ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มืออาชีพ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มืออาชีพ, -มืออาชีพ-

*มืออาชีพ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืออาชีพ (adj.) professional See also: master Ops. มือสมัครเล่น
มืออาชีพ (n.) professional See also: pro Ops. มือสมัครเล่น
มืออาชีพ (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ Ops. มือใหม่
มืออาชีพ (n.) main body See also: main part, expert, principle part, core member, a great reputation, important one
English-Thai: HOPE Dictionary
dragomann. นักล่ามืออาชีพ
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amteurish (adj.) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น Syn. improper, inadequate, unsuitable
pro-am (adj.) เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมืออาชีพและสมัครเล่น
professionalisation (n.) การเป็นมืออาชีพ Syn. professionalisation
professionalise (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalize
professionalism (n.) ความเป็นมืออาชีพ
professionalization (n.) การเป็นมืออาชีพ Syn. professionalisation
professionalize (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalise
professionally (adv.) อย่างมืออาชีพ
unprofessional (adj.) ที่ไม่เป็นมืออาชีพ See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ Syn. amateurish Ops. professional
unprofessional (adj.) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism (n.) ความไม่เป็นมืออาชีพ See also: การทำแบบสมัครเล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
I like to have a professional attitudeฉันอยากจะมีท่าทีแบบมืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's wrong for us. Put in a professional. One of our people.เขาเป็นคนที่ไม่ถูกต้องสำหรับเรา ใส่ในมืออาชีพ หนึ่งในคนของเรา
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า
The closer you get to being a pro... the closer you can get to the client.ถ้าเข้าใกล้กว่านั้น เธอต้องเป็นมืออาชีพ... เข้าใกล้จนเธอสามารถเก็บเหยื่อ
I need you to be professional. Settle down!ฉันต้องการให้คุณเป็น มืออาชีพ ปักหลัก!
That's unprofessional!! ไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลย !
Listen, I know this is unprofessional but I think you're really cute.ฟังนะ ชั้นรู้ว่ามันไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่... ...แต่ชั้นคิดว่าเธอน่ารักมากเลย อืม ใช่
Sir, my men are disciplined fighters. What happened at Balincarin is not new to them.ท่านครับ คนของผมเป็นนักรบมืออาชีพนะครับ พวกเค้าชาชินกับเรื่องที่เกิดในวันนี้แล้ว
So wait. We're talking 20 professional dancers?งั้นเดี๋ยว เรากำลังพูดถึงนักเต้นมืออาชีพ 20 คนนะ
She is an excellent agent. Very professional.เป็นเจ้าหน้าที่ที่แจ๋วจริง ๆ มืออาชีพมาก ๆ
She was really an expert.ยัยนั่น ต้องเป็นมืออาชีพแน่ๆ เลย
As you said, I'm a professional, you're my employer.อย่างที่คุณพูด ฉันเป็นมืออาชีพ คุณเป็นนายจ้าง
You know, not necessarily the photographer that the school hires, right?ลูกรู้นะ ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องใช้ช่างถ่ายรูปมืออาชีพ ที่ทางโรงเรียนจ้างมา...
Sarah and I are purely professional, so I resent any accusation otherwise.ซาร่าและฉัน มีความเป็นมืออาชีพพอ ดังนั้นฉันไม่ยอมรับข้อกล่าวหา อีกอย่างนึง
Your personal and professional relationship with the Sons of Anarchyโดยส่วนตัวของคุณและความสัมพันธ์ แบบมืออาชีพกับพวกSons of Anarchy
Subs By elementxstyle edit / synch By ~_BAR_~ N3krA ~_BAR_~สิ่งที่เห็นในหนังนี้อันตราย ทุกอย่างทำโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของมืออาชีพ อย่าลองทำเองหรือเลียนแบบเด็ดขาด
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า...
Because, you know, a lot of professional actors aren't gay.เพราะ นายรู้นี่ นักแสดงมืออาชีพ ตั้งหลายคนไม่ได้เป็นเกย์
Maybe a trained professional would be better.บางที คุยกับมืออาชีพ น่าจะดีกว่า.
