ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรียบๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรียบๆ*, -เรียบๆ-

เรียบๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียบๆ (adv.) commonly See also: ordinarily Syn. เรียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
homely(adj) ของบ้าน,ไม่ดึงดูดใจ,ไม่สวย,เรียบๆ
quiet(adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด
simple(adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา
tawdry(adj) โอ่อ่า,เรียบๆ,พื้นๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ordinary (adj.) เรียบๆ See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น Syn. plain, unremarkable Ops. remarkable
simple (adj.) เรียบๆ See also: ธรรมดา, ปกติ, สามัญ Syn. common, ordinary, plain Ops. unusual
unremarkable (adj.) เรียบๆ See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น Syn. plain Ops. remarkable
unvarnished (adj.) เรียบๆ See also: ที่ไม่ได้ตกแต่ง Syn. plain, unfinished Ops. finished
efface oneself (phrv.) ทำตัวเรียบๆ See also: ประพฤติตัวไม่เด่น
homely (adj.) (หน้าตา) เรียบๆ See also: ไม่สวย Syn. plain, unappealing, unattractive
unappealing (adj.) (หน้าตา) เรียบๆ See also: ไม่สวย Syn. plain, unattractive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Navy's a young man's color, plain and simple.สีน้ำทะเลเป็นสีของเด็กผู้ชาย เรียบๆ ง่ายๆ
Yes, well, they are a very uncomplicated flower.ก็ได้ ชอบแบบเรียบๆง่ายๆ นะ
Turned out he was petrified of a big ceremony so we did a sort of spur-of-the-moment thing.เขากลัวการจัดพิธีใหญ่ๆ เราเลยทำอะไรเรียบๆ ไม่มีพิธี
And—and politely take part in Vietnam, the sequel?และเข้าไปมีส่วนร่วม แบบเรียบๆ อย่างในกรณีเวียดนาม
Way too boring.ก็เหลือหวานเรียบๆ แบบผสมน้ำองุ่น
I hate those smooth-skinned sissies.ชั้นไม่ชอบคนผิวเรียบๆหรอก
I-I HOPE WE CAN LIVE UP TO YOUR STEREOTYPE.ผมหวังว่าจะอยู่แบบเรียบๆ แบบพวกคุณ
You would look good on a very formal suit, you know.คุณรู้ไหมว่าคุณจะดูดีในสูทแบบเรียบๆ เป็นทางการ
But it's much too big and heavy, so David takes it off and he looks around and he finds five smooth stones about that big.แต่มันใหญ่ และ หนักเกิน เดวิดเลยถอดมันออกแล้วมองไปรอบๆ... ...แล้วเขาก็เจอหินเรียบๆ 5 ก้อน ใหญ่ประมาณนั้น
You married this simple girl from Punjab and left her there to suffer for four years...คุณแต่งงานกับหญิง เรียบๆคนนี้จากปันจาบ และปล่อยเธอให้อดทน อยู่ที่นั่นถึง4ปี
For the entrance, simple is best, right?- เวลาเดินเข้าไป มันต้องเรียบๆแบบนี้แหละดีที่สุด
We played on a kind of flat area over there with,พวกเราเคยมาเล่นกัน ตรงที่เรียบๆ ตรงนั้น
Oh, you like the rough stuff, huh?โอ้ ไม่ชอบแบบเรียบๆงั้นหรอ
It's simple and elegant. Don't you think?ดูเรียบๆแต่หรูหรา ลูกว่ามั้ย
That wasn't evil. That was just skirting the rules.นั่นไม่ใช่ช่ัวร้าย เค้าเรียกค่อยๆเรียบๆเคียงๆไปกับกฏ
So your dad dies, you can saddle for less than an ordinary life.นี่ พ่อนายไม่อยู่แล้ว นายจะพอใจแค่ชีวิตเรียบๆ
It's just a modest ring,but it represents 60 years of love.มันแค่แหวนเรียบๆ แต่มันแสดงถึงความรัก 60 ปี
And I want you to answer with a simple question...แล้วผมอยากให้คุณตอบ ด้วยคำถามเรียบๆ ว่า
And we'd say, "Walk the plank, matey."บอกเค้าว่า "เดินตรงที่เรียบๆนะ"
Tawdry lady friend.เพื่อนผู้หญิงเรียบๆของคุณ
Something simple, yet elegant.เอาแบบที่เรียบๆ แต่ก็สวยงาม
It would be a shame for all those grapes to have given their lives only to be doomed to a glass of flat bubbly.มันคงจะเป็นเรื่องน่าอาย สำหรับเหล้าองุ่นชั้นดี ที่ต้องถูกขังอยู่ ในแก้วทรงเรียบๆ
Scratchy ones, or silky ones?แบบไม่เรียบหรือแบบเรียบๆ?
Welcome to my humble abode.ขอต้อนรับสู่ที่เรียบๆง่ายๆ
So simple, so smart.งั้นก็เรียบๆ แต่เท่ห์
Every time I walk through a high school door with a blazer and tie,ทุกครั้งที่ผมเดินผ่านประตูโรงเรียนมัธยม พร้อมกับเสื้อเรียบๆ กับเนคไท
You're thinking safe and tired and boring!พวกเธอคิดแบบเรียบๆ เห็นแล้วเพลียและน่าเบื่อ
You want a simple piece with clean lines, maybe something vintage and off-white.คุณต้องใช้แบบผ้าชิ้นเดียว เรียบๆไร้ตะเข็บ อาจใช้โทนสีวินเทจหรือขาวแกมเทา
It's just a small thing that's really important to all of us, butเพราะงาน 5 โมงครึ่ง ก็เรียบๆอยู่แล้ว
That's supposed to be like a tailored jacket, but I'm gonna hand-print it with newspaper headlines.มันควรเป็นแจ็คเก็ตเรียบๆ แต่ผมจะพิมพ์ลาย รูปหัวข่าวนสพ.ด้วยมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรียบๆ
Back to top