ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อึ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อึ*, -อึ-

อึ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อึ (v.) shit See also: defecate Syn. ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ
อึ (n.) feces See also: excrement, stool, ordure, dejection Syn. อุจาระ, ขี้
อึ (n.) gulp See also: onomatopoeia produced from the sound of gulping water or striking on the body
อึกทึก (adv.) noisily See also: clamorously, boisterously, tumultuously Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึกทึก (v.) be noisy See also: be clamorous Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึกทึก (adj.) noisy See also: clamorous, boisterous, tumultuous Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด Ops. เงียบ
อึกทึกครึกโครม (adj.) noisy See also: loud, boisterous, tumultuous Syn. อึกทึก, ครึกโครม, อื้ออึง Ops. เงียบ, เงียบสงบ
อึกอัก (v.) hesitate See also: be reluctant, hang back, be hesitant Syn. อ้ำอึ้ง
อึ้ง (v.) be silent See also: be quiet
อึ (adj.) noisy See also: clamorous, loud Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด Ops. เงียบสงบ
อึ่ง (n.) bullfrog See also: Rana catesbiana Syn. อึ่งอ่าง
อึ (v.) be noisy See also: be clamorous Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด Ops. เงียบสงบ
อึงคะนึง (adj.) noisy See also: clamorous Syn. เอะอะ, อื้ออึง Ops. เงียบ
อึงคะนึง (adv.) noisily See also: clamorously Syn. เอะอะ, อื้ออึง Ops. เงียบ
อึงคะนึง (v.) be noisy See also: be clamorous Syn. เอะอะ, อื้ออึง Ops. เงียบ
อึงมี่ (adv.) noisily See also: clamorously, boisterously Syn. อื้ออึง Ops. เงียบ
อึ่งยาง (n.) bullfrog See also: Rana catesbeiana Syn. อึ่ง
อึงอล (v.) be loud See also: be stentorian Syn. ดังลั่น Ops. เงียบ
อึงอล (adj.) loud See also: stentorian, uproarious Syn. ดังลั่น Ops. เงียบ
อึ่งอ่าง (n.) bullfrog See also: Rana catesbeiana Syn. อึ่งยาง, อึ่ง
อึ (v.) endure See also: bear, tolerate Syn. ทรหด, อดทน
อึ้ดทึ่ด (adv.) puffily See also: tumidly Syn. พอง
อึดอัด (v.) feel cramped Ops. ปลอดโปร่ง
อึดอัด (v.) frustrate See also: feel uncomfortable, be not satisfied Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ
อึดอัดใจ (v.) frustrate See also: feel constraint Syn. ข้องใจ, คับใจ, คับอกคับใจ Ops. สบายใจ
อึดอัดใจ (v.) be discontented See also: be disconcerted, be embarrassed, be distressed, feel depressed Syn. ไม่สบายใจ, อัดอั้น
อึดอัดใจ (v.) embarrassed See also: dissatisfied, oppressive, distressed, disconcerted Syn. ไม่สบายใจ, คับแค้นใจ Ops. สบายใจ
อึดอัดใจ (v.) constrain See also: depress, downcast, melancholy, be at one´s wit end, be helpless Syn. อัดอั้นใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ Ops. โล่งอก, โล่งใจ
อึดใจ (n.) one moment See also: instant, the time for which one´s breath can be held
อึดใจ (adv.) in a moment See also: in an instant
อึดใจ (adv.) in a moment See also: in an instant
อึดใจ (n.) one moment See also: instant, the time for which one´s breath can be held
อึดใจหนึ่ง (adv.) for a moment See also: in a moment, in an instant Syn. ชั่วครู่
อึ (v.) be damp See also: be moist Syn. ชื้น
อึ๋ม (v.) be plump See also: be slightly fat Syn. อวบอั๋น Ops. ผอม, ผอมแห้ง
อึมครึม (adj.) nondescript
อึมครึม (v.) be dull See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre Syn. สลัว, มืดมัว Ops. สว่าง, สว่างไสว
อึมครึม (v.) be dull See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre Syn. สลัว, มืดมัว Ops. สว่าง, สว่างไสว
อึมครึม (adj.) nondescript
English-Thai: HOPE Dictionary
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy ###A. quiet
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
deafen(เดฟ'เฟิน) vt. ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวยด้วยเสียงอึกทึก.
