ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้อาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้อาหาร*, -ให้อาหาร-

ให้อาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้อาหาร (v.) feed See also: give food (to), provide food (for)
ให้อาหาร (v.) feed See also: give food (to), provide food (for)
English-Thai: HOPE Dictionary
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
nutrition(นิวทริช'เช ิน) n. การบำรุงเลี้ยง,การให้อาหาร,อาหาร,โภชนาการ,โภชนาวิทยา., See also: nutritionary adj.
nutritious(นิวทริช'เชิส) adj. ซึ่งบำรุงเลี้ยง,ซึ่งให้อาหาร,, Syn. nutrient
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น
underfeed(อันเดอะฟีด') vt. ให้อาหารไม่เพียงพอ,ให้เชื้อเพลิงจากข้างล่าง., See also: underfed adj. underfeeding n.
victual(วิท'เทิล) n. เสบียงอาหาร (โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์) ,อาหาร. vt. จัดให้มีอาหาร. vi. ได้รับอาหาร,กิน,ให้อาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
victual(vt) ให้อาหาร,จัดอาหารให้,จัดเสบียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alimentation๑. การให้อาหาร๒. การรับอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gavageการให้อาหารทางหลอดสวนกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overfeedingการให้อาหารเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Foliar feedingการให้อาหารทางใบ [TU Subject Heading]
mucusเมือก, สารที่เป็นเมือกลื่น ๆ สร้างขึ้นจากต่อมบางชนิด เช่น เมือกจากต่อมน้ำลาย ทำหน้าที่ช่วยให้อาหารมารวมตัวกันเป็นก้อนเหนียวและลื่น เพื่อสะดวกในการกลืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peristalsisเพอริสตัลซิส, การหดตัวของกล้ามเนื้อของทางเดินอาหาร ซึ่งหดตัวเป็นช่วง ๆ ติดต่อกัน ทำให้อาหารเคลื่อนที่และช่วยในการย่อยอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
feed (vt.) ให้อาหาร See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
victual (vi.) ให้อาหาร
feed on (phrv.) ให้อาหารกับ See also: ป้อนอาหารให้กับ
overfeed (vi.) ให้อาหารมากเกินไป See also: รับประทานอาหารมากเกินไป Syn. overfill, satiate
overfeed (vt.) ให้อาหารมากเกินไป See also: รับประทานอาหารมากเกินไป Syn. overfill, satiate
lose weight (vt.) ให้อาหารไม่เพียงพอ Syn. undernourished, starve, diet, reduce
underfeed (vt.) ให้อาหารไม่เพียงพอ Syn. undernourished, starve, diet, reduce, lose weight
chafing dish (n.) กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ) Syn. fondue
epiglottis (n.) ลิ้นที่ปิดหลอดลมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารหรือน้ำเข้าไปในขณะที่กลืนอาหาร
feeder (n.) ผู้ให้อาหาร See also: ผู้ป้อนอาหาร, เครื่องให้อาหาร, อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์
feeding (n.) การให้อาหาร See also: การป้อนอาหาร Syn. nursing, ranging
fondue (n.) กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I take him for a walk and feed himฉันพามันไปเดินและให้อาหารมัน
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyday you'll have to walk him, feed him, clean him, pick up the food...ทุกวัน คุณจะต้องพามันเดินเล่น ให้อาหาร ทำความสะอาด
I love dogs, and there's a lot more to taking care of them than throwing a stick and feeding them.ฉันรักหมา และที่นี่ก็กว้างพอที่จะดูและพวกมัน เล่นขว้างไม้ ให้อาหาร พวกมัน
I let you stay here and let you eat because you said that you had no place to go. I pay you!ฉันให้ที่อยู่ ให้อาหาร และให้เงินเดือนป้า เพราะป้าไม่มีที่ไป
Feeding live, preying on my former fiancée.ให้อาหารกับชีวิต สวดภาวนาให้กับอดีตคู่หมั้น
Feed the snake woman.ให้อาหารงูสิครับคุณผู้หญิง
Feed me, if you dare.ให้อาหารฉันสิ ถ้านายกล้านะ
An afternoon feeding, Hans?ให้อาหารตอนบ่ายหรือคะ ฮันส์
"Feed the birds and what have you got?"ให้อาหารนก แล้วจะได้อะไร
Feed the Siamese fighting fish first.ให้อาหารปลา Siamese ก่อนสิ
You will feed them yourselves.ให้อาหารมันด้วยตัวเอง
Could you feed the dogs for me?ให้อาหารหมาแทนผมได้ไหม
To my sister and to a meal that looks so great.ให้อาหารอร่อยที่เธอทำ
Feed only those that will fight.ให้อาหารเฉพาะคนที่สู้ได้
He fed the man, mended his shoes...ให้อาหารแล้วก็ซ่อมรองเท้าให้เขา...
