ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปรอะเปื้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปรอะเปื้อน*, -เปรอะเปื้อน-

เปรอะเปื้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรอะเปื้อน (adj.) stained See also: dirty, foul Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ Ops. สะอาด
เปรอะเปื้อน (v.) be stained See also: blot, be spotted, soil, tarnish Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ Ops. สะอาด
English-Thai: HOPE Dictionary
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
distain(ดิสเทน') vt. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน, Syn. stain,sully
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
spotless(สพอท'ลิส) adj. ไม่มีจุด,ไม่มีแต้ม,ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์, See also: spotlessness n.
stain(สเทน) vt.,vi. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นรอยด่าง,แต้มสี,ทำให้มีมลทิน. n. สีแต้ม,สีย้อม,สีที่เปรอะเปื้อน,ด่างพร้อย,สิ่งสกปรก,แต้มสกปรก., See also: stainability n. stainable adj. stainer n., Syn. speck,blot,tarnish,st
stainless(สเทน'ลิส) adj. ไม่สกปรก,ไม่เปื้อนสี,ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่ขึ้นสนิม,ไม่เปรอะเปื้อน. n. วัสดุเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กกันสนิม
sully(ซัล'ลี) n.,vi.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) รอยเปรอะเปื้อน,มลทิน,จุดด่างพร้อย., See also: sulliable adj., Syn. dirty,soil
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.
white-handed(ไวทฺแฮน'ดิด) adj. มือสะอาดไร้มลทิน,ทำงานที่ไม่เปรอะเปื้อน หรือไม่ต้องใช้แรงมาก, Syn. unstained
English-Thai: Nontri Dictionary
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
daub (vt.) เปรอะเปื้อน See also: ละเลง, สาด Syn. smear, spread
soiled (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, spotted
spotted (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled
stained (adj.) เปรอะเปื้อน See also: สกปรก Syn. dirty, soiled, spotted
splash with (phrv.) เปรอะเปื้อนด้วย Syn. spatter on, spatter with, splash on, splash over
bedraggled (adj.) ซึ่งทำให้เปรอะเปื้อนและเปียก
daub onto (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub over
daub over (phrv.) ทำเปรอะเปื้อนไปทั่ว Syn. daub onto
plashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. slimy
splash up (phrv.) ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. splatter up, spatter up
splashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. plashy, slimy
splatter up (phrv.) ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. spatter up
stinkpot (sl.) คำเรียกเด็กทารกที่ถูกห่อในผ้าอ้อมเปรอะเปื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a dirty job, but somebody's gotta do it.เอ่อ! มันเป็นงานเปรอะเปื้อนน่ะ,แต่บางคนก็อยากทำให้นะ
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน
Fold them up properly.พ่อบอกให้ระวังเรื่องเปรอะเปื้อน
We go where the chase leads us... even if it gets messy.เราแค่เกาะตามเบาะแสจะพาไป ต่อให้ต้องเปรอะเปื้อนไปบ้าง
Look, Ms. Tuck, I just left a room with more blood on the walls than paint.ฟังนะ คุณทัค ผมเพิ่งจะออกจากห้อง ที่มีเลือดมากมายเปรอะเปื้อนบนกำแพง
Are they not stained by the touch?พวกมันจะไม่เปรอะเปื้อนเวลาที่สัมผัสหรือ
Sometimes you must wash away the mud to reveal that sparkling yellow underneath.บางครั้งคุณก็ต้องล้างโคลนที่เปรอะเปื้อน เพื่อที่จะได้เห็นสีเหลืองประกายวับนั้น
You're covered in Queen.เลือดราชินีเปรอะเปื้อนไปทั่ว
I'm sorry about all the blood.ผมขอโทษด้วยที่มัน ต้องเปรอะเปื้อนเลือด
"Josh proposed while I was naked and beat-up looking with a little bit of my feces smeared on me."จอชขอแต่งงานตอนที่ ฉันเปลือยอยู่ มีสภาพแย่มาก และมีของเสียนิดหน่อย เปรอะเปื้อนอยู่ตามตัว
He would not have you, so stained with the blood of those Roman shits he gave protection.สปาร์ตาคัสไม่ต้องมีเจ้าที่มือเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด ของพวกโรมันที่เขาปกป้อง
You can't even get your hands a little dirty for me.คุณไม่สามารถทำให้มือเปรอะเปื้อนนิดๆหน่อยๆเพื่อผม
I had to keep you out of the loop to keep your hands clean.ผมจำเป็นต้องกันคุณออกจากเรื่องนี้ ทำให้มือของคุณไม่เปรอะเปื้อน
"First Moloch, horrid King besmear'd with blood... of human sacrifice, and parents tears.""โมลอคตนแรก กษัตริย์ที่น่ารังเกียจ เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด... ของมนุษย์ที่ถูกบูชายัญและน้ำตาของครอบครัว"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปรอะเปื้อน
Back to top