ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบาย*, -ระบาย-

ระบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบาย (v.) paint
ระบาย (n.) ornamental fringe
ระบาย (v.) release See also: let out, let off, drain
ระบาย (v.) express See also: give vent to
ระบายสินค้า (v.) release products See also: release commodity, dump
ระบายสี (v.) paint See also: colour, daub
ระบายอากาศ (v.) ventilate See also: air
English-Thai: HOPE Dictionary
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
aloin(แอล' โลอิน) n. ผงยาดำจากต้น aloe ใช้เป็นยาระบาย
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
catharsis(คะธาร์'ซิส) n. การระบายท้อง,การถ่าย
cathartic(คะธาร์'ทิค) adj. ระบายท้อง -n. ยาระบาย, See also: cathartical adj. ดูcathartic
culvertn. ท่อระบายน้ำ
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
drainage(เดรน'นิจฺ) n. การระบายน้ำ,ระบบการระบายน้ำ
drainer(เดรน'เนอะ) n. เครื่องระบายน้ำ,ช่างติดตั้งหรือซ่อมท่อระบายน้ำ
enamel(อิแนม'เมิล) {enamel (l) ed,enamel (l) ing,enamels} n. สิ่งเคลือบ,เคลือบฟันซึ่งเป็นสารที่แข็งที่สุดของร่างกาย,ภาชนะเคลือบ,เครื่องเคลือบ. vt. เคลือบ,ลงยา,ระบายสี., See also: enameler n. ดูenamel enameller n. ดูenamel enamelist n.ดูenamel namel
evacuate(อีแวค'คิวเอท) v. อพยพ,โยกย้าย,ถอนออก,ถอย,ระบายออก,ขับออก,ขจัด., See also: evacuation n. ดูevacuate evacuator n. ดูevacuate
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
funnel(ฟัน'เนิล) n. กรวย,ปล่อง,สิ่งที่เป็นรูปกรวย,ท่อระบายลม,คนขี้เมา
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
laxative(แลค'ซะทิฟว) n. ยาถ่าย,ยาระบาย,ยาแก้ท้องผูก. adj. เกี่ยวกับยาถ่าย,ระบายท้อง,หลวม,หย่อน,ท้องเดิน., See also: laxativeness n. ดูlaxative, Syn. aperient
magnesia(แมกนี'เซีย) n. MgOเป็นยาระบาย
marble(มาร์'เบิล) n. หินอ่อน,สิ่งสลักด้วยหินอ่อน,วัสดุที่คล้ายหินอ่อน,ลูกหินหรือลูกแก้วที่เด็กเล่น adj. ประกอบด้วยหินอ่อน,คล้ายหินอ่อน (แข็ง เย็น ลื่นและอื่น ๆ) vt. ระบายสีหินอ่อน,ทำเป็นลายหินอ่อน,คาดหินอ่อน, See also: marbles n. เกมเล่นลูกหินของเด็ก,สติ
milk of magnesiaยาน้ำแมกนีเซียมไฮดร๊อคไซด์ เป็นยาลดกรดและยาระบาย
offtake(ออฟ'เทค) n. คูระบายน้ำ,ที่ระบายน้ำ
outlet(เอาทฺ'เลท,-ลิท) n. ทางออก,ช่องลม,ทางระบาย,ปากน้ำ,วิธีการออก,ตลาด,ร้านค้า, Syn. passage
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n.,vt.,vi. คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป,อัดไฟมากเกินไป,เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป,คุยโม้., See also: overcharger n.
pour(พอ,พอร์) vt.,vi.,n. (การ) เท,ริน,ราด,หลั่ง,กรอก,ระบาย,ปล่อยออก, (ฝน) ตกลงมาอย่างแรง., See also: pourability n. pourable adj. pourer n. pouringly adv.
