ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อธรรม*, -อธรรม-

อธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อธรรม (adj.) iniquitous See also: sinful, ungodly, wicked Syn. เลว Ops. ธรรมะ
อธรรม (adj.) unfair Ops. ธรรมะ, ความเป็นธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
deism(ดี'อิสซึม) n. ความเชื่อในการมีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
metamorphose(เมททะมอร์'โฟซ) vt. เปลี่ยนรูปแบบหรือธรรมชาติของ
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์
salt lickn. สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน,ก้อนเกลือสำหรับปศุสัตว์ไปเลียกิน
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร,ศักดิ์สิทธิ์,ประหลาด,มหัศจรรย์,เกินปกติ,คาดไม่ถึง,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ,การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
talmud(ทาล'มุด,แทล'มุด) n. คัมภีร์หรือธรรมนูญโบราณของยิว, See also: Talmudic adj. Talmudical adj. Talmudism n.
transcend(แทรสเซนดฺ') vt.,vi. อยู่เหนือ,อยู่เลย,อยู่นอกเหนือ,ทำได้ดีกว่า,ชนะ,มีชัย,อยู่เหนือธรรมชาติ., See also: transcendingly adv.
transcendent(แทรนเซน'เดินทฺ) adj. อยู่เหนือ,อยู่นอกเหนือ,อยู่เลย,เหลือล้น,เหลือเกิน,มีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,มีชัย,เหนือธรรมชาติ,เหนือโลก,เหนือจักรวาล. n. สิ่งยอดเยี่ยม,บุคคลยอดเยี่ยม,อัจฉริยบุคคล., See also: trancendence,transcendency n.
unearthly(อันเอิร์ธ'ลี) adj. ไม่ใช่ของโลกมนุษย์,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เหนือธรรมชาติ,ประหลาดพิกล., See also: unearthliness n., Syn. stellar
vernacular(เวอแนค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับภาษาพื้นเมือง,เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น,ใช้ภาษาธรรมดา ๆ ที่ใช้กันประจำวัน,เกี่ยวกับชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช. n. การพูดภาษาพื้นเมือง,ภาษาพื้นเมือง,ภาษาท้องถิ่น,ภาษาที่ใช้กันประจำวัน,ชื่อธรรมดาหรือชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช
English-Thai: Nontri Dictionary
supernatural(adj) มหัศจรรย์,เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supernaturalเหนือธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opal โอปอ แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supernaturalสิ่งเหนือธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
metamorphose into (phrv.) เปลี่ยน (รูปร่างหรือธรรมชาติของบางสิ่ง) ไปเป็น Syn. change into
numinous (adj.) ซึ่งเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระเจ้า (คำทางการ) Syn. mysterious
occult science (n.) การศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติ See also: การใช้เวทมนตร์คาถา, การศึกษาเรื่องเร้นลับ
paranormal (adj.) เหนือธรรมชาติ Syn. unnatural Ops. natural
salt lick (n.) สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน See also: ก้อนเกลือสำหรับสัตว์ออกไปเลียกิน
supernatural (adj.) เหนือธรรมชาติ Syn. paranormal, unnatural Ops. natural
supernatural (n.) สิ่งที่เหนือธรรมชาติ See also: ปรากฏการณ์หรืออำนาจที่เหนือธรรมชาติ
visitant (n.) สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี วิญญาณ Syn. spirit
zombie (n.) อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
zombie (n.) เทพเจ้างูในแอฟริกาตะวันตกและหมู่เกาะแถบอินเดียตะวันตก, อำนาจเหนือธรรมชาติที่ทำให้ศพกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Evil never triumphs, Hourglass.อธรรมไม่เคย ชนะ นาฬิกาทราย
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
They expect it, don't they.เด็กที่น่ารักและคือธรรมชาติ
You know what I mean, success.ความสำเร็จ เพียงเพื่อธรรมชาติและ ยังคงเดิม
You can't say fairer than that.คุณไม่สามารถพูดคือธรรมกว่า ปล้นรถไฟวิธีการที่ว่าจะไปไหม
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์
You haven't given us details about the size of the Professor's penis or the nature, the consistency of his emisssionที่คุณไม่ให้เราแจ้งรายละเอียด about the ขนาดของ penis ของศาสตราจารย์... ...หรือธรรมชาติ, consistency of emisssion ของเขา
And this is a special book.นี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดานะ
After his transcendental awakening, his body was subjected to every test known to science.หลังจากการตื่นของพลังเหนือธรรมชาติ ร่างกายของเขาเป็นตัวอย่าง ทุกการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
If you'd been an ordinary, average father, like the other guys' dads, you'd have understood that.ถ้า.. พ่อจะเป็นพ่อธรรมดา, เหมือนพ่อทั่วๆไป, เหมือนพ่อของคนอื่น, พ่อคงเข้าใจเรื่องนั้น.
