ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สว่างไสว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สว่างไสว*, -สว่างไสว-

สว่างไสว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สว่างไสว (v.) lighten See also: be bright with light, illuminate Ops. มืดมิด, มืดครึ้ม
สว่างไสว (v.) lighten See also: be bright with light, illuminate Ops. มืดมิด, มืดครึ้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
fulgentadj. สุกสกาว,โชติช่วง,สว่างไสว.
fulgurantadj. โชติช่วง,สว่างไสว
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lurid(เลียว'ริด) adj. แดงฉาน,สว่างไสวอย่างน่ากลัว,น่าขนลุก,น่ากลัว,เสียวสยอง,ฉูดฉาดเกินไป, See also: luridness n. ดูlure, Syn. violent,terrible,awful
outshine(เอาทฺไชน') v. (ทำให้) วาวกว่า,แวววาวกว่า,สว่างไสวกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,เลิศกว่า., Syn. surpass
sheen(ชีน) adj.,n. (ความ) เปล่งปลั่ง,สว่างไสว,สุกใส,รุ่งโรจน์,สวยงาม, See also: sheenful adj.
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
luminous(adj) เรืองแสง,โชติช่วง,สว่างไสว,เรืองนาม
outshine(vi) เด่นกว่า,แวววาวกว่า,มีแสงมากกว่า,สว่างไสวกว่า
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
irradiate (adj.) สว่างไสว See also: สว่าง Syn. bright
effulgence (n.) ความสว่างไสว See also: ความโชติช่วง Syn. brilliance, illumination, vividness
effulgent (adj.) ที่สว่างไสว See also: โชติช่วง Syn. luminous, radiant, refulgent
flare (n.) การลุกไหม้อย่างรวดเร็วและสว่างไสว
radiance (n.) ความสว่างไสว See also: แสงที่เรืองรอง, แสงเงินแสงทอง Syn. brightness, glow
sheen (n.) ความสว่างไสว See also: ความเปล่งปลั่ง, ความสุกใส Syn. glow, glaze, radiance, shine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to set Seoul on fire.ผมอยากให้โซล สว่างไสว ทั้งวัน ทั้งคืน
Everything's so awake now.ตอนนี้ทุกอย่าง ดูสว่างไสวไปหมด
Bright lights Big cityแสงไฟสว่างไสว เมืองใหญ่
I want the bright lights and the big cityฉันต้องการแสงไฟสว่างไสว และเมืองใหญ่
And now I've found the brightest star of all.และตอนนี้ฉันพบดาวที่สว่างไสวที่สุดแล้ว
And it's the only picture of the Earth from space that we have where the sun was directly behind the spacecraft so that the Earth is fully lit up and not partly in darkness.และมันคือภาพถ่ายโลกจากอวกาศเพียงภาพเดียวที่เรามี ในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงด้านหลังของยานอวกาศ โลกจึงดูสว่างไสวเต็มที่โดยไม่มีส่วนใดอยู่ในเงามืดเลย
Kira has begun to act for a bright, ideal world.คิระกำลังเริ่มการกระทำ เพื่อความสว่างไสว สร้างโลก
# Shining brightly# ช่างเจิดจรัสสว่างไสว
Take the cross out... sona lights up again.ถ้าเอาไม้กางเขนออก... โซน่าก็จะสว่างไสวอีกครั้ง
Wouldn't they sit in the dark and hope that the bulb decided to light again?ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะนั่งลงในความมืด และเฝ้าหวังว่าหลอดไฟจะกลับมาสว่างไสวอีกครั้งเหรอครับ
MAN 5 I could see this very bright red light, and it would change to kind of a blue light, and the reflection off the cloudsผมเห็นเจ้าไฟสีแดงที่สว่างไสวนั่น และมันก็แบบว่าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน และเงามันก็หายไปกับท้องฟ้า
And we saw this object, and it wasn't bright like a lightและเราก็เห็นวัตถุที่ว่านี้ มันไม่ได้สว่างไสวอย่างลูกไฟ
But the past even the grimy parts of it keep on getting brighter.ขณะที่อดีต... ...แม้แต่ข่วงที่มืดทมิฬที่สุด... ...ก็สว่างไสวชัดเจน
I remember, no matter how black it got whenever I looked through those goggles, everything was as clear as day.ผมจำได้, ไม่ว่าจะมืดมิดแค่ไหน... ...มองผ่านช่องแว่นนี่เมื่อไหร่ จะสว่างไสวเหมือนกลางวัน
Even the grimy parts of it keep on getting brighter.แม้แต่ช่วงที่มืดทมิฬที่สุด... ...ก็สว่างไสวชัดเจน
Someone is trying to make you believe the Illuminati themselves have returned to Rome.เจ๋ง. บางคนพยายามที่จะทำให้คุณเชื่อ ที่สว่างไสวกลับไปโรม,
One is good.บางคนพยายามที่จะทำให้คุณเชื่อ ที่สว่างไสวกลับไปโรม,
It's not about us.เพื่อที่จะมอบอนาคตที่สว่างไสวกว่า เหลือไว้เป็นมรดก มันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรา!
It's the crazy notion that the longest, coldest, darkest nights can be the warmest and brightest.มันเป็นความคิดบ้าๆ ที่เปลี่ยนค่ำคืนอันมืดมืด หนาวเหน็บ และยาวนานที่สุด ให้เป็นค่ำคืนที่สว่างไสวและอบอุ่นที่สุด
"Tiger, tiger, burning bright...""เจ้าเสือเอ๋ย, แสงไฟไหม้สว่างไสว..."
Into the shining future that it deserves.ไปสู่อนาคตอันสว่างไสว อย่างที่ควรจะเป็น
♪ The sun will be shining ♪#ดวงอาทิตย์จะสว่างไสว#
And obviously you light up every room that you walk into.และแน่นอนว่าคุณทำให้โลกสว่างไสวทุกๆ ห้องที่คุณเดินเ้ข้าไป
Softly glowing tunnel, stretching and expanding to welcome your baby."อ่า อุโมงค์นุ่มนวลสว่างไสว ที่กำลังยืดและหดเพื่อต้อนรับลูกน้อยของคุณ
♪ just a touch in the fire burning so bright ♪แค่เพียงสัมผัส แสงไฟก็พลันสว่างไสว
"... Glow in our children's hearts.""จะสว่างไสวในหัวใจเด็กๆ ของเรา"
Cheers. Well, the city is the same, just brighter.ชน เยี่ยม เมืองยังเหมื่อนเดิม แค่ดูสว่างไสวขึ้น
♪ 'Cause you burn with the brightest flame ♪ ♪ Yeah ♪#เพราะเธอนั้นโชติช่วง ด้วยเปลวเพลิงที่สว่างไสวที่สุด #เย้#
You two had something alive and vibrant, and... now it's gone.คุณมีสองอย่าง มีชีวิตชีวะและสว่างไสว และ... . ตอนนี้มันผ่านไปแล้ว แต่
"It was a bright and wondrous flame,"มันเป็นเปลวไฟที่สว่างไสว"
Get the fire going again. We're all freezing.ให้เปลวไฟสว่างไสวอีกที เราจะหนาวตายกันอยู่แล้ว
♪ A silver shine that stretches to the sea ♪สาดส่องนำพา สว่างไสวไปถึงทะเล
♪ Light up the night!ให้ค่ำคืน... สว่างไสว
And the spirit of this country shall remain undimmed.และจิตวิญญาณของเมืองนี้จะสว่างไสวสืบไป
Venus was like a flare across the sky all night long.ดาวศุกร์สว่างไสว ดาวเต็มฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สว่างไสว
Back to top