, glimmering, glistening Syn. วับๆ, วามแวม
วาววับ (adj.) glittering See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ
อร่าม (adj.) glittering See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were born into this world of glittering jewels and fine titles.หลานเกิดมาในโลกแห่ง อัญมนีวาววับและยศศักดิ์สูง
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว
Oh, and Becky, next year, when you trick or treat as me, you'll need to be clutching a bright, glittering local Emmy.และเบ็คกี้ ปีหน้าตอนเธอมาเล่น หลอกหรือให้กับฉันละก็ เธอจะได้จับรางวัล Emmy ท้องถิ่นที่แสนระยิบระยับด้วย
Today, a glittering jewel of the mediterranean,วันนี้ อัญมณีส่องประกาย แห่งท้องทะเลเมดิเตอเรเนียน
I disdain all glittering goldข้าปฏิเสธทองที่ล้ำค่า
{\an8\i1\cH13D7E4}Countless glittering blue pieces form you[โปรดติดตามตอนต่อไป]
We weathered many a storm together, seen many strange, glittering shores.เรารอดพ้นจากพายุมาด้วยกัน เจอคนแปลกหน้ามากมาย ชายฝั่งหลากหลายที่น่าประทับใจ
What a glittering assemblage, King Stefan.สิ่งที่แวววาว การชุมนุมคิงสเตฟาน
Colorful and glitteringสีสันแ ละแ สงระยิบระยับ

*glittering* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晶光[jīng guāng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤ, 晶光] glittering light
琳琅[lín láng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ, 琳琅 / 琳瑯] glittering jewels
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering
[shǎn, ㄕㄢˇ, 睒] furtively glance; glittering

*glittering* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering
綺羅星;煌星[きらぼし, kiraboshi] (n) glittering stars
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P)

*glittering* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
กะหราน[adj.] (karān) EN: shining ; brilliant ; glittering FR:
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: glittering ; sparlking ; glistening FR:
แพรวพราย[adj.] (phraēophrāi) EN: glittering FR:
แพรวพราว[adj.] (phraēophrāo) EN: glittering FR:
พรายแพรว[X] (phrāiphraēo) EN: brilliant ; glittering ; sparkling ; dazzling FR:
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling FR:
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แว่บ[adj.] (waep) EN: flashing ; glittering FR:
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาม[adj.] (wām) EN: glittering FR:
วาววับ[adj.] (wāowap) EN: glittering ; glistening ; twinkling FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
วับแวม[adv.] (wapwaēm) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วับวาม[adv.] (wapwām) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วาบวับ[adv.] (wāp wap) EN: glitteringly FR:
วูบวาบ[adj.] (wūpwāp) EN: flashing ; glittering ; flaring ; gleaming ; dazzling FR:
ยะยัน[adj.] (yayan) EN: glittering ; brilliant FR:
ยะยับ[adj.] (yayap) EN: twinkling ; glittering FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

*glittering* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldbauchkolibri {m} [ornith.]Glittering Emerald
Glitzeramazilie {f} [ornith.]Glittering-throated Emerald

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *glittering*
Back to top