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง
Those I considered the most capable were fed appropriatelyเหล่านั้นที่ฉันที่ซึ่งได้รับการพิจารณา most capable ... ...ให้อาหารเหมาะสม
I want the kids in bed by nine, the dog fed, the yard watered, the gate locked.ให้ลูกเข้านอนสามทุ่ม ให้อาหารหมา รดน้ำสนามหญ้า ล็อคประตูรั้ว
What a job to change and feed her!สิ่งที่งานที่จะเปลี- ่ยนและให้อาหารของเธอ!
They eat everything in the vicinity, so food will be hard to find.พวกเขากินทุกอย่างที่อยู่ใน บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อาหารที่จะยากที่จะหา
Listen, we fed Toby and put him to bed.ฟังนะลูก เราให้อาหารโทบี้ และเอาน้องเข้านอนแล้ว
They deliver food only once a weekเขาให้อาหารมาสัปดาห์ละครั้ง
White man show way of God to us, and in thanks we give to him much food and warm clothes...คนขาวแนะนำหนทางสู่พระเจ้าให้กับเรา แล้วเพื่อที่จะขอบคุณเขา เราจะให้อาหารและเสื้อผ้าอุ่นๆ...
Here. Feed the princess. Huh?นี่ ให้อาหารเจ้าหญิงซะสิ
I'm sorry for every time your food was cold and you had to wait.ฉันขอโทษที่ปล่อยให้อาหารคุณเย็น และคุณต้องรอบริการทุกที
They give me food but say no words to me, ever.พวกนั้นให้อาหารฉันกิน แต่ไม่เคยพูดกับฉัน
The people who used to live there fed these stray cats, so they were always around, and it drove my mother nuts.คนที่เคยอยู่ก่อนหน้าชอบให้อาหารแมวจรจัด มันเลยไม่หนีไปไหน มันทำให้แม่ฉันโมโหมาก
And someone will need to feed Fang while I'm away.และใครก็ต้องให้อาหารเจ้าเขี้ยวแทนผม
Yeah, and feeding the fish.ใช่, ให้อาหารปลาด้วยนะ
Yeah, yeah, I was feeding a walrus this morning and I thought I got most of it off of me, but guess I didn't.ครับ ผมเพิ่งให้อาหารแมวน้ำเช้านี้เอง ผมนึกว่าล้างมันออกเกือบหมดแล้วนะ สงสัยจะยังไม่หมดแฮะ
Don't feed her, that's the Witch of the Waste.อย่าไปให้อาหารยัยแม่มดนั่นสิ!
Come on, I'll give you free breakfast for a week.เถอะน่า ฉันจะให้อาหารเช้าคุณ ฟรีหนึ่งอาทิตย์
In light of today's severe summer heat, officials suspect that the lunches were improperly storedเพราะอากาศในวันนี้ร้อนมาก จึงทำให้อาหารกลางวันเสีย
What I'm talking about is Kyle lying on a bed with a ventilator down his throat being fed through one tube and pissing out another.ฉันกำลังพูดว่า ไคล์ นอนอยู่บนเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ แย่อยู่ในลำคอ มีสายยางสำหรับให้อาหารสายหนึ่ง แล้วฉี่ออกอีกสายหนึ่ง
I think he's hungry. Has anybody fed him?ฉันคิดว่าเขาหิว มีใครให้อาหารเขาหรือยัง
I only give the food to the women, Mr. Black.ผมให้อาหารแต่เฉพาะผู้หญิงนะ
And make sure you're back in time, too feed our soon-to-born baby.ให้แน่ใจว่า คุณจะกลับตรงเวลา ยิ่งกลับมาให้อาหารเราเร็ว ยิ่งจะได้เห็นลูกเรา
With a single jawbite, the monster erased two lives ...the life of the trapped mother and that of her baby who will never be fed.แค่งับเดียว เจ้าสัตว์ร้ายก็พรากเราไป สอง ชีวิต ชีวิตแม่ที่ยังเหลือยู่ กับลูกของเธอ ผู้ซึ่งจะไม่มีใครให้อาหารอีกต่อไป
You promised us a meal!ท่านสัญญาณว่าจะให้อาหารพวกเราแล้วนะ
I feed her when Heather's away. Usually, she's fine, but... lately, she won't eat.ฉันคอยให้อาหารมันตอนที่เฮทเทอร์ไม่อยู่ ปกติแล้วมันไม่เป็นไร แต่...
Don't worry. I'll give him plenty of food and water.ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจะคอย ให้อาหารและน้ำอย่างดีเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้อาหาร
Back to top