ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ไม่แน่ใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ไม่แน่ใจ, -ไม่แน่ใจ-

*ไม่แน่ใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่แน่ใจ (v.) be not sure See also: be not assured, be uncertain, be not convinced Syn. ไม่มั่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ,คลุมเครือ,ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd,changeable
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
er (inter.) เสียงแสดงความไม่แน่ใจ See also: คำอุทานแสดงความลังเลใจ
hem and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางอย่าง See also: กล่าว เออ อา คั่น่ระหว่างพูด Syn. hum and haw Ops. hum and haw
hum and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง See also: หลบเลี่ยงบางอย่าง
iffy (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain, unsure Ops. certain, sure
indecision (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความละล้าละลัง, ความลังเล Syn. hesitation, vacillation Ops. decision
quandary (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์ Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty
shilly-shally (vi.) ไม่แน่ใจ See also: ลังเล Syn. falter, waver, fluctuate
should (aux.) ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ
uncertain (adj.) ที่ไม่แน่ใจ See also: ซึ่งคลางแคลงใจ Ops. definite, certain, proven
unclear (adj.) ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ) Syn. confusing, obscure Ops. clear, intelligible, comprehensible
unsure (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain Ops. certain, sure
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
I'm not sure that'll workฉันไม่แน่ใจว่านั่นจะได้ผล
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
I'm not sure whether I have locked the doorฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
I'm not sure If I can do anything about itฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะสามารถช่วยอะไรได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"My biggest fear is that I'm not exactly... what you would call a natural born mother."สิ่งที่ฉันกลัวที่สุด คือฉันไม่แน่ใจว่า" "ฉันจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคุณแม่จริงๆ"
Granpa and Granma, and Willow John, some time ago now, I ain't sure how long, the headmaster locked me in this little room.คุณย่ากับคุณปู่, และวิลโล่ล์ จอห์น, พักก่อน ผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหน ครูใหญ่ขังผมไว้ ในห้องเล็กๆ นี้
Could you check my English paper? I didn't finish until 2.ช่วยดูการบ้านภาษาอังกฤษให้หน่อยได้มั๊ย ชั้นไม่แน่ใจบทที่ 2 หนะ
Sorry, it's nothing. I wasn't sure it was you.โทษที, ไม่มีไรหรอก แค่ไม่แน่ใจว่าใช่เธอจริงๆ หรือเปล่า
Yes, but I'm not sure. I have so much going on here.ใช่ แต่ไม่แน่ใจ ฉันมีเรื่องต้องทำมาก
Until about the time when I was in middle school, I vaguely thought the word meant the area where the signals from my cell would reach.ตั้งแต่ตอนที่ฉัน ยังอยู่โรงเรียนประถม ฉันไม่แน่ใจว่าคำนั้นหมายถึง พื้นที่ที่โทรศัพท์ฉันจะไปถึง
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... '
What that means is we can't be sure where the enemy is.ซ่อนตัวกลางวันเพื่อหลบหนีเครื่องบิน นั่นทำให้เราไม่แน่ใจเลย ว่าศัตรูเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง
We believe it's heavily fortified. We're not sure how many troops are guarding it.เราเชื่อว่ามีการตรึงกองกำลังหนาแน่นทีเดียว ไม่แน่ใจด้วยว่า มีกำลังอยู่ตรงนั้นมากเท่าไหร่
Rodney, I don't know how to tell you this, but-ร็อดนี่ย์ ไม่แน่ใจว่าจะบอกยังไงดี แต่...
No. I wanna know he's OK right now or I don't call anybody.ไม่ ถ้าไม่แน่ใจว่าพ่ออยู่ดี ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น
No, he was not possitive, for that wanted you here.ไม่ เค้าไม่แน่ใจ ถึงได้ต้องการให้คุณมาที่นี่
Besides you are still not sure whether she has a boyfriend or not right?อีกอย่าง นายยังไม่แน่ใจใช่มั้ย ว่าเธอมีแฝนหรือยัง
Yeah, I wasn't quite sure how it all went together.คงงั้น แต่ผมไม่แน่ใจว่า จะสวมชิ้นไหนก่อน
Captain, I'm not sure it'll be enough.ผู้กอง ผมไม่แน่ใจ มันจะพอ
