ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พัวพัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พัวพัน, -พัวพัน-

*พัวพัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พัวพัน (v.) involve See also: implicate, relate, connect Syn. พันพัว, เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง
มีส่วนพัวพัน (v.) get into Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง, มีส่วนข้องเกี่ยว Ops. ไม่เกี่ยวข้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง
enmesh(เอนเมช') vt. ทำให้พัวพัน,จับ,ทำให้หลงติด., See also: enmeshment n.ดูenmesh, Syn. entangle
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
implicate(อิม' พละเคท) vt. ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, Syn. involve)
implication(อิมพละเค' เชิน) n. สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, การพัวพัน, การทำให้เกี่ยวข้อง
implicative(อิม' พละเคทิฟว) adj. ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง., See also: implicatory adj.
import(อิม' พอร์ท) n. สินค้าเข้า, การนำสินค้าเข้าประเทศ, ความหมาย, ความสำคัญ, ผลที่ตามมา. -vt. (อิมพอร์ท') นำสินค้าเข้าประเทศ, นำเข้ามา, แสดงนัย, มีความหมาย, เกี่ยวข้อง, พัวพัน., See also: importability n. importable adj. importer n.
intricate(อิน'ทระคิท) adj. พัวพัน,สับสน,ยุ่ง,ยากที่จะเข้าใจ., See also: intricately adv. intricateness n., Syn. tangled,
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement
knee-deep(นี'ดีพ') adj. จมถึงระดับหัวเข่า,ลึกถึงสมอหัวเข่า,พัวพัน,ถลำลึก, Syn. involved
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
reticular(รีทิค'คิวละ) adj. คล้ายร่างแห,คล้ายตาข่าย,พัวพัน
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
tie-up(ไท'อัพ) n. การหยุดชั่วคราว,การไม่ตกลงกัน,การพัวพัน,การเกี่ยวข้อง,ที่จอดเรือ
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
English-Thai: Nontri Dictionary
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
complicate perplex (vt.) ทำให้พัวพันในปัญหา
embroil (vt.) ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้ Syn. entangle
enmesh (vt.) ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้ Syn. embroil, entangle
entangle (vt.) ทำให้พัวพันในปัญหา Syn. complicate perplex
entangle in (phrv.) พัวพัน See also: หลงเข้าไปติด Syn. enmesh in, entangle with
entanglement (n.) การพัวพัน See also: การยุ่งเกี่ยว Syn. involvement
entwine (vt.) พัวพัน See also: พันรอบ Syn. lace, twine, twist
implicate in (phrv.) ทำให้เข้ามาพัวพัน See also: มีส่วนร่วม, เข้ามามีส่วนร่วม
involution (n.) การพัวพัน See also: การยุ่งเกี่ยว Syn. involvement, entanglement
involve (vt.) ทำให้พัวพัน See also: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม Syn. implicate, concern
lock (vt.) เข้าไปพัวพันในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก เช่น การต่อสู้, การทะเลาะวิวาท
mire (vi.) ทำให้พัวพันกับสิ่งยุ่งยาก See also: ทำให้ยุ่งยาก
third party (n.) บุคคลที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Interpol says that in the 80's she was involved with one Declan Joseph Mulqueen,ตำรวจสากลว่าในทศวรรษที่ 80 เธอเคยพัวพันกับเดย์แคน โจเซฟ มัลควีน นักแม่นปืน ไออาร์เอนะครับ
And it involves a whole lot of new toys which you're gonna be the first to try out.และ... มันถูกพัวพันไปถึง ของเล่นใหม่ๆ มากมาย ที่บางทีคุณอาจได้เป็น กลุ่มแรกๆ ที่ได้ลอง
What, he beats you up to keep you off the streets, so you get yourself tossed into Fox River with him?อะไรกัน เขาพยายามกันไม่ให้เธอ เข้ามาพัวพันเรื่องร้ายๆ แล้วเธอกลับทำให้ตัวเองติดคุก ฟ็อกซ์ ริเวอร์ กับเขาเนี่ยนะ? เพื่ออะไร?
