ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ถ้วย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ถ้วย, -ถ้วย-

*ถ้วย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินสี่ถ้วย (v.) feast in a party See also: have a dinner in a banquet which has special 4 desserts
ขนมถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup
จานรองถ้วย (n.) saucer Syn. จานรองแก้ว, ที่รองถ้วย
ถ้วย (clas.) bowl See also: cup, tumbler
ถ้วย (n.) cup See also: bowl, tumbler
ถ้วย (n.) coconut milk custard in small porcelain cup Syn. ขนมถ้วย
ถ้วยกาแฟ (n.) coffee cup Syn. แก้วกาแฟ
ถ้วยชาม (n.) crockery See also: pottery
ถ้วยตวง (n.) measuring cup
ถ้วยตะไล (n.) small confection cup See also: small cup somewhat larger than a thimble
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup Syn. แก้วน้ำ
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup
ถ้วยรางวัล (n.) trophy See also: cup
ที่รองถ้วย (n.) saucer Syn. จานรองแก้ว
เครื่องถ้วยชาม (n.) pottery See also: earthenware, crockery Syn. เครื่องเคลือบ
เครื่องถ้วยชาม (n.) Chinaware See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ
English-Thai: HOPE Dictionary
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
calycineadj. เกี่ยวกับกระเปาะหรือถ้วย, Syn. calycial
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
capful(แคพ'ฟุล) n. ปริมาณเต็มถ้วย
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
coffee-andn. อาหารที่ประกอบด้วยกาแฟหนึ่งถ้วยและขนมปัง2แผ่น
cup(คัพ) n. ถ้วย,ถ้วยกีฬา,ปริมาณความจุหนึ่งถ้วย
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls
cupper(คัพ'เพอะ) n. ผู้ใช้ถ้วยดูดเลือด
cuppingn. การใช้ถ้วยดูดเลือด (โดยทำให้เกิดสุญญากาศในถ้วย)
cuppy(คัพ'พี) adj. เป็นรูปถ้วย,เกี่ยวกับถ้วย,เป็นหลุมเป็นบ่อ,เว้า,ขรุขระ
demitasse(เดม'มิแทส) n. ถ้วยกาแฟเล็ก ๆ สำหรับใส่กาแฟดำดื่มหลังอาหาร,กาแฟดำดังกล่าว
eggcupn. ถ้วยสำหรับวางไข่ต้มที่ยังไม่ได้ปอก
eyecup(อาย'คัพ) n. ถ้วยล้างตา
eyeglass(อาย'กลาส) n. แว่นตา,เลนส์,แว่นส่อง,ถ้วยล้างตา,ส่วนที่ใช้ส่องดูของกล้องจุลทรรศน์ -pl. eyeglasses
glass(กลาส) n. แก้ว,กระจก,เลนส์,แว่นขยาย,เครื่องแก้ว,หนึ่งถ้วยแก้ว adj. ซึ่งทำด้วยแก้ว vt. ติดกระจก,สะท้อน, See also: glasses n.,pl. แว่นตา,
glassful(กลาส'ฟูล) n. ปริมาณความจุหนึ่งถ้วยแก้ว -pl. glassfuls
glost(กลอสท) n. เครื่องเคลือบ,วัตถุสำหรับเคลือบถ้วยชาม
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
kiddush(คีดูช') n. การอวยพรหรือการสวดมนต์โดยถือถ้วยเหล้าองุ่นหรือขนมปังในพิธีSabbathหรือพิธีเฉลิมฉลองอย่างอื่น
narcissus(นาร์ซิส'ซัส) n. พืชไม้ดอก เหมือนถ้วย
noggin(นอก'เกิน) n. ถ้วยเล็ก ๆ ,เหยือกเล็ก ๆ ,เหล้าจำนวนเล็กน้อย,หัว
pannikinn. กระทะเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ
porcelain(พอร์ส'เลน) n. เครื่องเคลือบ,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องลายคราม, See also: porcelaneous adj. porcellaneous adj.