din(ดิน) {dinned,dinning,dins} n.,v. (ส่ง) เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงเจี๊ยวจ๊าว, Syn. hubbub
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
haw(ฮอ) n. ผลไม้ของต้นhawthorn vi. ลังเล,อ้ำอึ้ง. n. เสียงพูดแสดงการลังเล,เสียงอ้ำอึ้ง interj. คำอุทานเรียกสัตว์ให้เลี้ยวซ้าย. vt.,vi. (ทำให้) หันซ้าย, (ทำให้) เลี้ยวซ้าย
hiccough(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึ
hiccup(ฮิค'คัพ) n. อาการสะอึก,เสียงสะอึก v. สะอึก,ทำเสียงสะอึ
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hilarious(ฮิแล'เรียส) adj. สนุกสนานเฮฮา,ร่าเริง,อึกทึก., See also: hilariousness n., Syn. noisily,merry,funny
hm(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
horseplayn. การเล่นหยาบและอึกทึกครึกโครม
hum(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
babble(n) การพูดพล่อย,การพูดพล่าม,การพูดจ้อ,เสียงอึกทึก
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
bullfrog(n) อึ่งอ่าง
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
din(n) เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงเจี๊ยวจ๊าว
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
falter(vi) อ้ำๆ อึ้งๆ,พูดตะกุกตะกัก,พูดไม่คล่อง,เดินสะดุด
hiccough(n) การสะอึ
hiccup(n) การสะอึ
hubbub(n) เสียงจ้อกแจ้ก,เสียงขรม,เสียงระงม,เสียงอึกทึก
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
loud(adj) ดัง,กึกก้อง,จุ้นจ้าน,อึกทึก
maudlin(adj) ขี้สงสาร,ขี้แย,ชวนให้เศร้า,สะอึกสะอื้น
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
noise(n) เสียงรบกวน,เสียงอึกทึก,เสียงดัง
obstreperous(adj) ดัง,เอะอะ,โวยวาย,อึกทึกครึกโครม
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
racket(n) ความสนุกสนาน,เสียงดัง,เสียงอึกทึกครึกโครม
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
roar(n) เสียงคำราม,เสียงกึกก้อง,เสียงอึกทึกครึกโครม
smattering(n) ความรู้แค่หางอึ่ง,ความรู้งูๆปลาๆ
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด
uproar(n) เสียงอึกทึก,การเอะอะ,ความโกลาหล,ความสับสนวุ่นวาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hiccough; hiccup; singultusสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hiccup; hiccough; singultusสะอึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullfrogอึ่ง [TU Subject Heading]
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cack (sl.) อึ See also: อุจจาระ
crimp off a length (sl.) อึ See also: ถ่ายอุจจาระ
crimp one off (sl.) อึ See also: ถ่ายอุจจาระ
Douglas Hurd (sl.) อึ See also: อุจจาระ
dump (sl.) อึ See also: ถ่ายอุจจาระ
kak (sl.) อึ See also: อุจจาระ
log (sl.) อึ
pony and trap (sl.) อึ See also: อุจจาระ
Richard the Third (sl.) อึ See also: อุจจาระ
tomtit (sl.) อึ See also: ถ่ายอุจจาระ
caca (sl.) อึ (ใช้กับเด็กๆ) See also: อึ๊, ถ่ายอุจจาระ
doo-doo (sl.) อึ (ใช้กับเด็กๆ) See also: ถ่ายอุจจาระ
kaka (sl.) อึ (ใช้กับเด็กๆ) See also: ถ่ายอุจจาระ
poo (sl.) อึ (ใช้กับเด็กๆ) See also: ไปอึ, อึ๊, ถ่ายอุจจาระ
noisy (adj.) อึกทึก See also: เอะอะเอ็ดตะโร, เสียงดัง, เซ็งแซ่, เอะอะ, จ้อกแจ้กจอแจ Syn. clamorous Ops. calm, quiet
slam-bang (adj.) อึกทึก See also: ซึ่งส่งเสียงดัง
bustling (adj.) อึกทึกครึกโครม
rackety (adj.) อึกทึกครึกโครม See also: เอะอะโวยวาย Syn. rowdy
tumultuous (adj.) อึกทึกครึกโครม See also: โกลาหล
rip-roaring (adj.) อึกทึกครึกโครม (คำสแลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
This is going to be toughนี่คงจะลำบาก/อึด นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, all women shit. Women are full of shit.เฮ้ aII ผู้หญิง อึ ผู้หญิงที่ เต็มไป ด้วยความ อึ
God damn it, Matthew, can't you just shit quietly?พระเจ้า ด่า มัน , แมทธิว คุณไม่สามารถ เพียงแค่ อึ อย่าง เงียบ ๆ ?
He likes to shit and fuck in total privacy.เขา ชอบ จะ อึ และเพศสัมพันธ์ ใน ความเป็นส่วนตัวทั้งหมด
Aw shit, you can't finish any way.อ๊ะ อึ คุณ ไม่สามารถเสร็จ ทางใด ทางหนึ่ง
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ
Oh shit. Look what she's done to me!โอ้ อึ ดูสิ่งที่ เธอทำ กับฉัน
Put a lock on that "moron" shit. Why you take everything so seriously?ใส่ล็อคที่ว่า "คนโง่" อึ ทำไมคุณใช้ทุกอย่างอย่างจริงจัง?
