ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างแน่นอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างแน่นอน*, -อย่างแน่นอน-

อย่างแน่นอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างแน่นอน (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly Syn. อย่างแน่แท้
อย่างแน่นอน (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly Syn. อย่างแน่แท้
English-Thai: HOPE Dictionary
difinitelyadv. อย่างแน่นอน,เด็ดขาด. interj. แน่นอน,เด็ดขาด, Syn. surely
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น
god forbid!ไม่ได้อย่างแน่นอน,พระเจ้าไม่ยอม
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absolutely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
certainly (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย Syn. absolutely, definitely, surely
dead (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างแท้จริง, อย่างมาก, อย่างที่สุด, ทั้งหมด Syn. absolutely, completely, entirely, exactly, extremely, perfectly, utterly
decisively (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างแน่วแน่
definitely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง
doubtlessly (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่ Syn. certainly, definitely
far and away (idm.) อย่างแน่นอน See also: อย่างไม่ต้องสงสัย / ถาม
for sure (idm.) อย่างแน่นอน See also: อย่างไม่ต้องสงสัย
for sure (sl.) อย่างแน่นอน
in all probability (idm.) อย่างแน่นอน
jolly-well (sl.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจได้
natch (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างชัดเจน Syn. naturally
surely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจ, อย่างแน่วแน่ Syn. certainly, doubtlessly, definitely
well (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง
sure as hell (sl.) อย่างแน่นอนที่สุด See also: อย่างรับประกันได้
by no means (idm.) ไม่อย่างแน่นอน See also: ไม่มีทาง
cert (n.) สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (คำสแลง) Syn. certainty
nothing of the kind (idm.) ไม่อย่างแน่นอน See also: ไม่มีทาง, ไม่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, of course notไม่ อย่างแน่นอน
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I definitely won't lay a hand on youฉันจะไม่แตะต้องเธออย่างแน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your life, certainly the lives of everyone aboard, is the first priority, but you have to understand, there's a lot at stake here.ชีวิตคุณ ทุกคนที่อาศัยบนยาน อย่างแน่นอน เป็นสิทธิพิเศษอย่างแรกสุด
He murdered Emma, as surely as if he put a gun to her head.เขาฆ่าเอ็มม่า อย่างแน่นอน เหมือนกับเขาเอาปืนจ่อหัวของเธอ
I mean, certainly, you can always reach me on my cell.ผมหมายถึง อย่างแน่นอน พวกคุณโทรเข้ามือผมได้ตลอดเวลา
Absolutely. It should be me.- อย่างแน่นอน มันน่าจะเป็นผม
No, of course not. There's no way Nick was a witch hunter.ไม่ อย่างแน่นอน ไม่มีทางที่นิคจะเป็นนักล่าแม่มด
Yes, yes, absolutely.ใช่ๆ อย่างแน่นอน ฉัน...
Taken as a whole, the antemortem injuries... are consistent with domestic abuse.สรุปแล้วทั้งหมด เป็นการบาดเจ็บก่อนการตาย อย่างแน่นอน จากการถูกทำร้ายในครอบครัว ดร.ฮอดจิ้นเพิ่งจะกล่าวชม
It's absolutely maximum for E Sports because 27, 28, 29, 30 your reaction time is lowering and you can't click so much, you know, as the kids do.25, 26 ปี มันคงเป็นขีดจำกัดสำหรับการแข่ง E Sports อย่างแน่นอน เพราะว่าพออายุ 27, 28, 29, 30 การตอบสนองของคุณจะช้าลง
All you girls certainly seemed to think so.ทั้งหมดที่คุณสาว ๆ อย่างแน่นอน ดูเหมือนจะคิดอย่างนั้น
Absolutely. Law and order, I say.อย่างแน่นอน กฎหมายและ ระเบียบที่ฉันพูด
Hold on. Oh shit. Sorry, I thought I had this cued up.อย่างแน่นอน ขอโทษฉันคิดว่าผิดขั้นตอน สักครู่นะค่ะ
Of course, one who is proven guilty of such a crime must be made an example of.อย่างแน่นอน คนที่ถูกพิสูจน์แล้ว ว่ามีความผิด ในการประกอบอาชญากรรม จะต้องถูกลงโทษให้เป็นตัวอย่าง
Oh, definitely.อย่างแน่นอน คุณก็รู้ สิ่งเล็กๆที่เขาเห็น
Exactly. You could pay off your mortgage.อย่างแน่นอน คุณสามารถจ่ายปิด การจำนองของคุณ
Indeed. I have traveled through time and space to find you.อย่างแน่นอน ฉันท่องเที่ยวผ่านกาลเวลา และอวกาศเพื่อตามหาเธอ
Exactly. I owe you one.อย่างแน่นอน ฉันเป็นหนี้คุณหนึ่ง
That's actually a really good plan.อย่างแน่นอน ช่างเป็นแผนที่ดี
Of course, I-if I had a live subject...อย่างแน่นอน ถ้าผมมีตัวทดลองมีชีวิต...
Exactly. Everything going in, everything going out.อย่างแน่นอน ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในทุกอย่างที่จะออกไป
Absolutely.อย่างแน่นอน พวกเขากำลังอึ สมบูรณ์
Exactly. Supply and demand, my friend.อย่างแน่นอน อุปสงค์และ อุปทานเพื่อนของฉัน
Certainly.อย่างแน่นอน เฟเนท กล่าว เหล่านี้
Exactly. We needed a captain.อย่างแน่นอน เราจำเป็นต้องมีกัปตัน
Absolutely. We've got five hours.อย่างแน่นอน เรามีห้าชั่วโมง
Absolutely. Absolutely, we can do that.อย่างแน่นอน แน่นอนเรา สามารถทำเช่นนั้น
Absolutely. And she speaks.อย่างแน่นอน และเธอพูด
Totally! No, no, no.อย่างแน่นอน โอ้ ไม่นะ ไม่ ไม่
Absolutely. Give me America every time.อย่างแน่นอน ให้ฉันทุกครั้งที่อเมริกา
It's just that I have an abduction on at the moment and time's running out for my victim.อย่างแน่นอนครับ ติดขัดแค่ช่วงเวลานี้ผมมีคดีลักพาตัว เเละเวลาของเหยื่อผม มันเหลือน้อยเต็มที่แล้วครับ
You're absolutely alone.อย่างแน่นอนคุณจะโดดเดี่ยวคนเดียว
Certainly, Mr. Salvatore. You know, Damon hasn't fed me vervain in a while.อย่างแน่นอนคุณซัลวาทอร์ คุณรู้มั้ย เดม่อนไม่ได้เอาเวอร์วอน ให้ผมมาสักพักแล้ว
It actually makes me love you even more.อย่างแน่นอนที่ทำให้ฉัน รักคุณเสมอมา
Well, this is definitely Lower Wacker Drive.อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ
Is not on pot certainly not as far as I know.อย่างแน่นอนเท่าที่ฉันรู้
Not as far as you know?อย่างแน่นอนเท่าที่เธอรู้งั้นเหรอ
Commander Olivetti said that I was not to leave your side this time.อย่างแน่นอนแต่สามารถทุกที่.
My primary concern at the moment is the safety of the cardinals.อย่างแน่นอนแต่สามารถทุกที่. แรกของฉันกังวลได้ในขณะนี้ พระราชาคณะปลอดภัย.
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง
Certainly. Bye, Ti-Ti.{\cHFFFFFF}อย่างแน่นอน ลาก่อน Ti-Ti
Certainly loss of memory.สูญเสียที่สำคัญของ หน่วยความจำอย่างแน่นอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างแน่นอน
Back to top