purgative(เพอ'กะทิฟว) adj. ถ่ายท้อง,ชำระล้าง. n. ยาถ่าย,ยาระบาย. S. cathartic
purge(เพิร์จ) v.,n. (การ) ชำระล้าง,ขจัด,กวาดล้าง,ล้างบาป,ถ่ายท้อง,ทำให้ไม่มีราคี,สิ่งที่ใช้ชำระล้าง,ยาถ่าย,ยาระบาย., See also: purgeable adj. purger n., Syn. cleanse
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ
relax(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง, See also: relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
scupper(สคัพ'เพอะ) n. ช่องระบายน้ำข้างเรือ,ช่องน้ำไหล,ร้องน้ำ,ทางระบายน้ำ vt. โจมตีโดยไม่รู้ตัว,จู่โจม,จู่โจมเข้าสังหาร,ทำให้อันตราย,ทำให้จมลงใต้
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
shading(เช'ดิง) n. ความแตกต่างเล็กน้อยของสีลักษณะหรืออื่น ๆ ,การแลเงา,การระบายเงา,ภาพแลเงา,ความกลมกลืน
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
sluice(สลูสฺ) n. ประตูน้ำ,ประตูน้ำชักขึ้นลง,รางน้ำ,ทางระบายน้ำ,น้ำที่เก็บไว้โดยประตูน้ำ,ฝายน้ำล้น,น้ำที่ระบายออก vt. ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ,ปล่อยน้ำออก,ไขน้ำล้าง,ปล่อยน้ำชะล้าง vi. ไหลผ่าน,ไหลทะลัก,ไหลชะล้าง,ไหลเชี่ยวกราก
English-Thai: Nontri Dictionary
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
cathartic(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์
scupper(n) ร่องน้ำ,ทางน้ำไหล,ทางระบายน้ำ
drain(n) ท่อระบายน้ำ,คลองระบายน้ำ,เครื่องระบาย
drainage(n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว
funnel(n) กรวย,ปล่อง,ท่อระบายลม
laxative(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
outlet(n) ทางระบาย,ทางออก,ช่องลม,ปากน้ำ
paint(n) สี,สีย้อม,การระบายสี,การทาสี
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
physic(n) วิชาแพทย์,แพทย์ศาสตร์,ยาถ่าย,ยาระบาย,ยา,เวชภัณฑ์
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
sewer(n) เครื่องเย็บ,ท่อระบายของโสโครก
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
sluice(n) ท่อไขน้ำ,ประตูระบายน้ำ,ทางระบายน้ำ,รางน้ำ
suffuse(vt) กระจาย,แผ่,ระบาย,ป้าย
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย
tunnel(n) อุโมงค์,โพรง,ทางใต้ดิน,ปล่องระบายอากาศ
vent(n) ช่องว่าง,ทางออก,ช่องระบายอากาศ,ทวารหนัก
ventilate(vt) ระบายลม,ระบายอากาศ,แสดงออก,เปิดเผย
ventilation(n) การระบายลม,การระบายอากาศ
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ
waterway(n) ทางน้ำ,ท่อระบายน้ำ
wreak(vt) แสดงออกมา,ระบายความโกรธ,มุ่งร้าย,ทำโทษ,แก้แค้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aperient; laxativeยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
au premier coup; alla prima; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drainท่อระบายทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drainageการระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glaze๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sewerageระบบระบายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventช่องเปิด, ทางระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventilationการระบายอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discharge ระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย [สิ่งแวดล้อม]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
admixturesadmixtures, สารผสมเพิ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
affluxafflux, ระดับน้ำท้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alidadealidade, บรรทัดเล็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alinementalinement, การปรับแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Saline-alkali soilSaline-alkali soil, ดินเค็มด่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
anabranchanabranch, ลำน้ำแขนง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aneroid barometeraneroid barometer, เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
