ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริบหรี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริบหรี่*, -ริบหรี่-

ริบหรี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริบหรี่ (adj.) dim See also: faint, dusky Syn. ริบรี่ Ops. เจิดจ้า, สว่างไสว
English-Thai: HOPE Dictionary
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
glimpse(กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว., Syn. glance,inkling
twinkle(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว,แสงริบหรี่,ชั่วพริบตา,การกระพริบตา,การขยิบตา
English-Thai: Nontri Dictionary
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flicker (vi.) ริบหรี่ (เปลวไฟ) See also: วูบวาบ Syn. flare, flash, glimmer Ops. glow
flicker (n.) เปลวไฟริบหรี่ See also: เปลวไฟวูบวาบ, ไฟที่จวนจะดับ Syn. flare, flash, gleam Ops. glow
waver (n.) (แสง, เปลวไฟ) ริบหรี่ See also: วูบวาบ, ใกล้จะดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a birdie, one stroke under par... for the hole, moving him to four behind Jones and Hagen... and his only glimmer of hope for the entire round.เขาได้เบอร์ดี้ 1อันเดอร์พาร์... ...ทำให้เขาตาม โจนส์กับเฮเก้น 4 สโตรค... ...เป็นความหวังอันริบหรี่ กับรอบนี้ของเขา
And a wild thought began to percolate through the crowd.จุดความหวังอันริบหรี่ให้ลุกโพลงขึ้น "จูเนอ สแควร์พาร์"
Only three minutes to go now and Newcastle are running out of time.เหลืออีกแต่ 3 นาที ความหวังของนิวคาสเซิ่สริบหรี่ลงเรื่อยๆ
A very small chance you can bring the kid back out of this room.โอกาสริบหรี่มากๆ ที่นายจะพาลูกออกมาได้
There's only a fool's chance.ความหวังมีแค่ริบหรี่
Yeah, I don't like how they keep taking stuff away.ติดอยู่กลางราตรีชั่วกัลป์ โหยหาแสงอันริบหรี่
It flickers and grows dim...แต่จะกระพริบริบหรี่และมัวมืดไป
It was just a glimmer. I couldn't put it into words.มันเพิ่งเห็นแสงริบหรี่ ฉันไม่รู้จะบอกอย่างไร
And your future appears bleak at bt.และอนาคตนายก็ริบหรี่เต็มทน
Thank you for extinguishing any last flicker of hopeขอบใจที่ดับความหวังสุดท้ายที่ริบหรี่ของฉัน
When a light bulb is turned off, there's an after-glow, a lingering, halo-like effect.เมื่อเวลาไฟดับ มันจะมีแสงริบหรี่ค้างอยู่ a lingering, halo-like effect, เคยเห็นไหม
Despite the impossible odds you've faced, the Queen, and defeated her,แม้หนทางริบหรี่ เจ้าก็ยังยืนหยัดเผชิญหน้า กับราชินี และ เอาชนะนางได้
I'm telling you, there's still a glimmer of hope there.ฉันกำลังบอกเธอว่ามันยังมี แสงริบหรี่ของความหวังอยู่
Like a flickering candle.เหมือนเปลวเทียนริบหรี่
It was a brief flicker of light amidst an ocean of darkness.มันเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ริบหรี่ เหมือนมหาสมุทรที่มืดมิด
I lost you to the idea of Chuck, at some point in the hopefully not-to-distant future, maybe?กับอนาคตที่มีความหวังเพียงริบหรี่ อาจเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
Today today at the edge of our hope at the end of our time we have chosen not only to believe in ourselves, but in each other.วันนี้ ...วันนี้... ...วันที่ความหวังกำลังริบหรี่...
"The fluorescent lights flickered on."แสงจากหลอดไฟริบหรี่"
Fleeting blips of light.แค่แสงริบหรี่เพียงชั่วครู่ ก็ดับไป
You see the way the flame flickers?เธอเห็น ไหม เวลาที่เปลวไฟมันริบหรี่นะ ?
I have seen the moment of my greatness flicker,ข้าได้เห็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ของข้าช่างริบหรี่
So I was hoping against all hope that today, you would confirm a high-level source from within S.H.I.E.L.D., but you claim you have none.ผมถึงยังมีหวังริบหรี่ ว่าวันนี้คุณจะยืนยัน ว่ามีแหล่งข่าวระดับสูงจากชีลด์
"Rage against the dying of the light."โทสะต่อแสงที่กำลังริบหรี่ใกล้ดับ
♪ Of hope we were bereft ♪ความหวังแสนจะริบหรี่สลัว
It's part of me, and I will never stop fighting for it, no matter the odds.เป็นส่วนหนึ่งของข้า และข้าจะไม่หยุดสู้เพื่อแคว้น แม้ความหวังริบหรี่เพียงใด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริบหรี่
Back to top