It's a small book about a little boy...มันเป็นหนังสือธรรมดา ๆ ที่เขียนถึง เด็กตัวเล็ก ...
And you're boring, and you're totally ordinary, and you know it.เธอน่าเบื่อ และเธอธรรมดาที่สุด เธอรู้อยู่แก่ใจ
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม
The more Einstein studied the universe, the more he believed in a higher power.ยิ่งไอน์สไตน์ศึกษาเรื่องจักรวาลมากขึ้นเท่าไหร่ เขายิ่งเชื่อในเรื่องพลังเหนือธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น
Well, if there is a higher power why can't he get you a new sweater?งั้น ถ้ามีพลังงานเหนือธรรมชาติ ทำไมเขาถึงไม่หาเสื้อคลุมตัวใหม่ให้เธอล่ะ
In normal times, evil would be fought by good.ยามปกติ อธรรมมักถูกสยบด้วยธรรมะ
But in times like these... well, it should be fought by another kind of evil.ทว่านาทีวิกฤตอย่างนี้ คงต้อง... สยบอธรรม ด้วยอธรรมประมาณกัน
We represent the workers in all magical industries - both evil and benign.เรามาในนาม ตัวแทน สวัสดิการ พนักงาน ในอุตสาหกรรม เวทมนต์ -ทั้ง ธรรมะ และ อธรรม
Are you a good witch or a bad witch?คุณเป็นแม่มดฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรมกันแน่
Those who live there are said to have supernatural powers.คนที่อยู่ที่นั่นต่างพูดว่า มันมีพลังที่เหนือธรรมชาติ
The good cannot coexist with the bad. You can't escape your destiny.ธรรมะยังสู้อธรรมไม่ได้ ถ้าข้าไม่ลงนรกแล้วใครจะลงล่ะ
Wow, that was great, psychic friend.สุดยอดเลย นายมีพลังเหนือธรรมชาติ
I must assume that unexplained... or even supernatural events have begun to occur.ฉันจะเข้าใจว่า มีสิ่งที่อธิบายไม่ได้... หรืออาจเป็นเหตุเหนือธรรมชาติ เริ่มเกิดขึ้น
That rock must be supernatural.หินนั่นมันเหนือธรรมชาติ
"the belief in a supernatural source of evil is not necessary."ความเชื่อในปีศาจ เหนือธรรมชาตินั้นไม่จำเป็น
(SNORTS) He pretends to have supernatural powers-มันหลอกว่ามีพลังเหนือธรรมชาติ...
Forgetting things is a girl's nature.ผู้หญิงขื้ลืมเป็นเรื่อธรรมดาอยู่แล้วนี่
Super strength? You bend time and space like Hiro!อำนาจเหนือธรรมชาติ บิดเบือนเวลาและอวกาศได้เหมือนฮิโร
Well, I'm sorry, but I think it's extraordinary, and I want to help.เอาละ ผมขอโทษ แต่ผมคิดว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ และผมต้องการช่วย
No way, superpowersไม่จริงนะ พลังเหนือธรรมชาติรึ?
And you think that this is a case?แล้วนายคิดว่านี่เป็นปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติเนี่ยนะ?
A virus which strips them of their powers and leads to their eventual death.ไวรัสที่จะกัดกินพวกเขาจากพลังเหนือธรรมชาติ และดึงพวกเขาไปสู่ความตาย
A plague which targets only these unique individuals.ซึ่งจะเป็นเฉพาะผู้มีพลังเหนือธรรมชาติ
We have video proof of voting, - which is the supernatural.เรามีหลักฐานพิสูจน์นะ ว่านี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ
He'll get caught 100%, unless there's a phenomenon.เขาต้องถูกจับได้ 100% นอกจากจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น
No, it's not just some necklace guy, alright, he gave it me himself.ไม่ นั่นไม่ใช่สร้อยคอธรรมดานะ เขาให้ฉันด้วยมือของเขาเองเลย
Not paranormal and bullshit magicians.ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ และมายากล กระจอก ๆ
The Endeavor's coming up hard to starboard, and I think it's time we embrace that oldest and noblest of pirate traditions.และข้าคิดว่า ถึงเวลาที่ต้องใช้ธรรมเนียมเก่าแก่ของโจรสลัดแล้วล่ะ ข้าไม่ยึดถือธรรมเนียมอะไรทั้งนั้น
I don't know whether it's man-made or natural, but I do know that it's definitely not supernatural or biblical, and, no offense, Mrs. Carmody, but the only way we're going to help ourselvesผมไม่รู้ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีใครทำให้มันเป็นแบบนี้ แต่ผมแน่ใจว่า มันไม่ใช้พลังเหนือธรรมชาติ หรือว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ ไม่ว่าอะไรหน่อยเหรอคุณคาร์โมดี้
(DOORBELL RINGING)หรือธรรมชาติ,หรือพระเจ้า

อธรรม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อธรรม
Back to top