ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หมดจด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หมดจด, -หมดจด-

*หมดจด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้หมดจด (v.) clean See also: cleanse Syn. ทำความสะอาด, ประทินโฉม
สะอาดหมดจด (v.) be spick and span See also: be well-cleaned, be well-groomed, be neat and clean Ops. สกปรกโสโครก
หมดจด (adv.) cleanly See also: purely, clearly Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด Ops. สกปรก, เปรอะเปื้อน
หมดจด (adj.) clear See also: flawless Syn. ผุดผ่อง, เกลี้ยง
หมดจดเรียบร้อย (adv.) thoroughly See also: neatly Syn. สะอาดเรียบร้อย Ops. สกปรก
English-Thai: HOPE Dictionary
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
well-groomed(เวล'กรูมดฺ') adj. สะอาดหมดจด,เรียบร้อยดี,แต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด, Syn. neat
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
purity(เพียว'ริที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะ-อาดหมดจด,ความไม่มีสิ่งเจือปน,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,พรหมจารีย์, Syn. cleanness
tidily(ไท'ดิลี) adv. อย่างเรียบร้อย,อย่างสะอาดสะอ้าน,อย่างสะอาดหมดจด
tidy(ไท'ดี) adj. เป็นระเบียบเรียบร้อย,สะอาดหมดจด,สะอาดสะอ้าน,ดีพอควร,เป็นที่น่าพอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ทำให้สะอาดหมดจด. n. ภาชนะใส่ของขวัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ถังเก็บขยะข้างถนน,ผ้าคลุมพิงหลังของเก้าอี้,เบาะรองของเก้าอี้.
washed-up(วอช ดฺ'อัพ) adj. ล้มเหลวสิ้นเชิง,ล้างสะอาดหมดจด,ตัดไมตรี, Syn. through
English-Thai: Nontri Dictionary
handsome(adj) หล่อ,ดี,งาม,หน้าตาหมดจด,สุภาพเรียบร้อย
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด,หมดจด,เฉียบขาด,มั่นคง
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
purely(adv) อย่างบริสุทธิ์,อย่างหมดจด,อย่างสะอาด,อย่างไร้เดียงสา
pureness(n) ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,ความหมดจด
tidy(adj) ประณีต,สะอาด,สบาย,เรียบร้อย,หมดจด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-groomed (adj.) ซึ่งสะอาดหมดจด See also: ซึ่งเรียบร้อยดี, ซึ่งแต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด Syn. clean, neat, tidy Ops. dirty, messy, slovenly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ
Just because you shaved doesn't mean you're clean and sober.แค่เพราะเธอโกนเครา ไม่ได้หมายความว่า เธอหมดจด และ ไม่เมา
Time travel seems unlikely if we approach it purely as a matter of taking a person or information from the present and transporting it to the past.การเดินทางข้ามเวลาดูเหมือนว่าไม่น่า ถ้าเราเข้าใกล้มันเป็นเรื่องอย่างหมดจด ของการเป็นคนหรือข้อมูลจากปัจจุบัน และการขนส่งไปยังอดีตที่ผ่านมา
But the rest of her jewellery has recently been cleaned, that tells you everything you need to know about the state of her marriage.แต่เครื่องประดับอื่นๆ สะอาดหมดจด มันก็บอกคุณหมดแล้ว ถึงสถานะการแต่งงานของเธอ
He could set up a patsy or pay someone off on a case she's working.ใช่ ก็เพราะอย่างนี้พวกเขาก็เลย จะทำให้มันดูหมดจด เขาอาจจะหาแพะรับบาป หรือจ้างใครก็ได้
So this whole accountant-studying- European-transportation thing was a cover?ฟังนะ แดนนี่แค่ทำให้มั่นใจว่า อพาร์ทเม้นน์นั่นจะสะอาดหมดจด นั่นคือสิ่งที่เขาทำ โอ้
EHOME finished the year as the best team in the history of Dota.ปีนั้น EHOME ได้รับชัยชนะอย่างหมดจด ในฐานะทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Dota
Wiped clean by the wrath of God.กวาดไปอย่างหมดจด โดยความโกรธของพระเจ้า