porringer(พอ'รินเจอะ) n. ถ้วยตื้นใส่ข้าวต้ม
pot(พอท) n. หลุมลึก,ภาชนะบรรจุ,หม้อ,กระปุก,เหยือก,กระถาง,กาน้ำ,เงินพนันกองกลางทั้งหมด,จำนวนมากมาย,กัญชา,ถ้วยรางวัล vt. บรรจุกระถาง,บรรจุขวด,แทงลูกลงหลุม. vi. ยิงกราดกระสุน,ยิง
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli
saucer(ซอ'เซอะ) n. ชามกลมตื้นและเล็ก,ชามรองถ้วย
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
teacup(ที'คัพ) n. ถ้วยน้ำชา,หนึ่งถ้วยชา
trencher(เทรน'เชอะ) n. ผู้ขุดคู,ผู้ขุดสนามเพลาะ,จานไม้,ถาดไม้,เขียง,ถ้วยไม้
tulip(ทิว'ลิพ) n. พืชไม้ดอกขนาดใหญ่มีรูปคล้ายถ้วยหรือระฆัง,ดอกของพืชดังกล่าว.
tumbler(ทัม'เบลอะ) n. นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา,ถ้วยแก้ว,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง,เครื่องทำให้แห้ง,นกพิราบจำพวกหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
beaker(n) ถ้วยแก้ว
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
chalice(n) ถ้วย
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
lip(n) ริมฝีปาก,ปากถ้วย
porcelain(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบ,เครื่องกระเบื้อง
porringer(n) จาน,ชาม,ถ้วย
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
saucer(n) จานรองแก้ว,จานรองถ้วย
service(n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล
stalk(n) ก้าน,ลำต้น,อวัยวะ,ใบไม้,ถ้วยเหล้า,ปล่องไฟโรงสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acornผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caliciform๑. คล้ายวงกลีบเลี้ยง๒. คล้ายรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cup-shaped; cotyliform; cotyloid-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
English delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์แบบอังกฤษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eyecup๑. ถ้วยล้างตา๒. รอยหวำจานประสาทตา, ก้นจานประสาทตา [มีความหมายเหมือนกับ cup, physiologic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faienceเครื่องถ้วยฟายองซ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
porcelainเครื่องถ้วยเปลือกไข่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stonewareเครื่องถ้วยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bell(หูฟัง)ชนิดถ้วย,เสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Cup anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย [อุตุนิยมวิทยา]
Cuppingลักษณะหวำคล้ายก้นถ้วย [การแพทย์]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tureensถ้วยชาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beaker (n.) ถ้วยที่ใช้ในห้องทดลอง See also: บีกเกอร์
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
calix (n.) ถ้วย Syn. cup
chalice (n.) ถ้วยเงินหรือทองสำหรับใส่ไวน์ในงานพิธีทางศาสนาคริสต์ Syn. goblet
china cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. porcelain cup
cup (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cupful
cup (n.) ถ้วย
cup (n.) ถ้วยรางวัล
cup (vt.) ทำเป็นรูปถ้วย
cup (n.) ปริมาณหนึ่งถ้วย Syn. cupful
cup (n.) ลักษณะคล้ายถ้วย
cup (n.) ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย
cup-shaped (adj.) ที่มีรูปร่างเป็นถ้วย
cupel (n.) ถ้วยเล็กๆ มีรูพรุน
cupful (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cup
cupful (n.) ปริมาณหนึ่งถ้วย Syn. cup
cuppa (sl.) กาแฟหรือชาหนึ่งถ้วย
headhunt (vi.) สะสมหัวข้าศึกประหนึ่งเป็นถ้วยรางวัล (ทางมานุษยวิทยา)
loving cup (n.) ถ้วยขนาดใหญ่มีที่ถือ
porcelain (n.) เครื่องถ้วยชาม See also: เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ Syn. earthenware, enamelware
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Would you like a cup of tea before you go?คุณอยากดื่มชาสักถ้วยก่อนไปไหม?
I would like another cup of coffeeฉันขอกาแฟอีกถ้วยหนึ่ง
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
Would you mind pouring me a cup of coffee?คุณจะช่วยรินกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, a clever man would put the poison into his own goblet because he would know that only a great fool would reach for what he was given.คนฉลาดจะใส่ยาพิษไว้... ในถ้วยของตัวเอง... เพราะเขาจะรู้ว่าคนโง่เท่านั้น...
