ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดงตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดงตัว*, -แสดงตัว-

แสดงตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสดงตัว (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย
แสดงตัว (v.) disclose See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask Syn. บอกกล่าว, แสดงตน, เผย Ops. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง
แสดงตัว (v.) appear See also: show up Syn. ปรากฏตัว Ops. ปิดบังตน
แสดงตัว (v.) appear See also: emerge, turn up, show Syn. เผยตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
led(เลด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lead แอลอีดี ย่อมาจาก light emitting diode (แปลว่า ไดโอดเปล่งแสง) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ให้แสงสว่างได้เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่าน เช่น หลอดไฟฟ้า หรือ นาฬิกาที่แสดงตัวเลขบอกเวลาเป็นไฟฟ้า
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้,มอบให้ได้,แสดงตัวได้,พอจะอวดได้,ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
promenade(พรอมมะเนด') n. การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง,การเดินแสดงตัว,งานเต้นรำ vt. เดินเล่น,เดินทอดน่อง vi. เดินเล่น,เดินทอดเล่น,เดินพาเหรดในงานเต้นรำ, See also: promanader n., Syn. walk,saunter
show(โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
profess (vt.) แสดงตัว See also: อ้างตัว, ยืนยัน Syn. avow, assert, confess
show oneself (phrv.) แสดงตัว
illustrate (vi.) แสดงตัวอย่าง See also: อธิบายด้วยตัวอย่าง, กล่าวเปรียบเทียบ Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate (vt.) แสดงตัวอย่าง See also: ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ Syn. demonstrate, exemplify, explain
declare oneself (phrv.) แสดงตัวอย่างชัดเจน See also: ประกาศอย่างชัดเจน
identification (n.) การแสดงตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Express yourselves physically.แสดงตัวตนทางกายภาพของคุณ
Act accordingly once you receive the news.แสดงตัวตามนั้น ทันทีที่ได้รับข่าว
Show some skin, Scofield.แสดงตัวหน่อยสโคฟิลด์
Announce yourself. Human or vampire?แสดงตัวออกมา มนุษย์ หรือ แวมไพร์
Ask yourself even before, sample.แสดงตัวออกมา เจ้าตัวประหลาด
Identify yourself, boy.แสดงตัวเดี๋ยวนี้ เด็กน้อย
Show yourself. Show yourself!แสดงตัวเอง แสดงตัวเอง!
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง
You need to convince them you have a trade, something valuable to the war effort.เราต้องแสดงตัวว่ามีมูลค่าใช้งาน
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป
Who is it? Show yourself.นั่นใครน่ะ แสดงตัวหน่อย
Why doesn't he just come on over, show his face, and say hello?ทำไมเขาไม่มาแสดงตัว แล้วทักทายล่ะ
So tell me again, Inspector Tarconi, why you didn't immediately identify yourself as a police officer.บอกผมอีกทีคุณนักสืบ ทาร์โคนี่, ทำไมคุณไม่แสดงตัวกับตำรวจทันที.
You know how you always make up games and pretend to be characters?ลูกรู้ว่าจะวางตัวยังไง และแสดงตัวตนออกมา
Rookwood why didn't you come forward before?ร๊อกวูด... ..ทำไมคุณไม่แสดงตัวก่อนหน้านี้?
Or could it be your true character is revealed when you drink?หรือว่ากลัวดื่มแล้วจะทำให้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา
Because it's way too complicated to be who I really am.มันยุ่งยากน่ะถ้าผมแสดงตัวจริงของผม
MAN 1 : Miss Rita D'Agostino, please stand up.คุณริต้า ซีโน่ ยืนแสดงตัวด้วยครับ
WOMAN: Miss Rita D'Agostino, stand up, please.คุณริต้ายืนแสดงตัวด้วยค่ะ
MAN: Mr. Scandito, please stand up.คุณกอนนิโต้ยืนแสดงตัวด้วยครับ
Miss Rosa Napolitano, please stand up.คุณโรซ่า โปลิตาโน่ ยืนแสดงตัวด้วยค่ะ
Mr. Ettore Scandelli, please stand up.คุณโธเล่ย์ กันดารี่ ยืนแสดงตัวด้วยครับ
Mrs. Fortunata Mancuso. Thank you.คุณฟอร์ตูนาต้า แสดงตัวครับ
Mr. Salvatore Mancuso, please stand up.คุณแมนคูโซ่ยืนแสดงตัวด้วยครับ
I will shoot him in the head if you don't show yourself immediately.ผมจะยิงหัวเขาถ้าคุณไม่แสดงตัวเดี๋ยวนี้
Bauer, if you want to save the boy, present yourself now.บาวเออร์ ถ้าอยากช่วยเด็กนี่ จงแสดงตัวเดี๋ยวนี้
There will be a ceremony, you will be invited, but you will not attend.มันจะมีงานเลี้ยง ลูกจะต้องไป แต่ไม่ต้องแสดงตัวนะ
Anyone in there, make yourself known!ใครอยู่ในนั้น แสดงตัวด้วย
I died with shanti too, i was junior artist in you big movies, i couldn't save my shanti.ผมตายพร้อมกับชานติแล้ว, ผมเป็นนักแสดงตัวประกอบในหนังฟอร์มใหญ่ของคุณ, ผมไม่สามารถจะช่วยชีวิตชานติไว้ได้
To begin, I would like a mom volunteer to offer the group one particular example of failed communication with your nanny.ก่อนจะเริ่ม ฉันอยากจะขอคุณแม่อาสาสมัครซักท่าน เพื่อแสดงตัวอย่างให้กับทุกคนดู ถึงความล้มเหลวของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างพี่เลี้ยงของคุณเอง
We dream of change. Of fire, of love, of death.ในที่สุดก็แสดงตัวมันเองออกมา เหมือนกับแสงเรืองของรุ่งอรุณใหม่
Which you would know if you had bothered to show up to the spouses' orientation.ซึ่งคุณควรรู้ไว้ถ้ารบกวนคุณมาแสดงตัวว่าเป็นภรรยา
When meaningless existence comes into focus and our purpose presents itself.เมื่อความมีอยู่ของสิ่งที่ไร้ความหมายกลายเป็นจุดสนใจ และเป้าหมายของเราแสดงตัวมันออกมา
This is why we don't show ourselves in sunlight. People would know we're different.นี่คือเหตุผลว่าทำไม เราไม่แสดงตัวในแสงอาทิดย์
Incoming ship, identify yourself.ยานที่กำลังเข้ามา แสดงตัวมา
Dude pretended to be his buddy sexed up his girl and got him kicked out of Stanford.เขาแสดงตัวว่าเป็นเพื่อนซี้ของชัค แย่งแฟนเขาและทำให้เขาต้องออกจากสแตนฟอร์ด
I remember showing up at your house and your father telling me you were already gone.ผมจำได้ว่าไปแสดงตัวที่บ้านคุณ แล้วพ่อคุณก็บอกว่าคุณไปแล้ว
Come into the light. Show yourself.ออกมาพบกับแสงไฟ แสดงตัวของเจ้าออกมา
Why did Derrick show up at all?ทำไม่เดอริคไม่แสดงตัวออกมา?
Well, I was hoping to get an ID on this guy.คือ ผมหวังว่าจะได้ บัตรแสดงตัวของผู้ชายคนนี้

แสดงตัว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดงตัว
Back to top