ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างยุติธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างยุติธรรม*, -อย่างยุติธรรม-

อย่างยุติธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างยุติธรรม (adv.) fairly See also: justly, reasonably Syn. โดยยุติธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispassionately (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. equitably, justly
equitably (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. dispassionately, justly
fair (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเที่ยงธรรม, ถูกต้องตามกฎ
fairly (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. equitably, dispassionately, justly
honestly (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม Syn. fairly, impartially, justly Ops. dishonestly
impartially (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค Syn. equally, fair Ops. unequally, unfair
objectively (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างไม่ลำเอียง, อย่างไม่อคติ Syn. impartially Ops. partially
rightfully (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างถูกต้อง
do justice to (phrv.) ปฏิบัติกับ...อย่างยุติธรรม See also: ยุติธรรมกับ
give-and-take (n.) การให้และรับอย่างยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้และรับอย่างสมยอมทั้งสองฝ่าย Syn. compromise, balance
play fair (idm.) เล่นอย่างยุติธรรม See also: ทำตามกติกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's taken time, but it needed to be done fairly.มันใช้เวลา แต่ต้องทำอย่างยุติธรรม
Fight me felly! Why? Why should he?มาสู้กันอย่างยุติธรรมสิ !
How about from now on, you call a fair game? How's that sound?ต่อไปแกจะตัดสินอย่างยุติธรรมได้รึยัง
But as we live who can guarantee anthing in life is going to be fair?แต่พวกเรายังต้องอยู่ต่อไป หลายอย่างในชีวิตใครจะรับรองได้ว่า จะเป็นไปอย่างยุติธรรม
Ji-hwan, I want to compete fair and square.จีฮวาน ชั้นอยากจะสู้กับนายอย่างยุติธรรม
Holding a club is cheap, and you want to play it fair?การยึดชมรมมันไม่ดี และคุณต้องการเล่นอย่างยุติธรรม?
If it's a fair fight, well, sure.ถ้าสู้กันอย่างยุติธรรมละก็ ได้เลย
Deserving a fair trial.ควรได้รับการไต่สวนอย่างยุติธรรม
Master Yoda must be given a fair fight.ท่านโยดาต้องได้สู้อย่างยุติธรรม
Your agent also promised me Yoda would get a fair fight.เจ้าก็เคยรับรองว่าจะสู้กันอย่างยุติธรรมกับโยดา
Let's just have fair play.เรามาเล่นกันอย่างยุติธรรมเถอะ
Was going to be a legit business transaction, okay?นี่เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรม ตกลงมั๊ย ?
I called christmas fair and square,ฉันจองวันคริสต์มาส อย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาแล้วนะ
And rightfully be restored to mine.จะเป็นของฉันในที่สุด อย่างยุติธรรม
It seems pretending to be somebody else is the only way to get people to be honest with me.นี่เป็นวิธีเดียวที่คนอื่น จะปฏิบัติกับข้าอย่างยุติธรรม
Tornado will be in the ring with the Chinese challenger fair contestทวิสเตอร์จะสู้อย่างยุติธรรมกับนักสู้ท้าชิงชาวจีน
Mr Rawson wants to lease my land, but only, I suspect, because he's helping himself to its coal from his side.คุณรอว์สันต้องการที่ดินส่วนของฉัน เพียงแต่ว่าฉันสงสัยบางย่าง ว่าเขาจะอาจไม่แบ่งส่วนให้อย่างยุติธรรม
In fairness, we weren't making much headway without him.พูดอย่างยุติธรรมนะครับ ตอนไม่มีเขา เราไม่รู้ทางไปกันเลย
All right, and let's face it-- you leaving home, your ma moving, well, you've had your fair share.โอเคนะ เราต้องเผชิญหน้ากับมัน ลูกต้องออกจากบ้านนั้น แม่เค้ากำลังย้ายกลับมา ลูกได้รับการแบ่งปันอย่างยุติธรรมนะ
I believe it to be fair and I'll stand by it.ข้าเชื่อว่ามันจะเป็นไปอย่างยุติธรรม และข้าจะยืนหยัด
Do not fuss over Norons and Sorons, and treat each matter equally.อย่าไปเข้าข้างพวกโนรอน หรือ พวกโซรอน และปฎิบัติอย่างยุติธรรมในทุกเรื่อง
You were chosen fair and square.นายได้รับเลือก อย่างยุติธรรมแล้ว
'Cause there's three of you and one of me, so you're gonna you'd need about two more guys to make it a fair fight, you fricking loser.เพราะแกมีสาม ฉันมีหนึ่ง ดังนั้นแกต้องหามาเพิ่มอีกสองคน เพื่อจะได้สู้อย่างยุติธรรม ไอคนขี้แพ้เอ้ย ?