Sean, I'm not sure about this. - No, it's gonna be fine.ชอน ผมไม่แน่ใจเลยยะ มะ ไม่ ไม่เป็นไรหรอก
The truth is I just don't know if this school is the right fit for him.ความจริงคือ ผมไม่แน่ใจว่า โรงเรียนนี้จะเหมาะกับลูกคุณหรือเปล่า
He's got all these lame ideas about what being gay is like, but he needs you to come in and provide the horny details.เค้าสับสน ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ไม่แน่ใจว่าที่ทำมาน่ะ ถูกต้องใหม
I had my suspicions when I was, like, 12 or 13, but I didn't know for sure until a couple years later - when I went down on my first guy.ตอนประมาณ 12-13 แต่ยังไม่แน่ใจ จนอีก2-3ปีผ่านมา ตอนที่ผมมีอะไรกับผู้ชายคนแรก
I don't know. I'm not sure I've ever felt that particular need.ไม่รู้สิ ไม่แน่ใจนะ ฉันไม่เคยต้องการแบบนั้น
Um,this isn't a good time i wasn't sure if you were keeping the house or selling.อืม,ตอนนี้คงไม่เหมาะ ฉันไม่แน่ใจน่ะค่ะว่าคุณจะเก็บบ้านหลังนั้นไว้ รึว่าจะขาย
The truth is so many terrible things happened to me while i lived there... i'm not sure i could ever open up to anyone again.ความจริงก็คือมีเรื่องเลวร้าย หลายอย่างเกิดขึ้นตอนฉันอยู่ที่นั่น... ฉันไม่แน่ใจว่า จะเปิดใจกับใครได้อีก
He threw a hissy fit and said he was going home, and i'm not sure,but i think he stole a bottle of glitter.เขาฉุนเฉียวแล้วบอกว่าเขาจะกลับบ้าน และฉันไม่แน่ใจนะ \ แต่คิดว่าเขาขโมยกากเพชรไป 1 กระป๋อง
You ain't wilhelmina slater. no,i'm not even sure what i'm doing here or why i'm wearing this outfit.แกไม่ใช่เวลามีน่า สเลเตอร์\ไม่ ไม่ใช่ผม ยังไม่แน่ใจเลยว่าผมมาทำอะไรที่นี้ หรือทำไมผมถึงใส่ชุดแบบนี้
I don't know, I'm not sure... I got him after...ฉันไม่รู้ ไม่แน่ใจ พบเขาทีหลัง
Maybe he's dead. I'm not sure. I'm not really sure what they eat.บางทีเขาตาย ฉันไม่แน่ใจ ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆ สิ่งที่พวกเขากิน
I like meat, but I don't know if I'm ready to love again.คือ ผมชอบเนื้อนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่า \ ผมพร้่อมที่จะรักอีกครั้งหรือยัง
Yes, we all want to believe in those we are closest to, but where there is doubt, our faith begins to vanish... and fear rushes in to take its place.ใช่ เราต้องการเชื่อในผู้คนที่อยู่ใกล้เรา แต่ที่นั้นมีความไม่แน่ใจ ศรัทธาของเราเริ่มหายไป และความกลัวก็วิ่งเร่เข้ามาแทนที่
Again, we're not so sure that this is coming from your father.อีกทีซิ, เรายังไม่แน่ใจนะ ว่าเงินนี้มาจากพ่อคุณ
Now, I'm not sure what the current going rate for thug-for-hire work is, but I'm feeling pretty confident that it's a lot less than this.ตอนนี้ ผมไม่แน่ใจว่า ปัจจุบันอะไร คืออัตรา การจ้างงานครั้งนี้ แต่ผมรู้สึก มั่นใจว่า
Yeah,well,I'm not sure it's part of mine either.งั้นหรือ ฉันก็ไม่แน่ใจว่า มันมีอยู่ในตัวฉันเหมือนกัน
I feel angry winds at my back, and I'm not sure how much time I have left in this cut I love so much.ฉันรู้สึกโกรธที่ถูกแทงข้างหลัง และฉันไม่แน่ใจเวลานานเเค่ไหน ฉันได้ตัดสิ่งที่ฉันรักมากทิ้งไป
But he was so insistent, I figured if he was telling people at work, he... he could be telling other people, too.เค้าดูจริงจรังกับเรื่องนี้มาก ผมไม่แน่ใจ ถ้า เค้าไปบอกให้คนที่ทำงานรู้ เขา... เขาคงต้องบอกคนอื่นแน่ๆ
Aaron asked me out, but I said no, because I wasn't sure how you'd feel.-อารอนชวนฉันเดท แต่ฉันปฏิเสธ เพราะฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกดี-ผมชอบอารอนนะ ผมยินดี
But he invited her, and she's not sure, so I thinkแต่เขาก็ชวนเธอไปแล้ว เธอก็แค่ยังไม่แน่ใจน่ะ พี่คิดว่างั้น
Yes. I am not sure he will be very pleased to meet you, too.ได้ ผมไม่แน่ใจว่า เขาจะยินดีที่ได้พบคุณด้วยหรอกนะ
Listen, I'm not sure how close we're gonna get to this house, let alone inside of it, but let's say that we do.เอาล่ะ ฟัง ผมไม่แน่ใจว่าได้มันมายังไง แต่เราต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้น เข้าไปคนเดียว นั่นคือสิ่งที่ต้องทำ
And if it does, I don't know what I'm gonna be able to do for him.แล้วถ้าเป็นแบบนั้น ฉันก็ไม่แน่ใจว่า ฉันจะทำให้มันได้อีกรึเปล่า
MAN: I don't know; I'm not sure;ผมก็ไม่รู้ ผมไม่แน่ใจ คิดว่าอย่างงั้นนะ เขาเกือบไปแล้วล่ะ
Well... we're not really sure. He comes and goes.เอ่อ เราก็ไม่แน่ใจนัก มันมาแล้วก็ไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ไม่แน่ใจ*
Back to top