Hey, listen, let's say you do survive the jungle and lack of water, whatever you find, snakes and animals and shit are out there, you won't make it out of camp.ฟังนะ เอาเป็นว่าคุณอยู่รอดได้ในป่าและขาดน้ำ จะเจออะไรข้างนอกนั่น งู สัตว์ อึ คุณจะไม่ได้อะไรข้างนอกแค้มป์
Man, would you turn that shit off?คนที่ คุณจะ เปิด อึ ที่ ออก
Well, shit. I didn't know you had a boyfriend.ดี อึ ฉัน ไม่ทราบว่าคุณ มีแฟน
What is this shit right here?เป็น อึ นี้คืออะไร ที่นี่ ?
Well shit, boys. You were right.ดี อึ เด็ก คุณ มีสิทธิ
Since you ain't got no boyfriend, well, shit, I figured that... this would be your man tonight.เนื่องจากคุณ ไม่ ได้ ไม่มี แฟน ดี อึ ฉัน คิด ว่า นี้จะเป็น คืนนี้ คนของคุณ
Stop that rubber band shit, homo.หยุด ที่ แถบยาง อึ ตุ๊ด
You clean that shit up.คุณทำความสะอาด อึ ที่ขึ้น
Andy, you get on back to the cabin. Clean her shit up.แอนดี้ คุณจะได้รับ กลับไป ใน ห้องโดยสาร ทำความสะอาด อึ ของเธอขึ้น
Just at least until this shit's over.เพียงแค่ อย่างน้อยก็จนกว่า กว่า อึ นี้
You kept that tape, you stupid piece of shit?คุณ เก็บ เทป ที่ คุณ ชิ้นส่วน ของ อึ โง่ ?
Matthew, this shit ain't funny, boy.แมทธิว อึ นี้ ไม่ได้เป็น ตลก เด็ก
You know, you gotta eat a lot of nasty shit out here to stay alive.คุณรู้ว่าคุณ ต้อง กินมาก อึ ที่น่า รังเกียจออกจากที่นี่ จะมีชีวิตอยู่
If she's flown the coop, who's cleaning up her baby's poop?นอนอาบแดด อย่างสบายใจ แล้วใครจะทำความสะอาด" อึ ลูกของเธอละ ?
Remember, wait till the shit--โปรดจำไว้ว่ารอจนกว่า ... อึ -
They're brilliant. Worthless.มันกำลังที่ยอดเยี่ยม ไร้ค่า อึ รวม
They're selling their dog shit CDOs, then they go to another bank and short the shit they just fucking sold!พวกเขากำลังขาย ซีดีโอs อึ สุนัขของพวกเขา แล้วพวกเขาก็ไปที่ธนาคารอื่น และระยะสั้นอึพวกเขาเพียงแค่ ขาย!
Shit, a strong wind'll put Sarah in the mood.อึ wind'll ที่แข็งแกร่ง ซาร่าห์ใส่ในอารมณ์
Shit, man, Wait a minute. We can't let her go.อึ คน รอสักครู่ เราไม่สามารถไห้ เธอ ไป
Shit. I'm empty. Walker!อึ ฉันว่างเปล่า วอล์คเกอร์!
The Turd. That was generous, mate.อึ ที่เป็นคนใจกว้างคู่
Shit. This is a joke to you.อึ นี้เป็นเรื่องตลกกับคุณ
Shit. They're coming back. Let's get out of here.อึ พวกเขากำลังกลับมา ให้ของได้รับออกจากที่นี่
Shit, man, like she cares.อึ มนุษย์ เช่นเดียวกับ ที่เธอ ใส่ใจ
Shit. Keep on wit' your little lesson, brother.อึ เก็บในปัญญา 'บทเรียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณพี่ชาย
Shit. Sir, we have Black Hawks coming in.อึ เซอร์เรามีเหยี่ยวดำเข้ามาใน
Shit, we've been looking for him, Sheriff.อึ เรา เคยมองหา เขา นายอำเภอ
Shit. Okay, yes. I have the file here.อึ เอาล่ะใช่ ผมมีไฟล์ที่นี่
Shit, did I ever call Steve back?อึ, ฉันไม่เคยเรียกสตีฟกลับ
Shit, how did you know to bet at that?อึ, วิธีการที่คุณร การเดิมพันที่ว่า
Shit, Heywood, you've had worse from shaving.อึ, เฮย์วู้ดคุณได้แย่ลงจากการโกนหนวด
Of all the fuckin' things she could fuckin' forget, she forgets my father's watch!อึ! ของทุกสิ่งที่เธอจะได้ fuckin 'fuckin ลืม เธอลืมดูพ่อของฉัน!
(clamoring)อึกทึกอลหม่านเสียงดังรุนแรง

อึ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: อึด English: to persevere

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อึ
Back to top