ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นปกติ*, -เป็นปกติ-

เป็นปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นปกติ (adj.) normal See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general Syn. ปกติ
เป็นปกติ (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
snatchy(สแนช'ชี) adj. เป็นพัก ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นปกติ,ไม่สม่ำเสมอ., See also: snatchily adv., Syn. spasmodic,irregular
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
wonted(โวน'ทิด) adj. คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,ตามปกติ, See also: wontedly adv. wontedness n., Syn. habituated,used
English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Trojan Horseม้ากรุงทรอยโปรแกรมอันตรายที่แปลงโฉมมาในรูปของโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ เมื่อเรานำโปรแกรมนี้มาดำเนินการทุกอย่างดูจะเรียบร้อยเป็นปกติ แต่ในส่วนหลักของโปรแกรมนั้นอาจจะกำลังลบแฟ้มต่างๆ ออกจากจานแม่เหล็ก หรืออาจจะทำงานอื่นๆ ที่เป็นพิษภัยต่อแฟ้มของเราก็ได้ โปรแกรมประเภทนี้โดยปกติไม่ติด หรือก๊อบปี้ตัวเองไปบันทึกลในแผ่นแม่เหล็กอื่น คงมีพบเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมนี้เท่านั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
usual (adj.) เป็นปกติ See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ Syn. normal, typical, common, ordinary
included (adj.) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย Syn. intrinsic, inseparable
inherent (adj.) ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย Syn. intrinsic, inseparable, included
normalise (vi.) กลายเป็นปกติ See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์) Syn. normalise
normalize (vi.) กลายเป็นปกติ See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์) Syn. normalise
usual (n.) สิ่งที่เป็นปกติ See also: สิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย Syn. custom
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's usually very nervousเธอกระวนกระวายมากเป็นปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's common practice to fucking get pictures of shit now.เป็นปกติของหมอไม่ใช่เหรอ ขี้ เค้ายังถ่ายไว้เลย
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว
I drank a little too much.เป็นปกติน่ะ เวลาที่ฉันดื่มมากไปหน่อย
Usually all you find in a mummy's torso are pounded perfumes.เป็นปกติรึที่ทางคุณ เจอลำตัวมัมมี่ พรมน้ำหอม?
Very common in dog bites.เป็นปกติเวลาถูกหมากัด
Don't worry about that. It's perfectly normal.ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น มันเป็นปกติ
Naturally. And as usual, I gotta take an IOU.ตามธรรมชาติ และสิ่งที่เป็นปกติผมต้องใช้ไอโอยู
He seems so normal since he has lost his wife.เขาดูเป็นปกติ ตั้งแต่เขาเสียภรรยาไป
Which is about the time your visits to the Soviet Union became pretty regular.ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเวลาการเข้าชมของคุณไปยังสหภาพโซเวียตกลายเป็นปกติสวย
No outsiders ever. It got to be normal.ไม่มีคนแปลกหน้า,ทุกอย่างเป็นปกติ
Her teeth are tolerable, I suppose, but nothing out of the common way.ฉันคิดว่าฟันของหล่อนก็พอดูได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะดูเป็นปกติเลย
Not to worry. Quite normal for this time of year.อย่าตกใจ เป็นปกติช่วงนี้ของปี
Dad was gone, but things were almost normal again.พ่อจากไปแล้ว แต่หลายๆ อย่าง/ ก็เกือบๆ จะกลับไปเป็นปกติอีกครั้ง
Everything was okay, just like before.ทุกอย่างกลับเป็นปกติ เหมือนก่อนหน้านี้
Once a full month had gone by, I'd completely convinced myself it was over and everything was gonna be all right.เดือนหนึ่งผ่านไป ผมมั่นใจว่าเรื่องทั้งหลายสิ้นสุดลง และทุกอย่างกำลังจะเป็นปกติเหมือนเดิม
It's what makes me feel normal.มันทำให้ฉันรู้สึกเป็นปกติ
... don'tpayattentiontohim, okay ? Everything's fine.... อย่าไปฟังเค้าพูดทุกอย่างเป็นปกติ
What should I be doing?ทำอย่างที่คุณทำเป็นปกติ
When will I be normal?เมื่อไหร่ผมจะเป็นปกติ
Remember when you asked me what... my idea of normal was?จำที่คุณถามผมได้มั้ย ความคิดที่ว่าเป็นปกติของผมเป็นไง
We can't be normal!เราก็จะเป็นปกติไม่ได้
You said that you would become normal once you got Jenova's cells, but...ที่นายบอกว่านายจะกลับเป็นปกติเมื่อได้เซลของเจโนวามา แต่...
I think it's just a power outage. I'm sure it's temporary.คิดว่าคงเป็นที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ฉันแน่ใจว่าไม่นานคงกลับเป็นปกติ
Things are gonna get back to normal soon enough.ทุกอย่างจะกลับเป็นปกติในไม่ช้า
All of his test results came back normal.ผลการตรวจทั้งหมดเป็นปกติ
I'm almost completely recovered, so don't you worry now.ข้าหายเกือบเป็นปกติแล้ว ดังนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงข้าอีก
Okay. Everybody just pretend to be normal, okay?โอเค ทุกคนพยายามทำตัวให้เป็นปกตินะ
Always wanted to go. I'm Iris, by the way. I'm very normal.ฉันชื่อไอริส ฉันเป็นปกติดี
I've been sober for days. I still miss you.ผมมีสติเป็นปกติมาหลายวันแล้ว ผมยังคิดถึงคุณอยู่
These things that we can do, th--they're not normal.สิ่งเหล่านี้ที่พวกเราสามารถทำได้ พวกเขาเป็นปกติ
There's a chance at a good recovery here.มีโอกาสเป็นปกติ ถ้าทำกันดีๆนะ
ALL I HAVE TO DO IS BE NORMAL.ผมก้อแค่ทำตัวเป็นปกติ
Suddenly, My Family Seems So Sane.ครอบครัวฉันดูเป็นปกติขึ้นมาเลยนะเนี่ย
He'll be as good as new by the time he wakes up.เขาจะหายเป็นปกติ พอดีตอนที่เขาตื่น
I guess we're back to normal now, huh?เราคงกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหม?
A.s.t.And a.l.t.Are back Within normal range.A.S.T. และ A.I.T /N กลับมาเป็นปกติแล้ว
When His Majesty schedules a meeting there, it is usually a highly confidential meeting.เมื่อกำหนดการการประชุมของฝ่าบาทที่นี้ มันเป็นปกติที่เป็นการพบกันแบบลับๆ
Although we knew that... there was little chance he could ever be normal.แม้เราจะรู้ทั้งรู้ว่า... มีโอกาสน้อยเหลือเกิน ที่เขาจะเป็นปกติ
I know. But once we are married, everything will be back to normal.ผมรู้แต่หลังจากแต่งงานแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติ
This it is the only place that has ever helped me be normal, and I've been straight up until last night...นี่เป็นสถานที่เดียวที่จะช่วยผมเป็นปกติ ผมอยู่ปกติมาสองปีแล้ว จนกระทั่งเกิดเรื่องเมื่อคืนนี้...

เป็นปกติ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นปกติ
Back to top