First, let's drink, me from my glass and you from yours.ก่อนอื่น ดื่ม... ฉันดื่มถ้วยฉัน และนายดื่มถ้วยนาย
To think, all that time it was your cup that was poisoned.และตลอดเวลา... ถ้วยของนาย เป็นถ้วยที่มียาพิษ
For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.สำหรับพวกไม่ยุติธรรม, ถ้วยแห่งชีวิต จะสาปแช่งแกไปจนตลอดชีวิต.
But I looked in the supermarket, and I saw that they had pudding for 25 cents a cup.แต่ฉันดูในซุปเปอร์มาร์เก็ต เห็นว่าพวกเขามี... พุดดิ้งราคาถ้วยล่ะ 25 เซ็นต์
So I turn, take out the gum, stuff it in a paper cup next to the sofa, and turn around.ฉันเลยหันไปคายหมากฝรั่ง ใส่ถ้วยกระดาษที่อยู่ข้างโซฟา แล้วหันกลับมา
So, I was thinking, maybe I could go upstairs with you and I'll make you a nice big cup of hot chocolate... put a bunch of little marshmallows up on top.คิดดูแล้ว ผมน่าจะไปข้างบนกับคุณนะ จะได้ชงช็อกโกแล็ดร้อนๆให้คุณสักถ้วย แล้วก็ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปด้วย
Only reason I go there is she lets me rehearse whenever I want for free, I'm gonna compete in the Chicago Taittinger Trophy,ที่เดี๊ยนเรียนที่นี่ก็เพราะว่า ป้าแกให้เดี๊ยน เรียนซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ ฟรีนะยะ เดี๊ยนจะแข่ง ชิงถ้วย Taittinger ที่ชิคาโก้
'Then we grab Mum, go over to Liz's place, 'hole up, have a cup of tea 'and wait for all this to blow over.''แล้วพาแม่ออกมา ไปบ้านลิซ' 'นั่งชาซักถ้วย' 'แล้วก็รอให้ทุกอย่างเรียบร้อย'
The employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street.พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17
As employee of the month, she gets a ceramic mug, dinner for two at the world-famous lobster barrel, and a plaque.ผู้ที่ชนะพนักงานดีเด่นประจำเดือน เธอได้รับถ้วยเซรามิก บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ และโล่รางวัล
Bigweld is gonna be melted down into next season's upgrades along with you, your moronic coffeepot and Cappy.เราจะหลอมบิ๊กเวลด์แล้วเอาไปทำเป็น อัพเกรดซีซั่นหน้า รวมทั้งนาย ถ้วยกาแฟงี่เง่าของนาย และแค็ปปี้
Oh, no, no. This is Turkey Cup, man. Hockey.เปล่าเลย นี่เราเล่นชิงถ้วยไก่งวงกัน เล่นฮ็อกกี้น่ะ
I mean, I don't really talk about it all that much... because the cup is, like, a team thing, and...ฉันหมายถึง เราไม่ควรพูดเกี่ยวกับมันมากเกินไป เพราะว่าถ้วยรางวัล เหมือนทุกอย่างของทีม และ ...
I expect my research assistants to be smart, thorough, and show up to each and every class.ผู้ช่วยวิจัยของฉันต้องฉลาด ถี่ถ้วย และมาเรียนวิชาทุกคาบ
Will he be the first rookie to win a Piston Cup and land Dinoco?เขาจะเป็นมือใหม่คนแรกที่ชนะ ถ้วยลูกสูบและที่ดิน ดีโนโค?
I need you to call my team, so they can come rescue me and get me to California in time for me to win the Piston Cup.ฉันต้องการให้คุณโทรหาทีมงานของฉัน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้ามาช่วยฉัน และได้รับฉันไปยังแคลิฟอร์เนียในเวลา สำหรับผมที่จะชนะถ้วยลูกสูบ เข้าใจ?
Oh, he's just sad 'cause you left town and went to your big race to win the Piston Cup that you've always dreamed about your whole life and get that big ol' sponsor and that fancy helicopter you was talkin' about.โอ้เขาเป็นเพียงเศร้า ทำให้คุณออกจากเมือง และเดินไปที่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ของคุณจะชนะถ้วยลูกสูบ ที่คุณเคยฝันเสมอเกี่ยวกับ ชีวิตของคุณทั้งหมด
Lightning McQueen is gonna win the Piston Cup!ไลทนิงg มควีน คือ จะ ชนะถ้วยลูกสูบ! มาสิ!