antecedent precipitation indexantecedent precipitation index, ดัชนีความชุ่มชื้นของดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
apronapron, พื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aqueductaqueduct, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
artesian wellartesian well, บ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
augerauger, สว่านเจาะดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
auxiliary spillwayauxiliary spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
azimuthazimuth, ภาคของทิศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backhoebackhoe, รถแบ๊คโฮ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backwaterbackwater, น้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
barragebarrage, เขื่อนทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bench flumebench flume, รางริน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bitbit, หัวเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
blowoffblowoff, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
boreholeborehole, หลุมเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
borrow areaborrow area, บ่อยืมดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bulkhead gatebulkhead gate, บานกั้นน้ำชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bundbund, คันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
buoyant unit weightbuoyant unit weight, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
catchmentcatchment, บริเวณลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
take out on (phrv.) ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ Syn. take out of, vent on
vent on (phrv.) ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ Syn. take out of
ventilate (vt.) ระบายลม See also: ถ่ายเทอากาศ, ระบายอากาศ, ทำทางระบายอากาศ, ทำให้อากาศเข้าได้ Syn. aerate, freshen
air brush (vt.) ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี
airbrush (vt.) ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี Syn. air brush
marble (vt.) ระบายสีให้เหมือนหินอ่อน
discharge (vt.) ระบายออก See also: ขับออก, ปล่อยออก
drain (vi.) ระบายออก See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก Syn. unload, empty Ops. lade, load, pack
drain (vt.) ระบายออก See also: ระบาย, ถ่ายออก, ไหลออก Syn. unload, empty Ops. lade, load, pack
uncork (vt.) ระบายออก See also: ระบายสิ่งที่อัดแน่นออกมา Syn. unseal, open
drain out (phrv.) ระบายออกได้ดี See also: ไหลออกดี
drain off (phrv.) ระบายออกไป Syn. drain away
ventilate (vt.) ระบายอารมณ์ See also: ระบายความรู้สึก Syn. divulge
aloin (n.) ผงยาดำจากต้นพืชจำพวกหางจระเข้ใช้เป็นยาระบาย
aperient (n.) ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย Syn. physic, laxative
circulating air (n.) การระบายลม See also: การระบายอากาศ Syn. airing, freshening
drain (n.) ท่อระบายน้ำ See also: ระบบการระบายน้ำ Syn. drainpipe, out let
drainage (n.) การระบายน้ำ
drainer (n.) เครื่องระบายน้ำ
draining (n.) การระบายของเสียในร่างกายออก See also: การถ่ายของเสียในร่างกายออก Syn. discharge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll let you know when I can catch my breath. Let's do something tonight.ฉันจะบอกให้รู้เมื่อไหร่ที่ฉันฉันอยากจะ ระบาย ไปทำอะไรสักอย่างกันคืนนี้
Submerge the boat, lieutenant.ระบาย ถังอับเฉา ผู้หมวด
Freon-cooled, reconfigurable 30-teraflop architecture with modules for cryptanalysis and video processing.ระบายความร้อนแบบฟรีออน สถาปัตยกรรม 30 เทอระฟล็อบ กับหน่วยวิเคราะห์การเข้ารหัส และการประมวลผลวิดีโอ
