ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สูบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สูบ*, -สูบ-

สูบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูบ (v.) suck See also: draw into, pump Syn. ดูด
สูบ (v.) smoke See also: take smoke into Syn. ดูด
สูบ (v.) pump See also: drain Syn. ดูด, สูด
สูบฉีด (v.) pump See also: draw, siphon
สูบน้ำ (v.) pump Syn. ดูดน้ำ
สูบบุหรี่ (v.) smoke See also: inhale, suck Syn. ดูดบุหรี่
สูบฝิ่น (v.) smoke opium
สูบฝิ่น (v.) hit the pipe See also: smoke opium
สูบยา (v.) smoke Syn. สูบบุหรี่, ดูดยา
สูบลม (v.) pump the air into See also: inflate
สูบเลือด (v.) suck blood Syn. ดูดเลือด
English-Thai: HOPE Dictionary
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
burley(เบอ'ลี) n. ยาสูบอเมริกัน
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
cud(คัด) n. ส่วนของอาหารจากกระเพาะที่สัตว์เคี้ยวเอื้องสำรอกออกมาเคี้ยวอีก,เส้นยาสูบที่ใช้เคี้ยว -Id. (chew the cud ครุ่นคิด)
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindric(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
gasket(แกส'คิท) n. ปะเก็น,วงแหวนอัดลูกสูบให้แน่น,เชือกผูกใบเรือ,เชือกม้วนใบเรือ
hooka(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
hookah(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
imbibe(อิมไบบฺ') vt. ดื่ม,ดูดซึม,สูบเข้า, See also: imbiber n. imbibition n., Syn. drink
indian pipeพืชไร้ใบจำพวก Monotrooa unifora มีดอกไม้คล้ายกล้องสูบซิการ์หรือยา
inflator(อินเฟล'เทอะ) n. ที่สูบลม
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
keef(คีเอฟ') n. ใบกัญชาชนิดหนึ่งที่ใช้สูบ
lift pumpn. เครื่องปั๊มน้ำ,เครื่องสูบน้ำขึ้น
nicotine(นิค'โคทิน) n. แอลกอฮอล์เหลวมีพิษที่พบในยาสูบ;, See also: nicotinic adj.
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
peace pipen. กล้องยาสูบของอินเดียนแดง
pigtail(พิก'เทล) n. หางเปีย,หางหมู,ยาสูบที่เป็นม้วนเกลียว
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
piston(พิส'เทิน) n. ลูกสูบ
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
priming(ไพร'มิง) n. ดินระเบิด,วัตถุระเบิด,ความรุ่งโรจน์,เครื่องส่งหรือสูบฉีดน้ำมัน,ชั้นแรก,ชั้นรองพื้น
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
pump(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,การสูบ,การชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,สูบน้ำ,อัดออกซิเจนเข้าในปอด,ซักไซ้ไล่เลียง,สอบถาม,ล้วงเอาความลับ., See also: pumper n., Syn. interrogate,probe
radial(เร'เดียล) adj. แผ่ออกจากศูนย์กลาง,แผ่รัศมี,เกี่ยวกับรัศมี,เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนนอก,เกี่ยวกับลูกสูบที่เคลื่อนเข้าออกจากจุดกลางหรือเพลา, See also: radially adv. radiality n.
