ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบียดเสียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบียดเสียด*, -เบียดเสียด-

เบียดเสียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบียดเสียด (v.) crowd See also: flock, throng, congregate, swarm, mass Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด
เบียดเสียดกัน (adj.) crowded Syn. ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
เบียดเสียดยัดเยียด (v.) crowd around (round) See also: gather Syn. แน่น, คับคั่ง
เบียดเสียดยัดเยียด (adv.) crowdedly See also: multitudinously Syn. แออัด
เบียดเสียดเข้ามา (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง
เบียดเสียดเยียดยัด (v.) crowd See also: be congested, throng Syn. แออัด, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด
English-Thai: HOPE Dictionary
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy
squeeze(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press,compr
English-Thai: Nontri Dictionary
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
tussle(n) การกอดปล้ำกัน,การเบียดเสียด,การแย่งชิงกัน,การต่อสู้กัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowd (vi.) เบียดเสียด
crowd (vt.) เบียดเสียด Syn. jam, squeeze, throng
squash (vi.) เบียดเสียด See also: อัดแน่น
squash (vt.) เบียดเสียด See also: อัดแน่น
pile off (phrv.) เบียดเสียดกันออกมา See also: ทะลักออกมา
crowd out (phrv.) เบียดเสียดกันออกไป Syn. throng out
jam in (phrv.) เบียดเสียดกันเข้าไปใน See also: เบียดเข้าไป Syn. crowd in
jam into (phrv.) เบียดเสียดกันเข้าไปใน See also: เบียดเข้าไป Syn. crowd into
crowd in (phrv.) เบียดเสียดเข้าไป See also: แย่งกันเข้าไป Syn. cram in, crush in
crowd into (phrv.) เบียดเสียดเข้าไป See also: แย่งกันเข้าไป Syn. cram into, crush into, jam into
choke with (phrv.) ทำให้เบียดเสียด See also: ทำให้แออัด
crowding (n.) สภาพที่คนเบียดเสียด
crush (n.) สภาพที่คนเบียดเสียด Syn. crowding
hustle (n.) การเบียดเสียด
squash (n.) ฝูงชนที่เบียดเสียด See also: ฝูงชนที่แออัดยัดเยียด Syn. crush
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I fear our vigil will not be of long duration. Please continue.ช่วงสุดท้ายของปี 1925 ปีแห่งการ เบียดเสียด ปัญหา และความรุ่งโรจน์
It's a mob scene here at Grand Central Station.ผู้คนเบียดเสียดกันอยู่ที่สถานีแกรนด์ เซ็นทรัล
Hey, I want you to get pictures of this crowd.เฮ้ ผมอยากให้คุณตรวจดูภาพที่มีฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะ
That is so tight. But dig it.ผู้คนเบียดเสียดกันมาก แต่ต้องเข้าไปให้ได้
Heights, germs, snakes, crowds, milk... you're afraid of milk?ความสูง เชื้อโรค งู ฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะๆ นม คุณกลัวนมงั้นเหรอ
Sit a little closer, ladies.นั่งเบียดเสียดกันหน่อยนะสาวๆ
Family huddled under a blanket in front of the bonfire.ครอบครัวได้เบียดเสียดกันภายใต้ผ้าห่มตรงหน้ากองไฟ
But the bridge-and-tunnel crowd are sure in for a surprise.แต่สะพาน และอุโมงที่เบียดเสียด มีเรื่องให้แปลกใจแน่ๆ
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด
It's always been one of my top three fears, along with clowns and escalators.มันเป็นหนึ่งใน สามสิ่งที่ผมกลัว พร้อมกับคนเบียดเสียด และบันไดเลื่อน
March 15th comes around, you're just gonna pack it in?วันที่ 15 มีนาคม มาถึง นายแค่เบียดเสียดผู้คน เข้าไปเองรึ?
Baby chicks are jammed so close together, they get stressed, attack each other.ลูกไก่เหล่านั้นเบียดเสียดกันและอยูใกล้ชิดกัน พวกมันเครียดและจิกกัดกันเอง
I'm dying to be pushed and shoved in a crowd... and eat bad catered food.ใช่! ใช่ ฉันอยากเบียดเสียดคน และกินอาหารซุ้มห่วยๆ
So you were right about the catered food and the shoving.คุณพูดถูก อาหารแย่ คนเบียดเสียด
A thousand recollections crowd on me in my own secret alphabet.ความทรงจำนับพันเบียดเสียดวนเวียน อยู่ในบันทึกลับของฉัน
It's dark in there and crowded.ที่นั่นมันมืดและผู้คนก็เบียดเสียด
So Serena Dunbrook gets on a Portland streetcar, people erupt into spontaneous dance...งั้น เซอรีน่า ดันบรู๊ค ขึ้นรถราง พอร์ตแลนด์ ผู้คนเบียดเสียด ไปเป็นการเต้น
Over one hundred thousand people craning to get a glimpse this year's Tributes.ผู้คนหลายแสนเบียดเสียดกัน เพื่อที่จะได้เห็นเครื่องบรรณาการของปีนี้
Be there. Should be a big crowd.ไปที่นั่นนะ ฝูงชนคงจะเบียดเสียดกันน่าดูเลย
It's gonna be a bunch of social climbers all packed into one of those big glass houses.มาเบียดเสียดกันในเรือนกระจกหลังใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบียดเสียด
Back to top