ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความเสียใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความเสียใจ, -ความเสียใจ-

*ความเสียใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสียใจ (n.) sorriness See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness Syn. ความเศร้าใจ Ops. ความดีใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,
pique(พิค) vt.,vi. ทำให้โกรธ,ทำให้เสียใจ,กระเทือนใจ,ทำให้ตื่นเต้น,ดึงดูดความสนใจ,กระตุ้นอารมณ์,เร้าใจ. n. ความโกรธ,ความเสียใจ
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
ruth(รูธ) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ,ความเสียใจ,ความเศร้า
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
stomach(สทัม'มัค) n. กระเพาะอาหาร,ท้อง,ช่องท้อง,ความอยากอาหาร,ความภูมิใจ,ความหยิ่ง,ความเสียใจ,ความโกรธ vt. ใส่เข้าไปในกระเพาะอาหาร,เก็บไว้ในกระ-เพาะอาหาร,โกรธ,เสียใจ
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condolence notesจดหมายแสดงความเสียใจ [TU Subject Heading]
Mourningเสียใจ, ความเสียใจที่พบในคนปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
condole (vi.) แสดงความเสียใจ Syn. sympathize, console, commiserate
condolement (n.) การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น See also: การแสดงความเห็นใจ Syn. condolence, sympathy, pity
condolence (n.) การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น See also: การแสดงความเห็นใจ Syn. condolement, sympathy, pity
grieve for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for, mourn for
heartache (n.) ความเสียใจ See also: ความเจ็บปวดใจ Syn. grief, misery, sadness Ops. happiness, joy, pleasure
mourn for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for
repentance (n.) การแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด
ruth (n.) ความเสียใจ See also: ความโศกเศร้า Syn. remorse, sorrow
sorriness (n.) ความเสียใจ
wellaway (int.) คำอุทานแสดงความเสียใจ (คำโบราณ) Syn. alas
wo (int.) คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe Syn. woe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
To express our deepest condolences for the loss of Lt Nino Scordia, heroically killed in action in Northern Africa and to his bride Maddalena who, stricken with grief, unfortunately isn't here with us.ซึ่งเกิดขึ้นกับเมืองของเรา เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของร้อยโทนีโน่สกอร์เดีย
The Police Commissioner expressed condolence and pledged to solve the case as soon as possibleกรรมาธิการตำรวจ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผ.อ.วอง และสัญญาว่าจะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้
Dear Satsu and little Chiyo, as one who was once an orphan child myself, this humble person is sorry to inform you,that six weeks after you left for your new life in Myoko the suffering of your honoured mother came to it's end ...ซัสสุและชิโอะที่รัก ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กกำพร้าเหมือนฉัน เราขอแสดงความเสียใจที่จะแจ้งว่าหกสัปดาห์ หลังจากที่คุณย้ายมาอยู่ที่มิโยโกะ ความทรมาน ของแม่ได้จบลง
And now, if you'll excuse me, I have to go inform Mr. And Mrs. Farris that their baby girl was killed in a head-on collision on I-95.และตอนนี้, ต้องขอตัว ไปแสดงความเสียใจครอบครัว ฟาร์ริส ว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุบนถนน 95
Human casualties were low, but the nation mourns one of its greatest and most respected war heroes.ความเอาใจใส่ของคนน้อยลง แต่ความเสียใจระดับชาติ กับฮีโร่สงครามอันเป็นที่เคารพ
Well, I told her just to pretend that she had no idea what anyone was talking about, and in a few weeks' time, everybody would just forget about it.เจซ วันนี้เราจะไปบ้าน เลสลี่ เพื่อแสดงความเสียใจ. แค่เราสามคน. ไปอะไรนะครับ?
You asked for unhappy 18 to 35 years olds, I give you unhappy 18 to 35 year olds.กลับไปถามเจ้าพวกไร้ความสุข ที่อายุ 18 -35 ปีพวกนั้นนะ ฉันมอบความเสียใจให้แล้ว ดีไม๊ละ?