rod(รอด) n. ไม้,ท่อนไม้,แขนงไม้,ท่อนกลมยาว,คันเบ็ด,ไม้วัด,จุลินทรีย์รูปท่อนกลมยาว,ไม้เรียว,คทา,ก้านลูกสูบเครื่องยนต์,การทำโทษ,วินัย,อำนาจกดขี่, Syn. pole,stick,bar
seed leaf = cotyledon(ดู) ,ใบยาสูบที่กว้างชนิดหนึ่งที่ใช้ทำบุหรี่ซิการ์
slide(สไลดฺ) {slid,slid/slidden,sliding,slides} vi.,vt. (ทำให้) ลื่น,ไถล,เลื่อนไถล,ร่อน,ล่อง,ค่อย ๆ ผ่านไป,ถลำลึก n. การลื่นไถล,การล่อง,การค่อย ๆ ผ่านไป,ผิวหน้าลื่น,สิ่งที่ลื่นไหล,รางเลื่อน,สิ่งที่พังลงมา,ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา,ทางลื่นไหล,ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
English-Thai: Nontri Dictionary
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ
hose(n) ถุงเท้ายาว,กางเกงขายาว,ท่อสูบน้ำ
imbibe(vt,vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม
inject(vt) ฉีด,พ่น,เป่า,สูบ,สอด,ล่วงล้ำ
leaf(n) ใบไม้,กลีบดอกไม้,แผ่นกระดาษ,บานประตู,ยาสูบ
nose(n) จมูก,งวงช้าง,หัวสูบ,หัวเรือ
nozzle(n) หัวสูบ,พวย,หัวฉีด,ปลายท่อ
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
piston(n) ลูกสูบ
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
pump(n) เครื่องสูบน้ำ,เครื่องสูบลม,การสูบ,โรงสูบ
smoke(n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่
smoker(n) คนสูบบุหรี่,ห้องสูบบุหรี่,ที่สูบบุหรี่
tobacco(n) ยาสูบ,ยาเส้น,ใบยา,บุหรี่
tobacconist(n) พ่อค้ายาสูบ,คนขายบุหรี่
valve(n) ลิ้นหัวใจ,ลิ้นลูกสูบ,หลอดสูญญากาศ
waterworks(n) การประปา,โรงสูบ,น้ำพุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tabacism; tabacosis๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bore outคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cigarette taxภาษียาสูบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
con-rod; connecting rodก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gudgeon pinสลักลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liner๑. ปลอกสูบ ๒. กาบรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
little-end; rod small end; small-endปลายเล็กก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misfireการจุดระเบิดไม่ครบสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
miss; misfire๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
monobloc; en-bloc; in-block; mono-blockเสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
OHC engine; overhead-camshaft engineเครื่องยนต์โอเอชวี, เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pistonลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston ringแหวนลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump๑. สูบ๒. เครื่องสูบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pump outการสูบไล่ (สารทำความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rod bearing; connecting-rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splayed crankpinsสลักข้อเหวี่ยงแยกส่วนก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wind driven pumpเครื่องสูบขับด้วยลม, ปั๊มขับด้วยลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wrist pin; gudgeon pin; piston pinสลักลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aspirateสูบ, ดูด [การแพทย์]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diastolic pressureความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว หลังจากที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าน้อยกว่าความดันเลือดระยะหัวใจบีบตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Air-lift pumpAir-lift pump, เครื่องสูบน้ำแบบลมดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Metering pumpsปั๊มสูบจ่ายแบบมีชุดควบคุม [TU Subject Heading]
Misfireการจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน]
pistonลูกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่อยู่ภายในกระบอกสูบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pump เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบ สูบ [สิ่งแวดล้อม]
radial flow pumpradial flow pump, เครื่องสูบน้ำแบบไหลวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Smokingการสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Stroke volumeปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้ง [TU Subject Heading]
systolic pressureความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัว, ความดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tobaccoยาสูบ [TU Subject Heading]
underground waterน้ำใต้ดิน, น้ำที่อยู่ในช่องว่างในเนื้อหินหรือในชั้นดิน  ซึ่งสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tap off (phrv.) สูบ (ของเหลว)
pump out (phrv.) สูบ (อากาศหรือของเหลว) ออก
pump up (phrv.) สูบขึ้น
puff (vi.) สูบบุหรี่ Syn. inhale, smoke
puff (vt.) สูบบุหรี่ Syn. inhale, smoke
smoke (vi.) สูบบุหรี่ See also: ดูดควัน, สูดควัน Syn. inhale, puff, suck
have a smoke (idm.) สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
chain-smoke (vt.) สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain-smoke (vi.) สูบบุหรี่มวนต่อมวน
draw at (phrv.) สูบผ่าน See also: ดูดผ่าน Syn. drag at, drag on
pump through (phrv.) สูบผ่าน
pipe (vi.) สูบยา
pipe away (phrv.) สูบออก (ของเหลว)
pump into (phrv.) สูบเข้า Syn. pump in
pump in (phrv.) สูบเข้า (อากาศ, ของเหลว) Syn. pump into
bellows (n.) เครื่องสูบลม
bowl (n.) ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา
cylinder (n.) กระบอกสูบ
gasket (n.) วงแหวนอัดลูกสูบ
gudgeon pin (n.) สลักลูกสูบหรือล้อรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
How many cigarette do you smoke a day?คุณสูบบุหรี่มากแค่ไหนต่อวัน?
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
He doesn't allow smoking in the officeเขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
Smoking is not allowed in this buildingตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Four-point-three liter, 30 horsepower, six-cylinder engine, with Stromberg downdraft carburetor.4.3 ลิตร, แรงม้า 30 , เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมด้วยสตอมเบอร์ก ดาว์นดราฟท์ คาร์บูเรเตอร์.
