ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*entertaining*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entertaining, -entertaining-

*entertaining* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entertaining (adj.) ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน See also: รื่นรมย์ Syn. amusing, enjoyable, pleasurable
English-Thai: HOPE Dictionary
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โต้โผ (n.) head of an entertaining group See also: director, producer of the play Syn. ตั้วโผ
คะนองปาก (adv.) entertainingly See also: amusingly, pleasantly, enjoyably
บันเทิงใจ (adj.) entertaining See also: amusing, pleasing Ops. เศร้า, โศกเศร้า
สนุกปาก (adv.) entertainingly See also: amusingly, pleasantly, enjoyably Syn. คะนองปาก
เริงรมย์ (adj.) entertaining See also: amusing, pleasing Syn. บันเทิงใจ Ops. เศร้า, โศกเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're idle. - Oh, ta. - Entertaining the troops.โอ้ กรับ ความบันเทิงทหาร
It's said to be a most entertaining presentation.มันเป็นส่วนความบันเทิงที่สนุกที่สุด
I'm used to entertaining your tricks.ได้ จะ"ดู"ให้ครบเชียว
This is very entertaining, captain, but, really, I got to get back to work,มันเป็นเรื่องที่น่าขำมาก ผู้กอง แต่จริงๆ ผมต้องกลับไปทำงานแล้ว
Say I'm entertaining the baron. Like so many clients he's trapped in an arranged marriage.อย่างที่บอก ฉันสร้างความสนุกสนานให้กับท่านบารอน เช่นเดียวกับ ลูกค้าคนอื่นๆที่ถูกผูกติดกับงานแต่งงานที่ถูกวางเอาไว้
So tell me. What do we know about entertaining Americans?บอกฉันสิ เรามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้พวกอเมริกันเพลิดเพลินได้?
My king and queen, I was just entertaining your guests.ก่อนกล่าวสิ่งใด เจ้าเพอร์เชิน รู้กันในสปาร์ทา
Thank you for entertaining me every day.ขอบคุณที่ทำให้ชั้นหัวเราะในทุกๆวัน
Laverton Fair. Vastly entertaining. Monstrous good idea, Jane.ลาเวอร์ตัน แฟร์ สนุกจังเลย คิดได้เก่งจริงๆ เลยเจน
Yeah, you're in, 'cause that was entertaining in a horrifying sort of way.ใช่ คุณมาเพราะมันสนุก นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก
Very entertaining. But I rather think you've been watching too many films.สนุกมากครับ.แต่ผมว่าคุณดูหนังมากเกินไปรึป่าว
Last I heard, she was entertaining Lutherans and heretics.ล่าสุดที่ข้ารู้ นางกำลังครื้นเครง ไปกับพวกนิกายลูเธอร์กับพวกนอกรีต

*entertaining* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, 逗人] amusing; funny; entertaining

*entertaining* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet
包蔵[ほうぞう, houzou] (n,vs) containing; keeping; comprehending; entertaining (an idea)
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds
座持ち[ざもち, zamochi] (n) entertaining guests
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n,vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P)
掌客[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P)
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name)
[きょう;あえ, kyou ; ae] (n) (arch) treating someone (to food or drink); entertaining someone (as one's guest)
饗設け;饗設[あるじもうけ, arujimouke] (n) (arch) entertaining someone as one's guest

*entertaining* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
เริงรมย์[adj.] (roēng rom) EN: entertaining ; amusing FR: divertissant
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably FR:
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *entertaining*
Back to top