And I feel sorry for you, that you have to validate yourself through... insatiable-meaning less-ego-sport-sex, with insecure girls like my roommate.ก็เข้ากันดีกับจมูก และฉันขอแสดงความเสียใจด้วย ที่แสดงให้คุณรู้จักตัวเอง ผ่านเซ็กส์ที่ไม่รู้จักพอ ไร้ความหมาย เห็นแก่ตัว ของคุณ กับผู้หญิงที่เชื่อถือไม่ได้อย่างรูมเมทของฉัน
I'm sure that there was some collateral damage, which is always sad but his fate lay with Angelina, and he knew that so he had the tough conversation and moved on.ฉันหมายถึง ฉันแน่ใจว่านั้นจะเป็นหลักประกันได้ ซึ้งคือความเสียใจตลอดไป แต่โชคชะตาของเค้าให้คู่กับแองเจลิน่า และเค้ารู้
[angry shouts of agreement] [gasps in pain] [groaning][ตะโกนเห็นพ้องด้วยความโกรธ] [อ้าปากค้างด้วยความเสียใจ] [เสียงคร่ำครวญ]
The dictionary defines grief askeenmentalsuffering or distress overafflictionor loss.ดิกชันนารี ให้ความหมาย ความเศร้าโศก ว่า "ความทรมานทางจิตใจ หรือ ความเสียใจจากโรคภัย หรือความสูญเสีย"
I want him to make a public statement expressing our sympathy for the victims.ฉันอยากให้เขาแถลงการณ์ ต่อหน้าสาธารณะชน เพื่อแสดงความเสียใจ ของเราแก่คนที่เป็นเหยื่อ
So do you want to take a leap of faith or become an old man, filled with regret waiting to die alone?ดังนั้นคุณต้องการที่จะใช้ก้าวกระโดดของความศรัทธา ... ... หรือกลายเป็นชายชราที่เต็มไปด้วยความเสียใจ ... ... รอที่จะตายคนเดียว?
Remind me to send you a condolence card in a couple months.มาตอกย้ำให้ฉันส่งบัตร แสดงความเสียใจ ในอีกสองเดือนหน้ารึ?
It's said there are seven stages of grief.เขาว่ากันว่า คนเรามีขั้นของความเสียใจอยู่ 7 ขั้น
The rage and the sadness, it just left me and... and I felt like a new person.ความโกรธแค้น ความเสียใจ มันหายไป แล้ว... แล้วผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่
Ra Im, you probably don't hold grudges, since you always let your anger show, right?ราอิม คุณไม่อาจเก็บความเสียใจเอาไว้ได้ ตั้งแต่นั้นมาคุณมักจะแสดงความโกรธออกมาเสมอ,ใช่มั๊ย?
Again, I offer my condolences on your nephew burning to deathแล้วก็ ฉันขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับหลานชายท่าน ที่โดนไฟคลอกตาย
And you're going to have to choke back a hot sob of regret and humiliation as you mumble, "I was, but I chose to go to a party thrown by the one kid from Stand By Me that no one remembers."นายคงจะตอบ แห่งความเสียใจ และอับอาย ว่า 'ใช่ ผมเป็น แต่ ...
So much longing and regret.มีความปราถนา ความเสียใจ มากเกินไป
And I'm trying to spare Charlotte the inevitable heartache and help you at the same time, but I can't if you won't accept my offer.แล้วฉันก็อยากป้องกันให้ชาร์ล็อค อยู่ห่างกับความเสียใจ และฉันก็ช่วยเธอด้วยค่าจ้าง ฉันก็คงทำไม่ได้ ถ้าหากเธอไม่รับข้อเสนอของฉัน
And again, deepest sympathies for your loss, Congressman.และอีกครั้งอย่างสุดซึ้ง ขอแสดงความเสียใจด้วย ท่าน ส.ส.