Cow drops, leave it in the sun, within 48 hours the bloat will split it open so clean it's just about surgical.วัวถูกทิ้งไว้กลางแดด ภายใน 48 ชั่วโมง ความร้อนจะทำให้มันบวมจนปริ หมดจดเหมือนผ่าตัด
When the police showed up, Orson had scrubbed every inch of the place clean with bleach.ตอนที่ตำรวจโผล่มา ออร์สันได้ทำความสะอาดบ้านเสียหมดจด
Is that because you scrubbed the house so thoroughly?นั่นมันเพราะว่าคุณได้ ทำความสะอาดบ้านหมดจดเลยใช่ไหม
THAT A STUDENT HERE WITH US TODAY IS CLEAN AND SOBER.ทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับเราสะอาดหมดจดไร้มลทิน
I'm gonna sweep up the whole house right now.จะทำให้ทั้งบ้านสะอาดหมดจดไปเลย
I've anticipated everything down to the last detail including my own escape arrangements.ผมเตรียมแผนทุกอย่างไว้ละเอียดหมดจดแล้ว รวมถึงการจัดการการหนีของผมด้วย
They're going to crawl up this place's ass with a wire brush.เขาก็มาปิดที่นี่ซะ พร้อมจัดการให้หมดจด
"I will cleanse thee and a new spirit"ผมจะทำให้คุณหมดจดและเป็นวิญญาณใหม่
His place is totally clean.บ้านของเขาสะอาดหมดจด
The whole world was watching to see if we have the character to see it through.โลกทั้งหมดจดจ้องมายังพวกเรา ถ้าเรามีบุคลิก มองมันให้กระจ่าง
He cleared it all up.เขาอธิบายเรื่องได้หมดจด
It's clean, untraceable, no serial number.หมดจด ไม่สามารถตามด้วยหมายเลขได้
It's clean. Haven't been touched.สะอาดหมดจด ไม่มีการแตะต้องอะไรเลย
So I was wondering if between now and then you wouldn't mind tidying up your lawn a little and maybe clean up your gutters?เอ่อ ดังนั้นผมสงสัยว่า / ถ้าระหว่างนี้และหลังจากนั้น คุณจะว่าอะไรไหมครับ /จัดสนามหญ้าให้เป็นระเบียบสักหน่อยครับ และอาจจะทำความสะอาดจนหมดจดรางน้ำของคุณใด้ไหม?
Turns out, you're in the clear.ผลก็คือ คุณสะอาดหมดจดดี
Murder, superheroes breaking into my bedroom, my life had turned into some fucked-up dream I couldn't wake up from.หมดจด เธอเคยทำผิวแทนมาก่อน ใช่มั้ย
Just so we're clear, as far as I'm concerned,เพียงเพื่อทำให้เราหมดจด ในเรื่องที่ผมเกี่ยวข้อง
Where he single handedly slaughteredที่ซึ่งเค้าสังหารหมู่ได้อย่างหมดจด
That'll buy us the time we need to put together a full offensive, take them down once and for all.คงพอซื้อเวลาให้เรา เตรียมการเป็นฝ่ายรุกได้ ให้ราบคาบหมดจด
I mean, the trip was purely spy-related.ผมหมายถึงการเดินทางได้อย่างหมดจดของ สายลับ
Ah, all this gear is clean.อ้าา ของพวกนี้สะอาดหมดจด
You are golden, Bobby John.ตอนนี้นายก็สะอาดหมดจดแล้ว บ๊อบบี้ จอนห์
On other hand,เธอก็ตกอย่างสมบูรณ์ หมดจดผ่านขอบฟ้า
Neither shot to the husband is clean, so they have to watch what he's doing to their wives as they're dying.แบบที่ยิงสามีอย่างสะอาดหมดจด เพื่อเหยื่อจะได้เห็นสิ่งที่เขาทำกับภรรยาของตน เมื่อเหยื่อใกล้ตาย
'cause then there's no arrests, there's no suspicions, there's no sign of rehab, but he totally cleaned up.เพราะไม่มีบันทึกการจับกุม ไม่ถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัย ไม่มีบันทึกการบำบัดใด ๆ แต่เขาล้างมืออย่างสะอาดหมดจด
Can we have this yard spic'n'span for tomorrow?ให้สนามสะอาดหมดจดถึงวันพรุ่งนี้ได้มั้ย
Spic'n'span by tomorrow. What a jerk.หมดจดถึงพรุ่งนี้ ไอ้เบื้อกเอ๊ย
Be a doll and clear this up, will ya?เป็นตุ๊กตาหมดจดน่ารัก เนี่ยเหรอ
You mean like in the line of duty?"หมดจด" หมายถึงเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ใช่มั้ย
Of course, I don't care about making it look clean...แน่นอน ผมไม่แคร์ว่า ต้องทำให้มันดูหมดจด...
With blue skies as far as the eye can see.ด้วยท้องฟ้าสีคราม งามหมดจดอย่างตาเห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หมดจด*
Back to top