The cargo itself is time-sensitive,which, knowing the demetrios family ties to the middle east, could mean a weapon.สินค้าละเอียดอ่อนมาก รู้กันว่าตระกูลดีมิเทรียสพัวพัน กับตะวันออกกลาง ซึ่งอาจเป็นอาวุธ
"The tale of a student with exalted literary aspirations who lures a brilliant writer into an affair so she can take advantage of his connections.เป็นเรื่องราวของนักเรียน ที่มีวรรณกรรมอยู่ในลมหายใจ... ที่ล่อลวงให้นักเขียนร้อยล้านเข้ามาพัวพันชีวิตเธอ ดังนั้นเธอเลยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขาได้
I have been put in charge of the negotiations you are engaged in with EGO Corp,ผมมีข้อตกลงมาเจรจากับท่าน ที่ๆท่านมีส่วนเข้าไปพัวพันกับบริษัท EGO
For all you know, those that are involved are digging their own graves.ที่เธอต้องรู้, ก็แค่ว่า พวกที่มีส่วนพัวพันทั้งหมด กำลังขุดหลุมฝังศพตัวเอง
The company is a corrupted organization, involved all levels of industry and government....องกรคอรัปชั่น ที่มีส่วนพัวพันในธุรกิจทุกประเภท และรัฐบาล
Who knows, maybe you didn't want me in Cairo yesterday.ใครจะไปรู้ คุณอาจแกล้งมาพัวพัน เพื่อไม่ให้ผมไปอียิปต์
Thank you for meeting me so late.เขาทำผิดแบบโง่ๆ เอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับปัญหา งั้นคุณก็โกหกฉัน
Toby, I've got some stuff I have to deal with before I can get involved with anyone, you know?โทบี้ ฉันมีบางอย่างที่ฉันจะต้องตกลง ก่อนหน้าที่ฉันเข้าไปพัวพัน กับใครบางคน... คุณรู้มั้ย
There's no evidence that links him to the disappearances.ยังไม่มี หลักฐานอะไรเพิ่มเติม ที่ลากเขา ไปพัวพัน กับคนหายเหล่านั้น
I was recruited by the bureau, spent a few years on the streets, got involved with starting the BAU.หลังจากถูกเกณฑ์ ให้มาช่วยราชการ ใช้เวลาอีก 2-3 ปีอยู่ข้างถนน เริ่มเข้าไปพัวพันกับ B.A.U
I'm not gonna arrest anyone.บอกมา ถ้าคุณพูดว่าลูกสาวของผมพัวพัน กับบุคคลเหล่านี้...
I'm not the expert, but being connected to torturing animals is probably bad for business.ถึงฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่การพัวพันกับการทรมานสัตว์ อาจจะไม่ดีต่อธุรกิจนะ
Tell me exactly what you've got us into here, Ms. Boone.บอกผมมาให้ชัด เรากำลังพัวพันกับเรื่องอะไรกันแน่ คุณนายบูน
But if I got a shot against Hale, I can't be associated with SAMCRO.แต่ถ้าฉันมีส่วนร่วมการตายของเฮล ฉันเข้ามาพัวพันกับ SAMCRO ไม่ได้
John, you can't keep saying to Zoe that you love her and then putting her through this. You have to stop.จอห์น คุณก็เอาแต่พูดกับโซอี้ว่าคุณรักเธอ และจากนั้นคุณเอาลากเธอเข้ามาพัวพันเรื่องนี้ คุณจะต้องหยุด
50 bucks says he's mixed up in all the crazy.พนัน 50 ดอล ว่า เขาต้องพัวพัน กับเรื่องบ้าๆพวกนี้
The 6-5 picked up every kid involved in the previous robberies.หน่วย6-5 ได้สืบเด็กทุกคน ที่มีส่วนพัวพันกับ การปล้นก่อนหน้า
John Fiedler, deputy CIA director and a career officer of the agency has been implicated as the mastermind of the assassination.จอห์น ฟิดเลอร์ รองผู้อำนวยการซีไอเอ และที่ปรึกษาทางอาชีพของจนท. ถูกอ้างว่ามีส่วนพัวพันในฐานะ ที่เป็นผู้บงการการลอบสังหาร
I mean, when there was no one... and we were stuck, and I mean really stuck, he broke ranks.เขายอมแตกแถว เขาไปพัวพันกับสิ่งวุ่นวาย ตัดและเสียเลือดเนื้อเพื่อเรา หลายครั้งหลายครา
When somebody that I have been entangled with for so long and so deeply is suddenly poofed out of existence,เมื่อใครบางคนที่ฉันได้รับเข้าไป พัวพันกับ มานานและลึก ก็หายออกจากการดำรงอยู่
Of Grayson Global employees to detail Clarke's involvement in the deadly terrorist attack.ของ เกรยสัน โกบอล ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัวพัน การก่อการร้ายของ เดวิท คล๊าก
So, you're thinking Nicky got his boss, Calder, involved in something shady, drugs or something?นายเลยคิดว่านิคกี้ นำเจ้านายของเขาคาลเดอร์ เข้ามาพัวพัน กับบางอย่างที่คลุมเคลือ ยาเสพติด หรืออะไรประเภทนั้น?
