ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มืดครึ้ม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มืดครึ้ม, -มืดครึ้ม-

*มืดครึ้ม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืดครึ้ม (adj.) overcast See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง
มืดครึ้ม (v.) overcast See also: cloud Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว Ops. สว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
overcast(โอ'เวอะคาสทฺ) adj. ครอบ,คลุม,ครื้ม,มืดครื้ม,มีเมฆมาก -v. ปกคลุมด้วยเมฆมาก,ทำให้มืดครึ้ม,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้กลุ้ม, (ท้องฟ้า) มืดมน,เป็นทุกข์, Syn. cloudy,gloomy
overshadow(โอ'เวอะแ?ด'โด) vt. ลดราศี,ข่ม,บดบัง,ทำให้มืดครึ้ม,ปกป้อง,ให้ที่อยู่., Syn. dominate
tenebrous(เทน'นะบรัส) adj. มืด,มืดครึ้ม,ไม่ชัด,คลุมเครือ.
English-Thai: Nontri Dictionary
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม
overcast(adj) มืดมน,มืดครึ้ม,มีเมฆมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloud over (phrv.) มืดครึ้ม
darkness (n.) ท้องฟ้ามืดครึ้ม See also: อากาศมืดครึ้ม
lour (n.) ท้องฟ้ามืดครึ้ม See also: อากาศมืดครึ้ม Syn. darkness
lour (vi.) มืดครึ้ม (ท้องฟ้า) Syn. darken, threaten
lower (n.) ท้องฟ้าหรืออากาศมืดครึ้ม
lowering (adj.) มืดครึ้ม (ท้องฟ้า) See also: เหมือนฝนจะตก Syn. dark, threatening, overcast, cloudy, gloomy Ops. clear
somber (adj.) มืดครึ้ม Syn. cloudy, shady
threatening (adj.) มืดครึ้ม (ท้องฟ้า) See also: เหมือนฝนจะตก Syn. dark, overcast, cloudy, gloomy Ops. clear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You dream of setting fire to God knows what, of rising above your times like a dazzling cloud, leaving everyone terrified and admiring.ความฝันของเธอ คือการเขียนงานเกี่ยวกับความมืดหม่น เหมือนท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆหมอก แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวน
Stay together. This jungle is all green all the time, and you will get lost.เกาะกลุ่มกันไว้ ป่าที่นี่มันมืดครึ้มตลอดวัน เราอาจจะหลงกันได้
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา
Us driving into the rain and that dining table in the field.เหมือนวันที่มืดครึ้มและฝนตก และสวนที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาว โต๊ะดินเนอร์สวยๆ
"an overcast sky, seemed to lead into the heart of an immense darkness."ท้องฟ้าอันมืดครึ้มจะนำพาไปสู่ ใจกลางของความมืดอันแผ่ไพศาล

*มืดครึ้ม* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มืดครึ้ม*
Back to top