ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-glittering-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glittering, *glittering*,

-glittering- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were born into this world of glittering jewels and fine titles.หลานเกิดมาในโลกแห่ง อัญมนีวาววับและยศศักดิ์สูง
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว
Oh, and Becky, next year, when you trick or treat as me, you'll need to be clutching a bright, glittering local Emmy.และเบ็คกี้ ปีหน้าตอนเธอมาเล่น หลอกหรือให้กับฉันละก็ เธอจะได้จับรางวัล Emmy ท้องถิ่นที่แสนระยิบระยับด้วย
Today, a glittering jewel of the mediterranean,วันนี้ อัญมณีส่องประกาย แห่งท้องทะเลเมดิเตอเรเนียน
I disdain all glittering goldข้าปฏิเสธทองที่ล้ำค่า
{\an8\i1\cH13D7E4}Countless glittering blue pieces form you[โปรดติดตามตอนต่อไป]
We weathered many a storm together, seen many strange, glittering shores.เรารอดพ้นจากพายุมาด้วยกัน เจอคนแปลกหน้ามากมาย ชายฝั่งหลากหลายที่น่าประทับใจ
What a glittering assemblage, King Stefan.สิ่งที่แวววาว การชุมนุมคิงสเตฟาน

-glittering- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晶光[jīng guāng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤ, 晶光] glittering light
琳琅[lín láng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ, 琳琅 / 琳瑯] glittering jewels
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up

-glittering- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering
綺羅星;煌星[きらぼし, kiraboshi] (n) glittering stars

-glittering- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
กะหราน[adj.] (karān) EN: shining ; brilliant ; glittering FR:
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: glittering ; sparlking ; glistening FR:
แพรวพราย[adj.] (phraēophrāi) EN: glittering FR:
แพรวพราว[adj.] (phraēophrāo) EN: glittering FR:
พรายแพรว[X] (phrāiphraēo) EN: brilliant ; glittering ; sparkling ; dazzling FR:
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling FR:
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แว่บ[adj.] (waep) EN: flashing ; glittering FR:
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาม[adj.] (wām) EN: glittering FR:
วาววับ[adj.] (wāowap) EN: glittering ; glistening ; twinkling FR:
วูบวาบ[adj.] (wūpwāp) EN: flashing ; glittering ; flaring ; gleaming ; dazzling FR:
ยะยัน[adj.] (yayan) EN: glittering ; brilliant FR:
ยะยับ[adj.] (yayap) EN: twinkling ; glittering FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -glittering-
Back to top