ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เปลี่ยนแปลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เปลี่ยนแปลง*, -ไม่เปลี่ยนแปลง-

ไม่เปลี่ยนแปลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เปลี่ยนแปลง (v.) cannot be changed See also: be certain Syn. แน่นอน, แน่
English-Thai: HOPE Dictionary
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain ###A. uncertain
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
incorrigible(อินคอ' ริจะเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้, ติดแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย. -n. บุคคลที่แก้ไขไม่ได้., See also: incorrigibility, incorrigibleness n. incorrigibly adv.
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
intact(อินแทคทฺ') adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่ถูกกระทบกระเทือน,เหมือนเดิม., See also: intactness n., Syn. untorched
invariable(อินแวร์'ระเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่เปลี่ยนแปลง,คงที่,ถาวร,สม่ำเสมอ, Syn. unvarying
native(เน'ทิฟว) adj. แต่กำเนิด,โดยกำเนิด,ของพื้นเมือง,ของท้องถิ่น,โดยสันดาน,ไม่เปลี่ยนแปลง. n. คน (ต้นไม้,สัตว์) พื้นเมือง, See also: nativeness n., Syn. indigenous
pat(แพท) vt.,n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj.,adv. ตรงประเด็น,ตรงจุด,พร้อมแล้ว,หนักแน่น,ไม่เปลี่ยนแปลง
stated(สเท'ทิด) adj. กำหนดไว้,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,แถลงไว้,ประกาศไว้,ยอมรับ,เป็นทางการ
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable
unvaried(อันแวล'ริด) adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ผันแปร,จืดชืด, Syn. same,unchanged
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute
English-Thai: Nontri Dictionary
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indifferenceไม่สนใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์ [การแพทย์]
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
invariant (adj.) ไม่เปลี่ยนแปลง See also: คงที่ Syn. unvarying, invariable, constant Ops. changing
unalterable (adj.) ไม่เปลี่ยนแปลง See also: เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Ops. varying, unfixed
unchangeable (adj.) ไม่เปลี่ยนแปลง See also: เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Syn. unalterable Ops. varying, unfixed
unvarying (adj.) ไม่เปลี่ยนแปลง See also: คงที่ Syn. invariable, constant Ops. changing
changeless (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unchanging, permanent Ops. changeful
changelessness (n.) การไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unchangeableness, constancy Ops. changefulness
commutative (adj.) ที่เปลี่ยนที่ได้โดยผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง
constant (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. steay, unchanging
eternal (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
immutable (adj.) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง See also: ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ Syn. changeless, perpetual, unchangeable Ops. changeable, mutable
invariable (adj.) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง See also: สม่ำเสมอ Syn. unalterable, unvarying Ops. changing
invariable (n.) สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง See also: สิ่งคงที่
steay (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unchanging
unalterable (adj.) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง See also: สม่ำเสมอ Syn. unvarying Ops. changing
unaltered (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง See also: ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม Syn. same Ops. changed
unchangeableness (n.) การไม่เปลี่ยนแปลง Syn. constancy Ops. changefulness
unchangeably (adv.) อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
unchanged (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง See also: ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม Syn. unaltered, same Ops. changed
unchanging (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง See also: ที่ยืนยันมั่นคง Syn. static, stable Ops. dynamic, changeable
unfailingness (n.) ความไม่เปลี่ยนแปลง Syn. constancy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I haven't changed a lotฉันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swore to uphold the law, because the law is steady, the law is unchanging, the law needed to be protected.ผมสาบานว่าจะรักษากฎหมาย เพราะกฏหมายมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง กฏหมายจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง
Not even at the cellular level.ไม่เปลี่ยนแปลง แม้แต่ในระดับเซลล์
Some change in the deal.ไม่เปลี่ยนแปลงจนสะดุดตาคน
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง
The one constant through all the years, Ray, has been baseball.สิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาที่ผ่านมา คือเบสบอล
And I'm afraid of not changing.และผมกลัวการไม่เปลี่ยนแปลง
I'm afraid of change, and I'm afraid of... not changing.ผมกลัวการเปลี่ยนแปลง และผมก็กลัว... การไม่เปลี่ยนแปลง
My affections and wishes have not changed.ความรักและความต้องการของผม ไม่เปลี่ยนแปลง
The King's condition has become stable because of his contentment over the wedding. I'll try to assist you all I can..ข้อกำหนดของพระราชาจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความพอใจของพระองค์ ฉันจะพยายามช่วยเหลือคุณถ้าฉันสามารถ..
