ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สังหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สังหาร*, -สังหาร-

สังหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังหาร (v.) kill See also: make die, murder, execute, dispatch Syn. ฆ่า, ประหาร, ทำลายล้าง
สังหาริมทรัพย์ (n.) movable properties See also: movables Ops. อสังหาริมทรัพย์
English-Thai: HOPE Dictionary
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
chattel(แชท'เทิล) n. สังหาริมทรัพย์,ทาส
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
chose(โชส) v.,n. กริยาช่อง 2 ของ choose,สิ่งของ,สังหาริมทรัพย์
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
decimatevt. ทำลายยับเยิน,สังหารยับเยิน,เลือกคนที่ 10, See also: decimation n. ดูdecimate decimator n ดูdecimate, Syn. destroy
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
homicidal(ฮอมมิไช'เดิล) adj. ฆ่าคน, สังหารคน,เกี่ยวกับบาปกรรม., Syn. killing,murderous
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
killer(คิล'เลอะ) n. ผู้ฆ่า,มือสังหาร,สิ่งสังหาร
movable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
moveable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
personalty(เพอ'ซะเนิลที) n. สังหาริมทรัพย์
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
realty(รี'เอิลที) n. ที่ดินโรงเรือน,หลักทรัพย์,อสังหาริมทรัพย, Syn. real property,real estate
sanguinary(แซงกวะแน'รี) adj. นองเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม,ชอบสังหาร,ดุร้าย,เต็มไปด้วยการสาปแช่ง., See also: sanguinarily adv. sanguinariness n., Syn. bloodthirsty,bloodstained,bloody
scupper(สคัพ'เพอะ) n. ช่องระบายน้ำข้างเรือ,ช่องน้ำไหล,ร้องน้ำ,ทางระบายน้ำ vt. โจมตีโดยไม่รู้ตัว,จู่โจม,จู่โจมเข้าสังหาร,ทำให้อันตราย,ทำให้จมลงใต้
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage,massacre
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder,slaughter
tenement(เทน'นะเมินทฺ) n. บ้านอยู่อาศัย,ส่วนของบ้านที่ให้เช่าอยู่อาศัย,อสังหาริมทรัพย์, See also: tenemental, tenementary adj. tenemented adj., Syn. swelling house
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
burke(vt) ทำลาย,ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
carnage(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การฆาตกรรมหมู่
chattel(n) สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์สิน
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
killer(n) ฆาตกร,มือสังหาร
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า
realty(n) อสังหาริมทรัพย์,หลักทรัพย์
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
slay(vt) สังหาร,ฆ่า,ฆ่าฟัน
tenement(n) บ้านเช่า,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
movable of valueสังหาริมทรัพย์มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personaltyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ดู personal property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charge on immovable propertyภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eminent domainอำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expropriationการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [ดู condemnation ๕ ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immovable property; immovablesสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlordผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaseการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realtyสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slayฆ่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancyการเช่าอสังหาริมทรัพย์, การถือครองอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Eminent domainการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Expropriationการเวนคืน (อสังหาริมทรัพย์) [เศรษฐศาสตร์]
Landlord and tenantผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Mine Ban Conventionอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล [การทูต]
Timesharing (Real estate)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์) [TU Subject Heading]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Zoning โบราณสถาน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mow (vi.) สังหารหมู่ See also: ตายเป็นเบือ
slaughter (vt.) สังหารหมู่ See also: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร Syn. annihilate, massacre
personal effects (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์ส่วนตัว Syn. belongings, personal estate
personal estate (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์ส่วนตัว Syn. belongings
personal property (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์สินส่วนตัว
personalty (n.) สังหาริมทรัพย์ See also: ทรัพย์สินส่วนตัว Syn. personal property
assassinate (vt.) ลอบสังหาร See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด Syn. kill, murder
assassination (n.) การลอบสังหาร See also: การลอบฆ่า Syn. killing, shooting