And, that freak of nature being on the field is fair?สิ่งประหลาดของธรรมชาติกำลัง ลงสนามแข่งอย่างยุติธรรมงั้นเหรอ
I mean, objectively?หมายถึงอย่างยุติธรรม
And you will use this evening as a platform to show that our separation is civil and fair, ensuring your father's confidence in your ongoing leadership of Grayson Global.และคุณจะใช้งานคืนนี้ เป็นเวทีปราศัย แสดงการหย่าขาด กับคนของเราอย่างยุติธรรม ยืนยันให้พ่อคุณเชื่อมั่นขึ้น
Brittany, I'm sorry, but I won fair and square. You can'tบริททานี่ย์ ฉันขอโทษ แต่ฉันชนะ อย่างยุติธรรมและซื่อตรง ซึ่งเธอไม่
Do you think there's any chance I'm gonna get a fair trial in this town?เธอคิดว่ายังพอมีโอกาส ที่ฉันจะได้รับการดำเนินคดี อย่างยุติธรรมในเมืองนี้ได้ไหม
And if you hadn't noticed, I now have a fairly impressive means by which I can motivate people.และถ้านายยังไม่รู้ล่ะก็ ฉัน ตอนนี้ มีวิธีการที่น่าประทับใจ อย่างยุติธรรม
I'm gonna offer him a fair fight.ผมจะให้โอกาสเขา สู้กันอย่างยุติธรรม
But I will play fair with you...แต่ผมจะเล่นอย่างยุติธรรมกับคุณ
Did she receive a fair trial?- นางถูกตรวจสอบอย่างยุติธรรมแล้วหรือยัง
I'm not fighting for justice if I don't serve justice to murderers in my ranks, no matter how highborn.ข้าจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้อย่างไร ถ้าข้าไม่ตัดสินคดีอย่างยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นฝีมือชนชั้นสูงแค่ไหน
That's not a fair fight, right?นั่นไม่ใช่การต่อสู้อย่างยุติธรรม ใช่ไหม?
"Thou died fair and well, brother huntsman killed.""ท่านตายอย่างยุติธรรมและสบาย พี่น้องนายพรานถูกสังหาร
Fair warning on this 1911 Honus Wagner baseball card.เคาะอย่างยุติธรรมใน การ์ดเบสบอล ฮอร์นัส วาร์คเนอร์ ปี 1911
To thank the gods for bringing the recent war to a just end,เพื่อเป็นการขอบคุณทวยเทพที่จบสงครามนี้อย่างยุติธรรม
That's prize money, and it's not Mike's unless he wins it fair and...นั่นคือเงินรางวัลและมันไม่ใช่ของไมค์ จนกว่าเขาจะชนะอย่างยุติธรรมและ...
The human won. Fairly.มนุษย์ชนะ อย่างยุติธรรม
Mr. Michima's novel was judged fairly, that's all.นิยายของคุณมิชิมะได้รับการตัดสิน อย่างยุติธรรมแค่นั้นเองครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างยุติธรรม
Back to top