ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แกล้งทำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แกล้งทำ*, -แกล้งทำ-

แกล้งทำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกล้งทำ (v.) affect See also: dissemble Syn. เสแสร้ง, แสร้ง Ops. ตั้งใจทำ
แกล้งทำ (v.) pretend See also: affect, feign, sham, humbug Syn. เสแสร้ง, แสร้งทำ
English-Thai: HOPE Dictionary
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
feign(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate,affect
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender
English-Thai: Nontri Dictionary
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
play (vi.) แกล้งทำ Syn. pretend
pretend (vi.) แกล้งทำว่าเป็นจริง Syn. feign, simulate, falsely
pretend (vt.) แกล้งทำว่าเป็นจริง Syn. feign, simulate, falsely
mock (adj.) ที่แกล้งทำ See also: ที่จำลองขึ้น, ปลอม, ที่เลียนแบบ Syn. fake, fraudulent Ops. real, genuin, authentic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are more than you pretend to beนายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To get on our good sides so she can spy on us.แกล้งทำดี เพื่อที่เธอจะมาล้องความลับเรา
Play the victim all you want.แกล้งทำตัวเป็นเหยื่อไปเถอะ
You intentionally hurt yourself, and you even put on a show in my clothes.แกล้งทำบาดเจ็บ ใส่เสื้อผ้าของผม
Apparently, it's hard to have a fake one, as well.แกล้งทำมันก็ยากพอ ๆ กันแหละ
Pretend this never happened.แกล้งทำว่าสิ่งนี้ ไม่เคยเกิดขึ้น
Pretend that you have dysentery.แกล้งทำว่าแกปวดท้องสิ..
Act interested, and he'll nearly insist on being your boyfriend.แกล้งทำสนใจ แล้วเขาจะตื๊อขอเป็นแฟน
I can't pretend like I don't know you.แกล้งทำเป็น ไม่รู้จักคุณ
Okay, I can't pretend like I don't know you.แกล้งทำเป็น ไม่รู้จักคุณ
Pretending to find jesus to take us all down--It borders on brilliant.แกล้งทำเป็นค้นพบพระเจ้าเพื่อจะจัดการพวกเราทุกคน เยี่ยมยอดไปเลย
Be injured. Be missing. Be a coward.แกล้งทำเป็นคนเจ็บ คนหาย คนขี้ขลาด
Can you pretend to be me?แกล้งทำเป็นฉันหน่อยได้มั้ย?
Pretending to buy some broken-downแกล้งทำเป็นซื้อที่ๆพังมิพังเหล่
Acting normal makes me feel like I'm being disrespectful to his memory.แกล้งทำเป็นปกติ เหมือนไม่มีเขาอยู่ในความทรงจำสินะ
You pretend to be me, crawl into bed with my wife?แกล้งทำเป็นผม นอนกับเมียผม
Fake a terror attack to start a war?แกล้งทำเป็นผู้ก่อการร้าย เพื่อเริ่มทำสงครามเหรอ?
Act Mexican.แกล้งทำเป็นพวกเม็กซิกัน
Getting to play mom and dad which is interesting.แกล้งทำเป็นมีพ่อแม่พร้อมหน้า เราทำกันแค่นี้
Let's pretend for a second that this is a universe in which my mom actually wanted me around.แกล้งทำเป็นว่า นี่คือโลก ซึ่งแม่อยากให้หนูอยู่ใกล้ๆ
Pretend that it never happened? Is it that easy for you?แกล้งทำเป็นว่า มันไม่เคยเกิดขึ้นเหรอ มันง่ายสำหรับคุณใช่ไหม
Pretend you're an informant for trade exports.แกล้งทำเป็นว่า แกเป็นผู้แจ้งข่าว สำหรับธุรกิจส่งออก
Pretend you don't know the answer. That relationship is fragile.แกล้งทำเป็นว่าคุณไม่รู้คำตอบนะ ความสัมพันธ์นั่นเปราะบางมาก
Pretend I'm not even here.แกล้งทำเป็นว่าฉันไม่อยู่นี่ซะ
Pretended to be dead myself.แกล้งทำเป็นว่าตายแล้ว
Just pretend that Felix came to you tonight and said, "they took my kids.แกล้งทำเป็นว่าฟีลิกซ์มาหานายคืนนี้
Pretend it never happened?แกล้งทำเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นน่ะเหรอ?
If you believe in peace, then let us keep it.แกล้งทำเป็นว่าอยู่ได้ โดยไม่มีสงคราม
Pretended Bo had committed all those crimes.แกล้งทำเป็นว่าโบทำ เรื่องพวกนั้นจริงๆ
Pretending not to love you was the hardest thing I've ever done.แกล้งทำเป็นว่าไม่รักคุณ คือสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำ #9829;
I am just going to keep making chili, pretend like I didn't just spend the entire summer looking for someone who didn't want to be found.แกล้งทำเป็นว่าไม่ได้ตามหาคนบางคน ที่ไม่อยากให้เจอหน้าฉัน มาตลอดหน้าร้อนที่ผ่านมา
Pretending to be an animal, in front of me?แกล้งทำเป็นสัตว์ต่อหน้าข้ารึ
Pretend to be asleep.แกล้งทำเป็นหลับ ถ้าพวกนั้นขอค้นรถ...
Pretending to be their obedient little girl, dressing a certain way, not being myself.แกล้งทำเป็นอ่อนน้อม แต่งตัวให้เหมาะสม ห้ามเป็นตัวเอง
Pretending to read the Bible's a lie.แกล้งทำเป็นอ่านไบเบิ้ลเนี่ยนะ มุสา...
Stay calm and cooperate.แกล้งทำเป็นเฉยๆ เนียนๆไป
Pretended to be my friend.แกล้งทำเป็นเพื่อนกับฉัน
Pretending to be drunk and vomiting to use the guy in a state of confusion.แกล้งทำเป็นเมาอ๊วก แล้วหลอกใช้ผู้ชายที่มาติดกับ
Pretend like you're supposed to be here.แกล้งทำเป็นเหมือนว่าเราสมควรที่จะอยู่ที่นี่
Pretend you learned something.แกล้งทำเป็นเหมือนเธอเรียนรู้อะไรบางอย่างก็ได้
Pretend there's nothing wrong.แกล้งทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น .

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แกล้งทำ
Back to top