ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โปรย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โปรย*, -โปรย-

โปรย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปรย (v.) spread See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate Syn. โปรยปราย, โรย
โปรยทาน (v.) donate See also: give away alms by scattering
โปรยปราย (v.) spread See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate Syn. โปรย, โรย
โปรยยิ้ม (v.) direct a smile to See also: distribute smiles to Syn. ส่งยิ้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew
confetti(คันเฟท'ที) n.,pl. เศษกระดาษสีสันที่โปรยขว้างในงานรื่นเริง,ลูกปา -Sing. confetto
dredge(เดรดจฺ) n. เรือขุดเลน,เครื่องตักตัวอย่าง vt. ขุดเลน,ขุดลอก,ลอก ตักตัวอย่างใต้พื้นน้ำ vt. โปรยด้วยผง,โปรยด้วยแป้ง, See also: dredger n.
dust(ดัสทฺ) {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธุลี,ละออง,ดิน,สิ่งที่ไร้ค่า,ขี้เถ้า,ขยะ,ร่างกายของมนุษย์อนุภาคเดียว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทำให้เป็นฝุ่น
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower,mist,cloud,sprinkle
sprinkle(สพริง'เคิล) vt.,vi.,n. (การ) พรม,โปรย,โรย,หว่าน, (ฝน) ลงประปราย,ฉีดให้เปียก.,สิ่งที่ใช้พรม (โรย,โปรย) ,การหว่าน,ฝนที่ลงประปราย,จำนวนเล็กน้อย
strew(สทรู) vt. โปรย,หว่าน,โรย,พรม,แผ่,กระจาย., See also: strewer n., Syn. sprinkle,sow
English-Thai: Nontri Dictionary
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
confetti(n) เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
intersperse(vt) ทำให้กระจายไปทั่ว,โปรยปราย
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ
sprinkle(n) การพรม,จำนวนน้อย,การโปรย,การหว่าน,ฝนโปรยปราย
strew(vt) หว่าน,โปรย,พรม,โรย,แผ่
winnow(vt) สีข้าว,จัดเป็นพวก,โปรย,ผัด,กรอง,ร่อน,ถอน,แยก,พัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprinkle (vt.) โปรย See also: พรม, โรย Syn. scatter, spray, strew
strew (vt.) โปรย See also: หว่าน, กระจาย, โรย Syn. scatter, sprinkle, sow
spatter on (phrv.) โปรยบน See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน Syn. spatter with, splash on, splash over, splash with
spatter onto (phrv.) โปรยบน See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน Syn. spatter on
spatter over (phrv.) โปรยบน See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน Syn. spatter onto
sprinkle on (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle upon
sprinkle onto (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle over
sprinkle over (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle onto
sprinkle upon (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle over
sprinkle (n.) การโปรย See also: การพรม, การโรย Syn. dribble, dribble
sprinkling (n.) ปริมาณโปรยปราย See also: จำนวนที่พรมลงมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, go on and live your lifeโปรยปรายไปกับสายลมที่อูลูรู แล้วจากนั้น
Burial at sea, taxidermy, cremation?โปรยเถ้ากระดูกลงทะเล สต๊าฟสัตว์ งานศพ?
Mommy! Mommy!นี่ ดูฝนที่โปรยปรายลงมาสิ
Help! We're stuck!เหมือนฟ้าโปรยเงินลงมาให้เราเลยเนอะ
Well, right now... Don Juan is having a distracting influence on the female staff up in his unit..ตอนนี้ ดอนฮวนโปรยเสน่ห์
All you have to do is charm the old fool so his days don't seem so empty.ที่คุณจะต้องทำ ก็แค่โปรยเสน่ห์ให้เขา ทำให้เขาไม่รู้สึกเบื่อที่นี่
I'm being told it's a man and his dog throwing cash out of a blimp.มีรายงานว่ามีชายคนหนึ่งกับหมา โปรยเงินมาจากเรือเหาะ
"... for spending $150,000 a week in misappropriated welfare funds" play.โดยการโปรยเงินยักยอกสวัสดิการจำนวน 150,000 ต่อสัปดาห์'
And finally, sprinkle the ashes of his burnt photograph.และท้ายสุด เผารูปเขา แล้วเอาขี้เถ้าโปรยลงไป
Let's scatter them in the sea hereเอาไปโปรยใส่ทะเลที่นี่ดีไหม
Her friends scattered her ashes in the sea.เพื่อนของเธอโปรยเถ้าของเธอลงในทะเล
Come on and let it snow Come on and let it... This is shit, isn't it?จงปล่อยให้หิมะโปรยปราย ห่วยแตกไปเลยใช่มั้ย?