Spread out the misery.ระบายความลำบากใจของฉันออกไป
Calm my nerves a little.ระบายความเครียดผมไปบ้าง
Put your anger into your work, my boy.ระบายความโกรธลงในงานซะเจ้าหนู
Shade just one of the boxes you likeระบายที่ลูกชอบลงไปอันหนึ่ง
Get it off you, otherwise, it'll haunt you for the rest of your life.ระบายมันออกมา ไม่งั้น มันจะตามหลอกหลอนคุณไปตลอดทั้งชีวิต
Breathe. Breathe, all right?ระบายลม, ระบายลม แน่นอน
I colored with crayons on old E.R. charts.ระบายสีบนชาร์ท ห้องฉุกเฉินเก่าๆ
It's much better just to get it out into the ether.ระบายออกมาใส่ธาตุอากาศ ดีกว่าเยอะเลยนะ
It's not weak to let it out, Dyson, it's human.ระบายออกมาไม่ได้เรียกว่าอ่อนแอ เรียกว่ามนุษย์
Bleed 400 barrels of mud.ระบายโคลน 400 บาร์เรล
It's okay to cry, sweetheart.ระบายให้แม่ฟังก็ได้นะ ลูกรัก
Kept me awake all night.ฉันตดทุกคืนเพื่อระบายแก๊ซ
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง
Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall.เมื่อมีการถ่ายภาพระบายสี ภรรยาของเขาอยู่บนผนัง แต่เขาเอามันลง
It's the brain drain.มันคือสมองไหล การระบายน้ำใน สมองของเขา
What do you think?ในฐานะที่เป็นประตูที่มี แนวโน้มที่จะระบายความอาฆาตแค้น
Well, sir, this speck in space is a scholastic sewer.อนุภาคเล็ก ๆในอวกาศนี่ คือท่อระบายวิชาความรู้
He's cooling off, all right.ที่ระบายความร้อน ออก ขวา ทั้งหมด
When they built those roads, they didn't think about drainage, so we had to take a special jeep up to the main road.ตอนพวกเขาสร้างถนนพวกนั้น ไม่ได้คิดถึงการระบายน้ำ เราเลยต้องขับรถจี๊ปพิเศษไปที่ถนนใหญ่
You think I can't see that you're hitting the mule to vent your anger.คิดว่าข้าไม่เห็นหรือไงว่าเจ้าตีลาเพื่อระบายอารมณ์น่ะ.
Underground, where there's all dirty water.ทางใต้ดินNเป็นทางระบายน้ำเสีย
He means sewer. Where is it?เขาคงหมายถึงท่อระบายน้ำ มันอยู่ตรงไหน
When we were forced to come to New York I found myself for the first time without a home wandering the sewers, scavenging for whatever I could find.เมื่อเราถูกบังคับให้มาไปนิวยอร์ก ... ... ผมพบว่าตัวเองเป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องกลับบ้าน ... ... เดินท่อระบายน้ำไล่สิ่งที่ฉันสามารถหา
Guess it's hard to get good maid service in a sewer.คิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับบริการทำความสะอาดที่ดีในท่อระบายน้ำ
The boss gives him hell every time he gets mad.เจ้านายระบายอารมณ์ใส่เขา ทุกทีที่โมโห
A guy can go in, get drunk, get it all out of his system all at once, and no messes.ผู้ชายเข้าไปดื่มจนเมา ระบายออกมาให้หมดในทีเดียว แล้วก็ไม่มีเรื่องยุ่ง ๆ
We're getting out through the sewers. I have to check if they're clear.เราต้องหลบออกทางท่อระบาย
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
The French have it down to an artชาวฝรั่งเศสระบายลงในศิลปะ
The minute someone gets that they need you they threaten to walk out.เวลาระบายความรู้สึกกับใคร กลายเป็นไล่ให้เขาไปเสีย
We have to get it out. It's eating me alive.ต้องระบายมันออกมา\ มันกำลังกินฉันทั้งเป็น
Oh, and I invite all of you to count the colors in your bedroom.อ่อ และฉันขอเชิญทุกๆคน ให้ระบายสีต่างๆในห้องนอน
You lay on your back and let her take out that aggression on you.นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก
But you seem nice. I'd like to confide in you.แต่ท่านดูดีผมอยากระบายให้ท่านฟัง
Callahan never saw me as a lawyer... just as a piece of ass.คาลาฮานไม่เคยมองฉันในฐานะทนาย.. ก็แค่เครื่องระบายความใคร่
And I've found a great color for my canvas.จิตรกรระบายสีที่เขาชอบ ลงบนผืนผ้าใบ.
I didn't come to unload on you.ผมไม่ได้มาเพื่อจะระบายกับคุณนะครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบาย
Back to top