ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหนื่อยอ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหนื่อยอ่อน*, -เหนื่อยอ่อน-

เหนื่อยอ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
เหนื่อยอ่อน (v.) be tired (and feel weak) See also: be weary, be fatigued Syn. อ่อนเพลีย Ops. กระปรี้กระเปร่า
English-Thai: HOPE Dictionary
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
blown(โบลน) adj. โป่งออก,เหนื่อยอ่อน,หายใจหอบ, Syn. swollen
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
limp(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขาเป๋,กระทำอย่างอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อนกำลัง,ไร้พลัง,ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale,faded
wayworn(เว'วอร์น) adj. เหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง
weariful(แว'ริฟูล) adj. เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า,น่าเบื่อ,เซ็ง, See also: wearifully adv. wearifulness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
limp (adj.) เหนื่อยอ่อน See also: อ่อนกำลัง, ไร้เรี่ยวแรง Syn. weary, tired, fatigued
weariful (adj.) เหนื่อยอ่อน See also: อิดโรย, อ่อนแรง, เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย Syn. exhausted, fatigued, tired
wearisome (adj.) เหนื่อยอ่อน See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย Syn. tedious, tiresome, tiring
weary (adj.) เหนื่อยอ่อน See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย Syn. exhausted, spent, tired
wasted (adj.) เหนื่อยอ่อน (คำสแลง)
drag down (phrv.) ทำให้เหนื่อยอ่อน (หลังจากเจ็บป่วย) See also: ทำให้อ่อนเพลีย (หลังจากเจ็บป่วย) Syn. pull down
exhaustion (n.) ความเหนื่อยอ่อน See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด Syn. fatigue, lasstitude, weariness
fag out (phrv.) ทำให้เหนื่อยอ่อนอย่างมาก (คำสแลง) See also: ทำให้อ่อนเพลียอย่างยิ่ง Syn. tire out
lasstitude (n.) ความเหนื่อยอ่อน See also: ความอ่อนเพลีย, การสิ้นสภาพ, การหมดแรง, การใช้กำลังหมด Syn. fatigue, weariness
limply (adv.) อย่างเหนื่อยอ่อน
tire out (phrv.) ทำให้เหนื่อยอ่อนอย่างมาก (คำสแลง) See also: ทำให้อ่อนเพลียอย่างยิ่ง
wayworn (adj.) อ่อนเพลียหรือเหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง
wearifully (adv.) อย่างเหนื่อยอ่อน See also: อย่างอิดโรย
wearifulness (n.) ความเหนื่อยอ่อน See also: ความอิดโรย
wearish (adj.) ค่อนข้างเหนื่อยอ่อน See also: ค่อนข้างอิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย Syn. sickly, withered
wearisomely (adv.) อย่างเหนื่อยอ่อน
wearisomeness (n.) ความเหนื่อยอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fatigue, rash.เหนื่อยอ่อน ผื่นที่ผิวหนัง
He didn't feel tired at all.เขาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอ่อนเลย
The fatigue.ไม่มีอาการปวดหัว อาการเหนื่อยอ่อน
Heart palpitations and fatigue-หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ และเหนื่อยอ่อน
Oh, he'd always come limping back.โอ้ เขากลับมาแบบเหนื่อยอ่อนเสมอ
Stifle your slackened maw, you drained and tainted bitch dog.เอียงคอให้ข้ากัดซะดีๆ นังสุนัขเชื่องที่เหนื่อยอ่อน
It sucks the lives from their bodies and forces their desiccated husks to attend summer school.มันสูบเลือดสูบเนื้อพวกเขา แล้วยังบังคับนักศึกษาผู้เหนื่อยอ่อน ให้ลงเรียนภาคฤดูร้อน
Instead of languishing at the kiddie table, we'll be mixing up on futons with frat boys.แทนที่จะไปเหนื่อยอ่อนอยู่กับเด็กๆ เราจะไปช่วยทำที่นอนกับพวก เด็กเรียน
It found a way to limp, but... that's not enough.มันเจอหนทางที่น่าเหนื่อยอ่อน แต่ว่า... นั่นมันไม่พอ
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.เขาให้ความแข็งแรงให้กับผู้ที่ เหนื่อยอ่อนและเพิ่มพลังของความอ่อนแอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหนื่อยอ่อน
Back to top