"Come on and let it snow." Ouch.ปล่อยให้หิมะโปรยปราย
(Joins in with rich, deep voice) When the snow lay round aboutเมื่อหิมะเริ่มโปรยปราย
In a beautiful park the first snow of the year comesในสวนสาธารณะที่สวยงาม หิมะแรกของปี โปรยลงมา
Let's meet on the first day of snow fallพบกันในวันแรกที่หิมะโปรยปราย
Told her that I personally scattered your ashes into the river...พวกเราบอกเธอว่า เราได้โปรยอัฐิของพวกเธอลงสู่แม่น้ำ...
He used to say he wanted his ashes scattered on Brokeback Mountain.เขาเคยบอกว่า เขาอยากให้เอาเถ้ากระดูกของเขาไปโปรยที่เขาโบรกแบ็ค
I come by to say... if you want me to take his ashes up there on Brokeback like his wife said he wanted to, then I'd be happy to.ผมมาที่นี่ก็เพื่อที่จะบอกว่า... ถ้าพวกคุณอยากให้ผมเอาเถ้ากระดูกของเขาไปโปรยบนโบรกแบค... อย่างที่แจ็คเคยบอกกับภรรยาของเขา
Along with the snow came a most unexpected visitor.พร้อมกับหิมะโปรยปราย ผู้ไม่คาดหวังมาเยือน
Todo es blanco yo se que nevo anocheทุกๆอย่างดูขาวโพลนไปหมดเช่นเดิม ฉันรู้ว่าหิมะจะโปรยปรายลงมาอีกในคืนนี้
What makes you think I'm S.O. L? Just because I spilt the salt back there?อะไรทำให้คุณคิดว่าฉันเป็น ช.ว.บ. แค่เพราะว่าฉันโปรยเกลือเมื่อกี้นะเหรอ
That man and woman so clearly made for each other, we feel certain they're on the road to happiness.คู่รักที่ฝ่ายช่ายและหญิง ต่างเกิดมาคู่กัน ทำให้เราคิดไปว่า เส้นทางรักของพวกเขาจะโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบ
You know, you can go back and scatter those ashes, but you're always gonna wonder if maybe there was something to what your father was doing if you just looked again.นายรู้มั้ย นายกลับไปโปรยอัฐิของพ่อได้ แต่นายจะสงสัยไปตลอดว่าบองที เรื่องที่พ่อนายทำมามันมีความหมาย
It is raining in the early morningหยาดฝนโปรยปรายในยามรุ่งอรุณ
Well,here's the thing.I called the general manager to ask if we could scatter the ashes here,and he said absolutely not.เรื่องของเรื่องคือ ฉันโทรมาหาผู้จัดการที่นี่เพื่อถามว่า เราจะมาโปรยอัฐิที่นี่ได้ไหม แล้วเขาตอบหลับว่าไม่ได้เเน่นอน
I am the gentle autumn's rain."เป็นฝนโปรยในฤดูใบไม้ผลิ
She's this amazing woman,and I never bothered to get to know her, so,yeah,I sprinkled her ashes, but it would have been nice to do something before she was ashes.เป็นผู้หญิงเยี่ยมยอดคนนึง ซิ่งฉันไม่เคยคิดอยากรู้จักเลย จริงอยู่ที่ฉันโปรยอัฐิเธอแล้ว แต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าได้ทำอะไร ก่อนที่เธอจะเหลือแค่อัฐิ
Sweetie, you're gonna be my flower girl.ที่รัก หนูต้องเป็นคนโปรยดอกไม้ให้แม่นะ
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์
They don't want us to spread it. That's why they won't let us leave.พวกนั้นโปรยอะไรไปทั่ว พวกนั้นไม่ต้องการให้เราออกหลุดออกไป
They're salting the soilที่พวกมันโปรย น่าจะเป็นเกลือ
The sprinkler system's down again in number two.ระบบโปรยน้ำพังอีกล้วล่ะในหมายเลข 2 นะ
Will you come with me to dispose of the ashes?เธอช่วยมากับฉันตอนโปรยเถ้ากระดูกได้ไหม?
You charm me, you seduce me, you screw me, then you drug me and ransack my hotel room.คุณโปรยเสน่ห์ผม,ยั่วผม จนผมเผลอตัว เสร็จแล้วก็วางยาผม รื้อห้องผมกระจุย
But we scattered her ashes here.แต่เราโปรยอัฐิเธอไว้ตรงนี้
Snow is falling silently.หิมะโปรยปรายอย่างแผ่วเบา..
We thought you might wanna scatter them somewhere.เราคิดว่าเธอคงอยากจะไปโปรยที่ไหนซักที่นึง
Why don't you guys take 'em?แล้วทำไมพวกคุณไม่เอาไปโปรยล่ะ
Hold it. We still gotta figure out where we're gonna spread the ashes.เรายังคงต้องคิดนะว่าจะเอาเถ้าไปโปรยที่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โปรย
Back to top