ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปียกชุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปียกชุ่ม*, -เปียกชุ่ม-

เปียกชุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปียกชุ่ม (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (adj.) wet See also: soaked, soggy, sodden Syn. ชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (v.) be wet See also: be soaked, be soggy, become sodden Syn. ชุ่ม, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
dew(ดิว) {dewed,dewing,dews} n. น้ำค้าง,สิ่งที่คล้ายน้ำค้าง,น้ำตา vt. เปียกชุ่มด้วยน้ำค้าง, Syn. moisture
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลายเป็นฟอง,เดือด,พล่าน,คึกคัก,เร่าร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ความเดือดพล่าน,ความคึกคัก,ความเร่าร้อน,ความตื่นเต้น, Syn. foam,boil
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
sodden(ซอค'เดิน) adj. เปียกชุ่ม,เปียกชื้น,เปียกโชก,เหนอะหนะ,แช่,จุ่ม,โง่,เง่า,ไร้ความรู้-สึก,ทื่อ,เซ่อ,ต้มแล้ว vt.,vi. ทำให ้ (กลายเป็น) เปียกชื้น,กริยาช่อง 3 ของ seethe (ดู) ., See also: soddenness n., Syn. saturated,drenched
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
sopping(ซอพ'พิง) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
steep(สทีพ) adj. สูง,ชัน,สูงชัน, (ราคา) สูงเกินไป,สูงลิ่ว,เกินไป. vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,แช่,ทำให้เปียกชุ่ม,อาบ,ทำให้อิ่มตัว,ที่สูงชัน,ความเปียกชุ่ม,ของเหลวที่ใช้จุ่ม
suffuse(ซะฟิวซฺ') vt. แผ่,กระจาย,ระบาย,ป้าย,ทำให้นอง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้ซาบซึ้ง., See also: suffusedly adv. suffusion n. suffusive adj., Syn. pervade,spread
English-Thai: Nontri Dictionary
drench(n) ความเปียกชุ่ม,การจุ่มน้ำ,การแช่น้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sodden (adj.) เปียกชุ่ม
sog (vi.) เปียกชุ่ม Syn. wet, sprinkle, saturate, soak Ops. dry
welter (vi.) เปียกชุ่ม See also: ชุ่มโชก
bathed (adj.) ซึ่งเปียกชุ่มเพราะเหงื่อหรือน้ำตา
drowned (adj.) ซึ่งเปียกชุ่ม
seethe (vt.) ทำให้เปียกชุ่ม See also: ทำให้เปียกโชก Syn. imbue, soak, saturate
soaking (adj.) ซึ่งเปียกชุ่ม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เปียก Syn. wet
sog (vt.) ทำให้เปียกชุ่ม Syn. wet, sprinkle, saturate, soak Ops. dry
spongy (adj.) นุ่มและเปียกชุ่ม Syn. soft, soggy
wet down (phrv.) ทำให้เปียกชุ่ม Syn. damp down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก
Feel his anus. It's soaking wet.รู้สึกว่าก้นเขา มันเปียกชุ่มไปหมด
That I need an umbrella and that the remains are horribly compromised.มันทำให้ฉันนึกถึงร่ม และซากศพที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำ
Oh, and, guys, hurry up, go get some moist towels.โอ้ พวกเรา รีบไป หาผ้าเปียกชุ่มๆมาเถอะ
Did you smell your girl on your sheets for months until they were too soaked through with your own sweat and tears?นายได้กลิ่นแฟนของนายบนผ้าปูที่นอนไปเป็็นเดือน จนกระทั่งไปเปียกชุ่ม ไปด้วยเหงื่อและน้ำตาใช่มั๊ยล่ะ
I could have drowned you at birth. Let's go.ตัวฉันเปียกชุ่มไปหมดตอนแกเกิด ไปกันเถอะ
The carpet was all wet with her blood.พรมเปียกชุ่มไปด้วยเลือดเธอ
Well, that was thorough. Find any polyps up there?เลืยกันจนเปียกชุ่มเลยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปียกชุ่ม
Back to top