freehold (n.) การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์
freehold (n.) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น
hecatomb (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ Syn. immolation
immolation (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ
land (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดิน Syn. real estate
lands (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. real property
pogrom (n.) การสังหารหมู่ (โดยเฉพาะการสังหารพวกยิว)
real estate (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. lands, real property
real property (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. lands
realty (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. estate, property, real estate
shooting (n.) การลอบสังหาร See also: การลอบฆ่า Syn. killing
tenement (n.) อสังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Darby will plead guilty to murder.Darby จะ รับผิด \ สังหาร ไม่
Look, if you're so worried about Bauer, you never should have given the order to kill Renee Walker.ฟังน่ะ หากท่านรู้สึกเป็นห่วง เรื่องบาวเออร์แล้วละก็ ท่านไม่ควรเลย ไปออกคำสั่ง สังหาร เรเน่ วอลเกอร์
Your plan is to assassinate my successor, create a coup in the labor party, and return me to my seat of power in 6 months.คุณวางแผน ที่จะ สังหาร ผู้สืบทอดอำนาจของผม และสร้าง กลุ่มใน พรรคแรงงาน ใหม่ และให้ผม กลับสู่อำนาจ ภายใน 6 เดือน
When terrorists killed thousands of innocents, they were condemned to die.พวกผู้ก่อการร้าย สังหาร คนบริสุทธิ์ ไปนับพันคน พวกมันถูกตัดสินให้รับโทษประหาร
Fought, plotted, executed various forms of espionage.ต่อสู้ วางแผนรบ สังหาร จารกรรมในแบบต่างๆ
Murder of Ross McWhirter.สังหาร McWhirter Ross
Kill me and you're free.สังหารข้าได้ เจ้าก็เป็นอิสระ
Every day. I murdered people so I could be here with you.สังหารคนมากมายเพื่อกลับมาหาพี่
It would be bad luck to kill a man on your name day.สังหารคนในวันตั้งชื่อจะโชคร้ายนะ
He killed the great Khal Drogo in single combat.สังหารคาล โดรโก ในการดวลตัวต่อตัว
Killing cops and innocent bystanders-สังหารตำรวจและคนบริสุทธิ์ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย--
You murdered her.สังหารนาง ság harnag
You murdered her!สังหารนาง! ság harnag !
Kill the Sheriff King, and put me in his place.สังหารนายอำเภอ แล้วให้ข้าแทนที่เขา
I killed an eel, I buried its gutsสังหารปลาไหล ควักไส้เอาไปฝัง
Have killed hundreds of innocent people,สังหารผู้บริสุทธ์หลายร้อยคน
We can have them both killed.สังหารพวกมันทั้งคู่ก็ได้
What's the punishment for regicide?สังหารราชวงศ์นี่ ság harracvg ç`ni' ต้องโทษยังไงนะ t·og ţôşyág gânà
Killing a Galactic Senator, here on Coruscant?สังหารวุฒิสมาชิกสภากาแลกติก บนดาวคอรัสซัง
Killing you would just make him love you more, and the marriage and the kingdom would ultimately crumble, but if he were to die at an assassin's hand, he would die a martyr.สังหารเจ้ามีแต่ยิ่งทำให้เขา รักเจ้ามากขึ้น การแต่งงาน กลับเรื่องของอาณาจักร คงจะได้ล่มสลายในที่สุดเป็นแน่
The deaths of 5 phoenix officers had been caught.สังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นายได้ถูกจับแล้ว
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา
I heard he killed all the ravens.สังหารเรเวนจนเกลี้ยง
Slaughtered your guests after inviting them into your home.สังหารแขกเกลื่อหลังจากเชื้อเชิญพวกมัน ในบ้านของเจ้า
Killing and mutilating with no regard to the law or conscience.สังหารและทำร้ายคน โดยไม่แยแสกับกฎหมาย
Killed by a detonator implanted in her skull through the nasal cavity.สังหารโดยระเบิด ซึ่งถูกยัดเข้าไปในกระโหลก ทางโพรงจมูก
Such an offer only a madman would refuse.สังหารไพร่พลฝ่ายท่านไปมาก ขาข้าจึงยังปวดตะคริวอยู่เลย
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ
These pictures were taken moments before a mass killing.นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่
Killing by hand takes time.การสังหารด้วยมือ มันต้องใช้เวลา
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา
If they catch you speaking, they will dissect you, and they will kill you, in that order.ถ้ามันรู้คุณพูดได้ มันจะคว้านสมองคุณ และสังหารคุณ เพราะปากของคุณ
He was awaiting arraignment on charges relating to the slaying...การฟ้องร้องในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารของ
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น
After what they did at the massacre? It's only an eye for an eye.หลังจากที่เกิดเรื่องสังหารหมู่รึ นี่มันตาต่อตานะ
He'll arrive at the sea on the anniversary of the Massacre of Amritsar.เขาจะไปถึงทะเล ในวันครบรอบ สังหารหมู่ที่อมฤตสาร์
My father was killed in a camp.พ่อของฉันถูกสังหารในค่าย
You must know that Big Grandpa's five sworn brothers were all killed by Ouyang Feng.เจ้าควรรู้ไว้นะว่าพี่น้องทั้งห้าของท่านปู่เจ้าถูกอาวเอี๊ยงฮงสังหาร.
It goes all around the estate.มันไปทั่วอสังหาริมทรัพย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สังหาร
Back to top