ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีชีวิตชีวา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีชีวิตชีวา*, -ไม่มีชีวิตชีวา-

ไม่มีชีวิตชีวา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีชีวิตชีวา (v.) be lifeless See also: be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat Syn. เซื่องซึม, ซึมเศร้า, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
ไม่มีชีวิตชีวา (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไร้รสชาติ Ops. กระชุ่มกระชวย
English-Thai: HOPE Dictionary
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
vapid(แวพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา,ทื่อ,ไม่สนุก,น่าเบื่อหน่าย., See also: vapidity n. vapidness n. vapidly adv., Syn. flat,tasteless,boring,dull,sterile
wooden(วูด'เดิน) adj. ทำด้วยไม้,งุ่มง่าม,แข็งทื่อ,เก้งก้าง,ไม่มีชีวิตชีวา,เฉยเมย,ครบรอบปีที่5,เป็นครั้งที่5, See also: woodenly adv. woodenness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burn out (phrv.) ไม่มีชีวิตชีวา See also: มอด (ความสามารถ), ไม่กระฉับกระเฉง
listless (adj.) ไม่มีชีวิตชีวา See also: ไม่ร่าเริง, ไม่สนุกสนาน, ไม่กระตือรือร้น, เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ไม่เอาใจใส่, เมินเฉย Syn. apathetic, lethargic, unenergetic Ops. energetic
pale (adj.) ไม่มีชีวิตชีวา
inanimateness (n.) ความไม่มีชีวิตชีวา
lifeless (adj.) ที่ไม่มีชีวิตชีวา See also: ที่จืดชืด Syn. dull, inactive, inert
lifelessness (n.) ความไม่มีชีวิตชีวา Syn. inanimateness
unlovely (adj.) ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา See also: ซึ่งไม่น่ามอง Syn. ugly, tasteless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait till you see what I got you, guys.ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีการผจญภัย
My name is Hiro Nakamura, and the fate of the world is in your hands.ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีการผจญภัย นายต้องการเป็นคนพิเศษ...
Life from lifelessness.มีชีวิตชีวาจากไม่มีชีวิตชีวา
You haven't lived until you've tried caramel mousse and chocolate.คุณดูไม่มีชีวิตชีวา จนกระทั่งคุณได้ลอง มูสคราราเมลกับช๊อคโกแลต
That was no life.นั่นมันไม่มีชีวิตชีวา
"wake a man who appeared to be lifeless"ปลุกผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีชีวิตชีวา
Cisco says I don't have a life.ซิสโก้บอกว่าฉันไม่มีชีวิตชีวา
It looks nicer on the inside. ♪ ♪ - So kid - friendly.ข้างในมันดูดีกว่านี้ เป็นมิตรกับเด็กสุดๆ อาจจะดูไม่มีชีวิตชีวาซักหน่อย แต่ก็เพียงสำหรับการเริ่มต้น
Whenever I wanted something, I could hear that voice telling me to stop, to be careful, to leave most of my life unlived.เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันอยากได้อะไรบางอย่าง ฉันจะได้ยินเสียงนั้น บอกให้ฉันหยุด บอกให้ฉันระวัง ให้ทิ้งชีวิตส่วนใหญ่ให้ไม่มีชีวิตชีวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีชีวิตชีวา
Back to top