In 2003, a cell of ETA terrorists was rounded up in connection with the kidnapping of a provincial government official.ปี2003 หน่วยย่อยกลุ่มก่อการร้าย ETA ถูกรวบตัวกรณีพัวพันการลักพาตัว เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น
She's probably on the other side screaming about getting involved with vampire business.ยายอาจจะอยู่อีกมิติหนึ่ง กำลังกรีดร้องที่พวกเราเข้าไปพัวพัน กับเรื่องของแวมไพร์ก็ได้
Anything happens to Cecilia, you will be implicated in not one, but 2 vampire deaths, and I'm not even done cleaning up after the first one.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับซิซิเลีย นายจะเข้าไปพัวพันกับการตาย ของแวมไพร์ ไม่ใช่แค่ 1 แต่เป็น 2 และฉันยังตามเช็ดเรื่องยุ่งๆ ของรายแรกไม่เสร็จเลย
I just, I didn't want to implicate her for no reason.ผมก็แค่ ไม่อยากให้เธอมีส่วนพัวพัน ไม่มีเหตุผลอะไร
Could you just let him know that I got roped into something by my partner tonight, so I'm gonna have to push our trip to tomorrow.คุณช่วยบอกให้เขารู้ได้มั้ย ว่าฉัน ถูกคู่หูพาไปพัวพันกับบางเรื่องในคืนนี้ ดังนั้น ฉันเลยต้องเลื่อนทริปของเราไปวันพรุ่งนี้
Uh, we don't know if he's involved, but bring him in.อืม เราไม่รู้นะว่าเขามีส่วนพัวพันรึเปล่า แต่นำตัวเขามา ระมัดระวังด้วยละ
I'm not sure that I'm ready for the kind of commitment that you're looking for.ฉันไม่แน่ใจว่า ฉันพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าไปพัวพันอะไรอย่างนั้น อย่างที่คุณต้องการ
I am ashamed to say that I engaged in an intimate relationship with the company's founder and C.E.O.ฉันละอายใจที่จะพูด ว่าฉันได้พัวพัน ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด กับผู้ก่อตั้งบริษัท และ C.E.O.
I hope not, because if you girls are involved in any way, it will really hurt your mother's case.ฉันก็หวังว่างั้น เพราะถ้าพวกเธอ พัวพันกับเรื่องนี้ มันจะยิ่งทำร้ายคดีของเเม่เธอด้วย
I... I just...ตอนนี้ฉันไม่เห็นวิธีการที่ ฉันจะพัวพันกับคนอื่น ๆ ในชีวิต
Normally, with a guy like Lydon, there'll be a go-between involved, an intermediary who side-steps hard or cyber links.ว่ากันตามตรง กับนายไลดอน มันอาจเป็นแค่การเริ่มต้นพัวพัน ผ่านสื่อกลางอย่างพวกในโลกไซเบอร์
There was an interesting connection between the rise of fascism in Europe and the consciousness of politically radical people about corporate power.มีความเชื่อมโยงพัวพันที่น่าสนใจ ระหว่างการขึ้นสู่อำนาจของระบอบฟาสซิสต์ในยุโรป กับจิตสำนึกของพวกหัวรุนแรงทางการเมือง
How did he ever get involved in that?ทำไมไปพัวพันเรื่องนั้นได้หละ
You're freaking me out. I'm having a National Enquirer moment.คุณกำลังพูดแปลกๆนะ ผมกำลังถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ระดับชาตินะเหรอ
They're usually nothing incriminating, but a lot of people have accounts they haven't reconciled - things they're just not ready to share.ส่วนมากไม่มีอะไรพัวพันหรอก แต่คนหลายคนมีบัญชี ที่ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ย สิ่งของที่พวกเขายังไม่พร้อมจะแบ่งให้ใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พัวพัน*
Back to top