ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนักแน่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนักแน่น*, -หนักแน่น-

หนักแน่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนักแน่น (v.) be firm See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding
หนักแน่น (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ Ops. ไม่แน่นอน
English-Thai: HOPE Dictionary
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
limp(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขาเป๋,กระทำอย่างอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อนกำลัง,ไร้พลัง,ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
pat(แพท) vt.,n. ตบเบา ๆ ก้อนเล็ก ๆ adj.,adv. ตรงประเด็น,ตรงจุด,พร้อมแล้ว,หนักแน่น,ไม่เปลี่ยนแปลง
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish,lethargic
steady(สเทด'ดี) adj.,vt.,vi.,adv. (ทำให้,กลายเป็น) มั่นคง,แน่นอน,สม่ำเสมอ,เป็นนิสัย,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ไม่ลดละ,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว -Phr. (go steady ไปนัดกับเพศตรงข้ามคนใดคนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ) ., See also: steadier n. steadily adv. steadiness n
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
sturdy(สเทอ'ดี) adj. แข็งแรง,แข็งแกร่ง,มั่นคง,ทนทาน,เหนียว,ถาวร,หนักแน่น,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,งอกงาม., See also: sturdily adv. sturdiness n., Syn. robust,stalwart,stout
unfaltering(อันฟอล'เทอริง) adj. หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว,ยึดมั่น,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ลังเล, Syn. certain,unalterable
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim,feeble
English-Thai: Nontri Dictionary
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น
emphatic(adj) ซึ่งย้ำ,ซึ่งเน้น,สำคัญ,หนักแน่น,เด่นชัด
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
steady(adj) แน่วแน่,มั่นคง,สม่ำเสมอ,คงที่,หนักแน่น,เด็ดเดี่ยว
sturdy(adj) มั่นคง,แข็งแรง,หนักแน่น,แข็งแกร่ง,เหนียว
unfaltering(adj) มั่นคง,หนักแน่น,แน่วแน่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
firm (adj.) หนักแน่น See also: แน่น, ไม่สั่น Syn. steady Ops. loose
forceful (adj.) หนักแน่น See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน Syn. assertive Ops. submissive
self-composed (adj.) หนักแน่น See also: ไม่หวั่นไหว, สุขุม Syn. calm, self-composure
self-composure (adj.) หนักแน่น See also: ไม่หวั่นไหว, สุขุม Syn. calm
unfaltering (adj.) หนักแน่น See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unflagging, enduring, unflinching, unhesitating
unhesitating (adj.) หนักแน่น See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unflagging, enduring, unflinching
backbeat (n.) จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
firmly (adv.) อย่างหนักแน่น See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น
forcefully (adv.) อย่างหนักแน่น See also: อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน
hard rock (n.) ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
lay down (phrv.) ประกาศอย่างชัดเจนหรือหนักแน่น
unflappability (n.) ความหนักแน่น Syn. composure, equanimity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of his later mature works, this Piano Sonata, No. 3... was among his richest, densest and most grandiose.เปียโนโซนาต้า หมายเลข 3 เป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดของโชแปง... เป็นหนึ่งในเพลงที่หลากหลาย หนักแน่น แลัยิ่งใหญ่ที่สุด
Just do it gently. Firmly, but...เอาเป็นว่าทำให้นุ่มนวล หนักแน่น แต่..
Something simple... and solid and true.บางอย่าง ที่เรียบง่าย... หนักแน่น และเที่ยงแท้
Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yangหนักแน่นดั่งขุนเบา บางเบาเหมือนปุยนุ่น
An american grip, eh?หนักแน่นแบบอเมริกันสินะ!
He will raise a force that will change the very course of the world.หนักแน่นไว้ โฮล์มส์ มองให้กว้าง
Now, it's your turn. Oh, I absolutely insist!ตอนนี้ตาคุณแล้วค่ะ โอฉันขอยืนยันอย่างหนักแน่น
The more preparation work I can do, the stronger our case will be when we take it to the administration.ยิ่งผมเตรียมการได้มากเท่าไหร่ เรื่องของเราก็ยิ่งหนักแน่นขึ้น เมื่อคุยกับทางธุรการ
Be strong yet supple.จงหนักแน่นแต่ยืดหยุ่น
In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:ซึ่งอยู่ไกลถึงอาฟริกาตะวันออก ประเด็นการถกเถียงกันในวันนี้... คือทฤษฎีที่กล้าหาญและหนักแน่น...