And the chalice resembles a cup or vessel or, more importantly..และ มันจะดูคล้ายกับถ้วย คนโทน้ำที่สำคัญกว่านั้น
So, suddenly he's practically burying his face in a large vanilla when he sees a service station.โดยปัจจุบันทันด่วนมันปิดบังใบหน้า หลังวานิลลาถ้วยใหญ่ และเมื่อมันเห็นอู่ซ่อมรถ
Friends are forever, trophies, you never know what could happen to them.เพื่อนมาก่อน ถ้วยรางวัลเหรอ คุณไม่รู้หรอก ว่า อะไรเกิดกับพวกนั้น
But, hey, maybe you'll get to take your stupid trophy home.แต่ เฮ้ บางทีคุณจะได้ถ้วยรางวัลโง่ ๆ นั่นกลับบ้าน
So you gave up the trophy to help Joe man... what's that about?คุณเลยยก ถ้วยรางวัล ให้ โจ ... นั่นเกี่ยวกับอะไร
No shell, there's no trophy...well he didn't, he didn't win.ไม่มีหอย ไม่มีถ้วยรางวับ เขาไม่ได้ชนะน่ะ
And if we want Feng's scouts to see Randy win some trophies, we got to get him out to some tournaments.และถ้าเราต้องการของลูกเสือฮ เพื่อดูแรนดี้ ถ้วยรางวัลชนะบาง เราก็จะได้รับเขาออก การแข่งขันบางส่วน
Your husband says there's a picture of him holding some trophy that you still have?สามีของเธอบอกว่า ยังมีรูปถ่ายที่เขาถือถ้วยรางวัล เธอเก็บไว้หรือเปล่า
As his young ward dived again and again to the depths of the lake... in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.ดังทหารอารักขาของเขาดำดิ่ง ไปสู่เบื้องลึกใจกลางทะเลสาป เพื่อค้นหาถ้วยอัญมณีล้ำค่า เซอร์ โรมูลัส ม้วนหนวดงามของเขา
Yes. Oh, yes, and my coffee mug. Of coffee?ใช่ โอ้ ใช่ ถ้วยกาแฟของผม กาแฟ ถ้วยกาแฟผม
You should really see me scale buildings with suction cups, 'cause I'm...นายน่าจะได้เห็นฉัน ไต่ผนังตึกด้วยถ้วยสูญญากาศ เพราะ
Take a Xanax or a Tequila shot or something.กินยานอนหลับ หรือ ตากิล่าสักถ้วย หรืออะไรก็ได้เถอะเจนนี่
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ
And if it's not, then you'll have to drink from yours, then you die.แต่ถ้าไม่มี ผู้ที่ต้องดื่มจากถ้วยใบที่เหลือ ก็จะตาย
I want a warm bath and a cup of tea. Over.ฉันอยากอาบน้ำอุ่น ๆ กับดื่มชาซักถ้วย เปลี่ยน
I want a warm bath and a cup of tea. Over.ฉันอยากอาบน้ำอุ่น ๆ ดื่มชาซักถ้วย เปลี่ยน
If you follow my method, not only vill you win Stanley's Cup, but you'll also get Prudence back.ถ้านายทำตามวิธีของฉัน ไม่เพียงแต่นายจะชนะถ้วยรางวัล แต่นายจะได้พรูเดนซ์กลับมาด้วย
Now, do you wanna win Stanley's Cup?ตอนนี้, นายอยากชนะถ้วยรางวัล รึเปล่า?
I was afraid that Prudence would leave me if I didn't win the Stanley Cup, so, I left Prudence first.ฉันกลัวว่าพรูเดนซ์จะทิ้งฉัน ถ้าฉันไม่ได้ถ้วยสแตนลี่คัพ - ฉันก็เลยทิ้งพรูเดนซ์ก่อน\
Shelley, good job. You used "philanthropy". That was fun.เชลลี่ เก่งจังเลย เธอใช้ "ถ้วยฟิแลนท์" ด้วยนั้นมันสนุกดี
Well, you made it. I'll do the cruets if you light the charcoal.นายมาทันก็ดีแล้ว ฉันจะไปเตรียมถ้วยเอง หากนายจะไปจุดไฟถ่าน

*ถ้วย* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ถ้วย*
Back to top