350 horsepower, 4 wheel drive.350 แรงม้า เครื่องยนต์ 6 สูบ ทวินเทอร์โบ
400 cubic inches with a Rochester 4-barrel and 360 horsepower.ขนาด 400 นิ้ว เครื่อง 4 สูบ 360 แรงม้า
I know this car has a V-8 engine, and yet I am two journals deep, and I have absolutely no memory of who the hell I am.ฉันรู้ว่าเครื่องยนต์รถคันนี้ 8 สูบ และฉันยังรู้จักสองวารสารนี่เป็นอย่างดี และฉันไม่มีความทรงจำบ้าอะไรเลย
Breathe the smoke into your tiny little lungs.สูบควันเข้าไปในปอดเล็กๆ ของแก
They smoke like chimneys.สูบจัดกันอย่างกับปล่องควันเลย.
Enjoy the cigars.สูบซิการ์ให้มีความสุขนะ
You can't smoke anywhere anymoreสูบที่ไหนก็ไม่ได้แล้ว
Pumping the shit out of my lungs.สูบน้ำอึออกมาจากปอดของฉัน
It'd be easier to drain this lake, than close it.สูบนํ้าออกจากสระคงง่ายกว่า
Smoke a doobie, feel up a gal,สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าเคล้านารี
Smoking is against school policy. Students must not smoke.สูบบุหรี่ ผิกกฎโรงเรียนนะ นักเรียนยังสูบบุหรี่ไม่ได้
Smokes. Put me down for two.สูบบุหรี่ วางฉันลงสำหรับสอง
Smoking. How does a boy like that go so wrong?สูบบุหรี่ เด็กคนนั้นไปหลงผิดได้ยังไงกัน
Smoker, too. Menthols.สูบบุหรี่ด้วย กลิ่นเมนทอลส์
Smoking makes you look weak.สูบบุหรี่ทำให้คุณดูอ่อนแอ
Smoke pouring from the engine of that McLaren!สูบบุหรี่ที่ไหลจากเครื่องยนต์ที่แม็คลาเรน!
Smokes or coins?สูบบุหรี่หรือเหรียญ?
You know studies indicate that smoking can be hazardous to your health.สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Have a good smoke?สูบบุหรี่เป็นไงมั่ง ?
Smoking indoors, isn't there one of those... one of those law things?สูบบุหรี่ในนี้ไม่ได้ผิดกฏหรือไงกัน?
You're on your own, kid.สูบบุหรี่ในร.พ.ผิดกฎรัฐนะ
I just want you to be careful.สูบบุหรี่ในโรงเรียนจะถูกพักการเรียนโดยทันที
A little less smoking, a little more sweeping?สูบบุหรี่ให้มันน้อยๆหน่อย ทำความสะอาดต่ออีกหน่อยได้ไหม
Drained? What does that mean?สูบพลัง หมายความว่าไง
I am going to drain you of every ounce of energy that you have.สูบพลังของนายจนไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว
Go ahead and smoke!สูบมันให้เต็มที่เลย!
Smoking by minors is verboten.สูบวันละนิดจิตแจ่มใส
Make sure that you drain all their blood.สูบออกมา เอาเลือดมันออกมาให้หมด
Tucked in their pocket?สูบเงินจากกระเป๋าพวกเค้า?
A dark power dwells in there, such as I have never felt before.สูบเฒ่าโทบี้ไหม ช่วยให้หายฟุ้งซ่าน
Sucked 'em dry right in their own living room.สูบเลือดจนหมดตัว ทิ้งให้ตาย ในห้องนั่งเล่นของพวกเขาเอง
Feeding off one planet after another for energy.สูบเอาพลังงานดาวแต่ละดวง
Do coke off your nipples?สูบโค้กจากหัวนมเธออ่ะนะ?
Then one day,สูบโลกเราจนแห้ง แล้ววันนึง
OK, OK, what's next? There.สูบได้ตอนพักในห้องดื่มกาแฟ
Tobacco Road. Tobacco Road.ยาสูบแถว ยาสูบแถว รับซิการ์ ของคุณ
Get your cigars, cigarettes and chewing' tobacco.บุหรี่และเคี้ยวยาสูบ
Come in and smoke your heads off.มาและสูบบุหรี่หัวของคุณออก
It sure is! Ah, you smoke like me grandmother!ah, คุณสูบบุหรี่เช่นฉันคุณยาย!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สูบ
Back to top