Peter, surely you understand that if Mrs Arness were to suspect any instability on your part...ปีเตอร์คุณเข้าใจดีแล้วว่า... ถ้าคุณนายอาร์เนสเกิดแคลงใจ ว่าคุณมีความไม่หนักแน่นมั่นคง
There is no instability in my home.เรื่องไม่หนักแน่นมั่นคงไม่มีในบ้านผม
And hopefully, if this works out, I'll be able to emphasise that quality even more.ผมหวังว่ารูปจะออกมาดี แล้วก็ดูหนักแน่นหน่อย
Always with the big words.พูดจาหนักแน่นเสมอเลยนะ
The Lord Marshal. Unsteady.จริงๆแล้ว ลอร์ดมาร์แชล เขาไม่หนักแน่น
Twelve Kicks of the Tam School! Superb attack and defense!บาทาพายุหนักแน่นรุนแรงสมคำร่ำลือ
You accent the backbeatเราเน้นที่จังหวะที่หนักแน่น
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม...
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
Try, peso, try.พยายาม หนักแน่นหน่อย พยายาม
I need to know if she could possibly have any hard evidence which could leave this company exposed.ฉันต้องการรู้ว่าเธอ มีหลักฐานอะไรที่หนักแน่น ที่จะเปิดโปงองค์กรนี้ ได้หรือไม่
I was thinking you'd ask her nicely, - But fielder's choice.ฉันคิดว่านายควรบอกเธอ อย่างสุภาพแต่หนักแน่น
As long you keep saying it strongly,you won't die.ก็ได้ ถ้าคุณพยายามพูดให้มันหนักแน่นแข้าไว้ คุณจะไม่ตายหรอก
You just gotta believe in yourself.เธอต้องเชื่อมั่นในตัวเอง หนักแน่นเข้าไว้
Things are getting worse and worse for Real Madrid, and if this goes in, three-nil and echoes of that Barcelona defeat last season.ถ้าลูกนี้เข้า รีลมาดริดอาการหนักแน่นอน ถ้าเป็น 3 ประตู ต่อ 0 สกอร์ก็จะเท่ากับที่แพ้ให้กับบาร์เซโลน่าเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
I think we should hold fare up for 3.ผมว่าถ้าเราหนักแน่นอาจได้...
"slowly, steadily..."ช้าๆ, อย่างหนักแน่น...
Yeah. Okay. That was convincing.เหรอ ฟังดูหนักแน่นดีเนอะ
Dead vic with a gnawed-on neck, body drained of blood, and their witness swears up and down that it was a vampire.เหยื่อมีรอยกัดที่คอ ร่างกายถูกสูบเลือด แถมพยานที่ยืนยันหนักแน่น ว่าเจอแวมไพร์
It'd give you time to build a solid case.มันจะให้เวลาคุณหาหลักฐานหนักแน่นได้
Of ethics you've got.จรรยาบรรณหนักแน่นที่คุณมี
Young, a rocky start.ดีแล้ว มิตเตอร์ยัง เป็นการเริ่มที่หนักแน่น
You willing to bet your top rocker on that, prospect?นายยินดีจะพนัน คำหนักแน่นของนายได้ไหม ไอ้เด็กฝึกงาน
Although strictly speaking, I suppose my third wife was my teaching assistant, but she was really more of my employee than my student.แม้ว่าจะพูดอย่างหนักแน่น แต่ภรรยาคนที่สามเป็นผู้ช่วยสอนของผม
Bailey is blunt and direct and doesn't over teach, and Sloan..เบลีย์หนักแน่น ตรงไปตรงมา และสโลน...
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า...
I'm sorry to bring you out in this weather, Detective, but the boy has been quite insistent;ผมขอโทษที่ต้องให้ออกมา ตอนอากาศแบบนี้นะครับ คุณนักสืบ แต่เด็กนั่นยืนยันหนักแน่นมาก
Swing soft, cut harder, at the same time.กวาดแกว่งให้อ่อนไหว ฟันให้หนักแน่น ไปพร้อมๆกัน
I hear a lot of conviction.น้ำเสียงไม่หนักแน่นเลยนะ
Wow, you almost sounded serious that time.ว้าว, คราวนี้เกือบหนักแน่นใช่ได้แล้วล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนักแน่น
Back to top