Stay back! No! No, Charlie!ถอยออกไปนะ ผมขอแสดงความเสียใจจริง ๆ
My Lady, I'm sorry for your loss.ท่านหญิง ข้าขอแสดงความเสียใจ ในความสูญเสียของท่าน
I spent the next eight months writing condolence letters to the two princes and listening to "Candle in the Wind" on constant repeat.ฉันใช้เวลาแปดเดือนต่อมา เขียนจดหมายแสดงความเสียใจถึงเจ้าชายทั้งสอง และฟังเพลง"Candle in the Wind"ซ้ำไปซ้ำมา
I just wanted to, uh, express my condolences, really.ผมแค่อยากจะ แสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้ง
General Olusu sends his regards and thanks major Sinclair for his assistance.ท่านนายพลโอลูซุ แสดงความเสียใจมา และขอขอบคุณ ผู้พันซินแคล์ สำหรับความช่วยเหลือของเขา
Mrs. Jarvis, we regret to inform you that Mavis Kerfield was murdered last night.คุณนายจาร์วิส เราขอแสดงความความเสียใจในเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบ มาร์วิส เคอร์ฟีลด์ถูกฆาตกรรมเมื่อคืนนี้
And... in the grief, we just... weren't able or were incapable of-- of being what we needed to be for each other.และ... ในความเสียใจนั้น, พวกเราแค่... ไม่ต้องการที่จะ หรือไม่มีความสามารถที่จะ
Oh, I appreciate your condolences, Harvey, but the fact is, Derek was a dick.โอ้ ผมขอยกย่องการแสดงความเสียใจต่อผู้อื่นของคุณ, ฮาร์วี่ แต่ เรื่องจริงคือ เดเร็ก มันหัวขวด
That's a sentiment I intend to echo at the press conference you're about to arrange, unless of course this is your roundabout way of tendering your resignation.นั่นแหละ เป็นประเด็นที่ผมจะยกมาแสดงความเสียใจ ต่อหน้างานพบสื่อที่คุณจะจัดขึ้นมา หรือนี่อาจจะเป็นงานอีกงาน
The secretary extends his deepest sympathy to you and your family.ท่านเลขาฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อคุณและครอบครัว
Mrs. Burke, we're so sorry about your son.คุณนายเบิร์ก เราขอแสดงความเสียใจ เรื่องลูกชายคุณอย่างมาก
The terrible choices you've made, all your regrets, gone.ความผิดพลาดที่คุณทำ ความเสียใจทั้งหมด จะหายไป
Until one morning, you will wake up hollow with nothing but regret and misery to fill your days.จนกระทั่งเช้าวันนึง คุณตื่นมาอย่างไร้จุดหมาย มันไม่มีอะไรเลยนอกจาก ความเสียใจ ทุกข์ใจที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณ
Nevertheless, I bring condolences and a recommendation that no one else repeat their error.ยังไงก็ตาม ฉันมาแสดงความเสียใจ และมาแนะนำทุกคนว่าอย่าทำผิดซ้ำรอยพวกนั้น
"the state of Massachusetts regrets to inform you"เรียนเท็ด "รัฐแมสซาชูเส็ตส์มีความเสียใจ ที่ต้องแจ้งคุณว่า
We come together today to mourn the loss of a dear friend, a kind and generous... whose life was far too brief to mourn the loss... whose tragic passing comes as a shock to us all.ที่เรามากันในวันนี้ เพื่อเเสดงความเสียใจ ต่อการสูญเสียและจากไป ของเพื่อนของพวกเรา
Comrade Stalin has not forgotten that you were with the Trotskyites, and that you publicly expressed your remorse.สหายสตาลินไม่ลืมหรอก ว่าคุณเคยอยู่กับพวกทรอทสกี้ ซึ่งคุณเองก็ได้แสดง ถ้อยความเสียใจไปแล้ว แต่นิโคไล...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความเสียใจ*
Back to top