As long he keeps those things in balance, the stories never change... and the endings stay happy, happy, happy.เมื่อไหร่ก้อตามที่เข็ม ชี้สมดุล เรื่องราวก้อจะไม่เปลี่ยนแปลง.. เรืองจะจบลง อย่าง แฮปปี้, แฮ้ปปี้ แฮ้ปปี้
I don't know, but I wish I had, 'cause evenif it didn't change anything, she'd know how I felt.ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันน่าจะได้พูดมัน เพราะว่า แม้มันจะไม่เปลี่ยนแปลง อะไรเลย คุณก็รู้ว่าฉันรู้สึกยังไง
The number of the soul is always the same here.ที่นี่.. จำนวนของวิญญาณนั้นไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากเจ้าจะหาวิญญาณมาแทนที่เค้าได้
Biopsy revealed No fibrotic changes.การตรวจเนื้อเยื่อแสดงให้เห็นfibrotic ไม่เปลี่ยนแปลง
You don't seem to have changed the room around very much.ห้องนี้ดูไม่เปลี่ยนแปลงเลย
We must consider them lost. But our plans remain unchanged.เราคงต้องพิจารณาว่าสูญเสียพวกเขาแล้ว แต่แผนงานของเรายังไม่เปลี่ยนแปลง
That hasn't changed.ซึ่งเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
God grant me the serenity to accept the things that I cannot change.พระเจ้า โปรดประทานความสงบในใจ ข้าพระองค์น้อมรับ ในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
Come on, just forget about it. She's not gonna change.ไม่เอาน่า อย่าพูดถุงดีกว่า ยังไงเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอก
I would not change anything that happened on that day.ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในวันนั้น
Someone got to him in his office. He was murdered.ใช่ แต่มันไม่เปลี่ยนแปลงอะไร
After the explosion, the city is gonna need me, Ma.อเมริกาจะต้องการผม โลก สิ่งนี่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร
Neither may change.นั่นก็คือ ทั้งอดีตและปัจจุบันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นได้
And I wouldn't-- wouldn't change it for the world.และฉันจะไม่- - จะไม่เปลี่ยนแปลงมันต่อโลกใบนี้
As you can see, the molecular-sized nanobytes can break themselves down and reform into another shape of similar mass.จะเห็นว่าโมเลกุลของนาโนไบท์ สามารถแตกตัวแล้วรวมตัวใหม่เป็นรูปร่างอื่น โดยที่มวลไม่เปลี่ยนแปลง
And your breathing's unchanged.และการหายใจของคุณไม่เปลี่ยนแปลง
Your body temperature shows no change.แต่ว่าร่างกายของเธอนะ อุณหภูมิปกติไม่เปลี่ยนแปลง
No matter how bad it gets, that doesn't change.ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
I'm never gonna run right. So I should be fair to you.ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นฉันจะบอกนายตรงๆ
The rest of the body would have the original DNA.นอกนั้นส่วนอื่นๆของร่างกายจะมีดีเอ็นเอแบบเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
It doesn't change the way you feel about me.มันจะไม่เปลี่ยนแปลงวิถี ที่คุณรู้สึกกับฉัน
If you walked away right now, my decision wouldn't change.ถึงคุณจะจากไปตอนนี้ การตัดสินใจของผมก็คงไม่เปลี่ยนแปลง
This doesn't change anything between us, Victor.นี่จะไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ทุกอย่างระหว่างเรา วิคเตอร์
I want to spread my wingsฉันยังฝันอยู่เช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
Like I said, I'm not really the good-soldier type.สภาพที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงบนกระดูกท่อนแขนซ้าย
Location is stabilized and remains fixed.ที่หมายคงที่ และไม่เปลี่ยนแปลง
And insecure and stupid, but that doesn't change the fact that Matt's always gonna be in love with you, and I'm always gonna be the backup.และไม่มั่นคง และโง่ แต่มันไม่เปลี่ยนแปลงความจริงไปได้หรอก มี่แมตหลงรักเธออยู่ตลอก
Look, I'm the first one to say... that things haven't turned out exactly how I would have liked them to this year.ครูจะบอกว่าทุกอย่างมัน คงไม่เปลี่ยนแปลง ที่จะให้คนอื่นมาชอบเราในปีนี้ แต่คริสมาสต์
I'm afraid it doesn't change anything.ฉํนกลัวว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไำร
Position is unchanged. Use caution. She will be armed.เป็าหมายไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ความระมัดระวัง เธออาจจมีอาวุธ.
Sadly, that hasn't changed.น่าเศร้าที่สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เปลี่ยนแปลง
Back to top