ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fondue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fondue*, -fondue-

fondue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fondue (n.) กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ)

fondue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チーズフォンデュー[, chi-zufondeyu-] (n) cheese fondue
フォンデュー;フォンデュ[, fondeyu-; fondeyu] (n) fondue (fre

fondue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fondue {n} [cook.]fondue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fondue
Back to top