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.-ว่าไงนะ -มารยาแบบมืออาชีพ คงช่วยอะไรไม่ได้หรอก
Now, you're professionals. Act like it.ตอนนี้ พวกนายคือมืออาชีพ แสดงแบบนั้นเข้าไว้
Well, i could never do anything unprofessional.แหม ดิชั้นคงมิอาจทำสิ่งใดที่ดูไม่เป็นมืออาชีพได้ ทว่า บางครั้งดิชั้นก็อาจทิ้งไฟล์เอาไว้
You can't get the kind of fluency you need for the professional marketplace from a book.คุณไม่สามารถจะได้ระดับ ความเชี่ยวชาญอย่างที่คุณต้องการ สำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ จากหนังสือได้หรอก
I've been a jock, student leader, professional ballplayer, an educator.ผมเคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำนักเรียน นักกีฬาเล่นบอลมืออาชีพ การศึกษา
A jock, a student leader, a professional ballplayer, an educator, a gigolo.ผู้นำนักเรียน นักกีฬาบอลมืออาชีพ การศึกษา ผู้ชายขายตัว
Now, that coupled with the fact that he had an unexplained diplomatic cover and was killed by a professional would lead any reasonable person to conclude that...ข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนั้น ไม่สามารถอธิบาย ครอบคลุมถึงความฉลาด และเหตุผลที่เขาถูกฆ่าจากมืออาชีพ แต่นำเราไปสู่บทสรุปว่า...
I feel the ahjussi trained in architecture, and is definitely a professional.ผมว่าคุณเขาต้องอยู่ในแวดวงสถาปนิก, แล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพแหง ๆ.
Well, for me, this morning, the sports page, which is pretty much where you're standing.งั้นตกลง ผมมีความคิดดีๆ \ ตกลง แล้วเราจะทำอะไรกับ G - Force? พวกนั้นเป็นมืออาชีพ ต้องไปเจอกันที่บ้านผมอยู่แล้ว
This is Carter.- เจ้านี่ไม่มีหน้าต่าง - มืออาชีพของแท้ เจ้าหนุ่ม
Trust me, I'm a professional.เชื่อผม เพราะผมมืออาชีพ ใต้หมอนนี่
I've seen your works and you don't ... yeah but just for fun it's not something professional well what if the pirates and the rivalry didn't exist?ฉันได้เห็นผลงานของคุณและคุณไม่ ... ใช่ แต่เพื่อความสนุกสนาน สิ่งที่ไม่เป็นระดับมืออาชีพ สิ่งที่ดีถ้า ไพเรต และการแข่งขันไม่อยู่?
But that's unprofessional. What's on the docket?ขอบคุณมากๆ แต่มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลย มีหมายกำหนดการอะไรบ้าง
You... you bury them deep down inside because, in your profession...นายฝังมันไว้ลึกๆ ข้างใน เพราะว่า การเป็นมืออาชีพ ในสายงานนี้
I find you extraordinarily professional, and I appreciate the way you do business.ผมพบว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมืออาชีพ และผมขอขอบคุณอย่างมาก ที่คุณยอมทำธุรกิจร่วม
You know, I lodged in his subconscious that his men don't respect him.สวีตซ์ คนพวกนี้เป็นมืออาชีพ คุณไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจหรือปิดบังอะไรเขาได้หรอก
We know it was a professional job, but there hasn't been any kind of ransom demand.- เรารู้ว่าพวกมันมืออาชีพมาก แต่ก็ยังไม่มีข้อเรียกร้องใด ออกมาเลย
I must caution you that allowing your private life to interfere with your professional one can be dangerous.ฉันขอเตือน พวกคุณ ที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ มันอาจแทรกแซงต่อความเป็นมืออาชีพได้ อาจจะมีอันตราย
They're expensive camps where grown-ups, they get to pretend to be, uh, you know, race car drivers, uh, professional ballplayers...เขาก็ดูรวยดี คงเป็นแคมป์สักที่สำหรับผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกแคมป์สำหรับขับรถแข่ง อ่า หรือนักแข่งฟุตบอลมืออาชีพ หรือสามารถเป็นอะไรก็ได้
You are a law enforcement professional, are you not, ma'am?คุณเป็นผู้ใช้กฎหมาย ที่เป็นมืออาชีพ - อยู่ไม่ใช่รึ คุณผู้หญิง?
It's all very safe and professional and structured.ทุกอย่างจะปลอดภัยมาก และมีความเป็นมืออาชีพ และมีแบบแผนไว้ล่วงหน้า
Dr. Saroyan, you assured me that you would try to keep this workplace professional.ดร.ซาโรยัน คุณช่วยสร้าง ความรู้สึกมั่นใจให้กับผมที - พยายามทำให้สถานที่ทำงาน แห่งนี้ เป็นมืออาชีพสักทีเถอะ - ฉันจะพยายาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มืออาชีพ*
Back to top